Skip to main content

Gemensam Sydtaxa fastställd för Sydsveriges Öresundstågstrafik

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2008 14:13 CEST

Från den 11 januari 2009 införs Sydtaxan - en gemensam prissättning för länsöverskridande resor i Sydsverige. Bakom Sydtaxan står de samverkande länen Skåne, Halland, Västra Götaland, Kronoberg och Blekinge. Syftet är att erbjuda ett integrerat och kundvänligt prissystem vid resor över länsgränserna i Sydsverige.

Nytt blir att pendlarna över länsgränserna nu kan erbjudas ett pendlarkort och inte längre behöver addera pendlarkort från varje län. Kort med giltighet i två eller flera län kommer att kunna köpas i berört län.

I stora drag baseras Sydtaxan följande principer;

Varje trafikhuvudman ansvarar för sin del av prissättning för delsträckor i sitt eget län.

Resor som sker över länsgräns berörs av Sydtaxan och här gäller addering av zontaxa vid resor inom Sydsverige och addering av Öresundstaxa vid resor över landsgräns till Själland.

Prissättningen i Sydtaxan kommer att vara fordonsneutral dvs. bussar och tåg ska ha samma pris för motsvarande sträckor över länsgränserna.

Gemensamma ålderskategorier och rabattstrukturer införs för länsöverskridande resor.

Nu startar arbetet med att bestämma vad olika resrelationer ska kosta över de aktuella länsgränserna. Man kommer att se över möjliga rabatter och erbjudande i Sydtaxan för att göra resorna attraktiva, detta gäller såväl korta som längre resor i systemet.