Skip to main content

I Skåne väljer allt fler kollektivtrafiken framför bilen

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2016 15:20 CET

Idag presenteras resultatet av den årliga kvalitets- och attitydundersökningen Kollektivtrafikbarometern. Den görs på uppdrag av branschföreningen Svensk Kollektivtrafik. Totalt har 9 000 skåningar intervjuats, både resenärer och allmänhet. I Skåne ökar kollektivtrafiken sina marknadsandelar, tvärtemot landet i övrigt.

Skåningarnas vilja att åka kollektivt är det inget fel på. Tvärtemot övriga landet, där kollektivtrafikens marknadsandel minskat med en procentenhet under det senaste året, ökar i stället Skånetrafiken sin marknadsandel med två procentenheter.

- Sedan 2009 har Skånetrafiken ökat sin marknadsandel med 7 procent till dagens 28 procent. Ökningen har skett främst bland förvärvsarbetande mellan 26 och 44 år. Det är extra positivt eftersom det är ett klassiskt bil-segment. Vi har ett långsiktigt mål att nå 40 procent marknadsandel senast år 2030, och vi är på rätt väg, säger Joakim Agartson, marknadschef.

Marknadsandelen är högst bland unga studerande (72 %).


Allt enklare att köpa biljett

Viktigt för valet att välja kollektivtrafiken är att det ska vara enkelt. Och enligt resultaten från undersökningen så har de skånska kundernas upplevelse av enkelheten att köpa biljett höjts från 54 procent 2013 till 65 procent 2015, en ökning på 11 procentenheter. Ökningen är t.o.m. större bland dem som reser mer sällan, där betyget ökar med 13 procentenheter.

- Detta med enkelhet är något som vi har fortsatt fokus på, och där vi jobbar med flera olika områden. Alltifrån hur man får information om hur trafiken går, där vi just nu testar nya sätt att visa avgångsinformation på Trelleborg C, till hur vi kan göra det enklare att köpa biljett. Vi säljer allt fler och fler biljetter i apparna och nu är kortbetalning på gång även på stadsbussarna, berättar Joakim Agartson.

Hur nöjda är då Skåningarna generellt med sin kollektivtrafik? 61 procent (62 procent 2014) av de som reser med Skånetrafiken är nöjda eller mycket nöjda. Med senaste resan är 79 procent (79 procent 2014) nöjda eller mycket nöjda. Riksgenomsnittet ligger på 63 procent respektive 81 procent.

-Vi har haft mycket problem med infrastrukturen och det är nog tyvärr det vi ser i de här siffrorna. I vår egen kvalitetsmätning som vi gör ombord på bussar och tåg ser vi också att betyget på just punktligheten sjunker, säger Joakim Agartson.


Fakta Kollektivtrafikbarometern

Undersökningen görs i form av telefonintervjuer varje månad och de tillfrågade som är mellan 15-75 år får då svara på frågor på en femgradig skala kring en rad olika områden som rör kollektivtrafiken, där nöjd ger betyget 4 och mycket nöjd ger betyget 5. Undersökningen mäter både de som faktiskt reser kollektivt och hur allmänheten ser på kollektivtrafiken.


För ytterligare information, kontakta:

Skånetrafikens presstjänst, tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se