Skip to main content

Extra fokus på Malmö i Skånetrafikens kommande budget

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 09:03 CEST

Skånetrafiken satsar stort på hållbar kollektivtrafik - bland annat i Malmö

På fredag tar kollektivtrafiknämnden i Region Skåne beslut om Skånetrafikens budget för 2020. Budgeten som omsluter 6 586 miljoner kronor har ett extra fokus på bussatsningar i Malmö på omkring 30 miljoner kronor. Men även viktiga satsningar på landsbygden finns med i budgetförslaget.


Fredagen den 26 september tar kollektivtrafiknämnden i Region Skåne beslut om Skånetrafikens budget för 2020. Skånetrafikens föreslagna budget omsluter totalt 6 586 miljoner kronor, vilket är en ökning med 376 miljoner kronor jämfört med budget 2019.

- Det är en mycket offensiv budget för kollektivtrafiken som läggs fram och jag är stolt över att Region Skåne även fortsättningsvis satsar på kollektivtrafiken, säger Carina Zachau (M) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

- Med denna budget kan vi fortsätta att förbättra kollektivtrafiken dels i Malmö där behovet är som störst, dels på landsbygden där vi ser en stor potential och ett stort behov att öka det hållbara resandet, säger Lars Hansson (C) vice ordförande kollektivtrafiknämnden.

En rad insatser ska förbättra kollektivtrafiken runt om i Skåne:

Omkring 30 miljoner till busstrafik i Malmö

Kommande budget möjliggör den största satsningen på Malmös kollektivtrafik sedan MalmöExpressen introducerades 2014. Pengarna används bland annat till två nya bussar på linje 5 (MalmöExpressen) vilket ska bidra till såväl bättre punktlighet som fler avgångar. På linje 6 har arbetet redan påbörjats med att byta ut bussarna till längre ledbussar som kan ta avsevärt fler passagerare i rusningstid – allt för att undvika trängsel ombord.

Även på linje 32 har insatserna påbörjats och redan i augusti gick Skånetrafiken från 15 till tio minuters-trafik. Linje 1 kommer att förlängas till det nybyggda området Elinelund. Även på denna linje kommer ledbussar att sättas in för att öka komforten för stadens resenärer.

En satsning på landsbygden

En arbetsgrupp har utsetts för att undersöka vilka alternativ Skånetrafiken kan erbjuda i områden med få resande. Här arbetar Skånetrafiken med inspiration från resten av Sverige och Norden för att hitta lösningar på hur Region Skåne ska kunna erbjuda hållbart resande i glest befolkade delar av Skåne. Totalt finns omkring fyra miljoner kronor avsatta i budgeten för ett antal piloter med målet att utveckla det hållbara resandet på landsbygden.

Digitalisering av serviceresor

Skånetrafiken arbetar för att göra det möjligt för sina kunder att ändra, avboka och beställa sina resor via en app – istället för att sitta i telefonkö. En satsning som innebär att resenären snabbt och enkelt själv kan hantera sina resor och därmed bli mer delaktig i sin resa. Cirka tio miljoner kronor finns avsatta i kommande budget för en ökad digitalisering av serviceresor.


Ökad trygghet med flexibla stopp på natten

Ett pilotprojekt för så kallade för flexibla nattstopp ska testas på linje 35 i Malmö och på linje 551 i Kristianstad. Flexibla nattstopp innebär att en ensam resenär nattetid även kan kliva av bussen vid platser som inte är hållplatser. Flexibla nattstopp är ett försök att öka känslan av trygghet för de som reser sent på våra bussar.

Fler satsningar i Skåne Utöver övriga satsningar kommer Skånetrafiken dessutom att under augusti nästa år starta spårvagnstrafiken i Lund, samt inviga Europas modernaste tåg-depå för Öresundstågen utanför Hässleholm.


- Från Skånetrafikens sida är vi väl förberedda att genomföra samtliga satsningar i den föreslagna budgeten givet det beslut som fattas på fredag, säger Linus Eriksson, Trafikdirektör Skånetrafiken.

För mer information, kontakta:

Carina Zachau (M), ordförande kollektivtrafiknämnden, nås genom politisk sekreterare Helena Nanne, på 072-199 83 85.

Lars Hansson (C), vice ordförande kollektivtrafiknämnden, nås genom politisk sekreterare, Linus Hannedahl på 044-309 30 44.

Linus Eriksson, trafikdirektör på Skånetrafiken, nås genom Skånetrafikens presstjänst 0451-28 85 03.

Skånetrafiken finns till för alla som bor, verkar och reser i Skåne. Varje dag reser över 300 000 människor med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg samt 5 000 serviceresor – till jobbet, familjen och vännerna. Genom att resa kollektivt bidrar vi tillsammans till en bättre miljö, ett levande landskap och ger hela Skåne kraft. Eller skjuts om man så vill.

Skånetrafiken är en förvaltning som ansvarar för kollektivtrafiken inom Region Skåne. Vi omsätter cirka 5,8 miljarder kronor och varje år görs fler än 167 miljoner resor med stadsbussar, regionbussar, Pågatågen, Öresundståg, Krösatågen och serviceresefordon

www.skanetrafiken.se