Skip to main content

Målet uppnått - det blev helt fossilbränslefritt i Skånes stadsbusstrafik 2015

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2016 10:28 CET

Målen har varit solklara: Region Skåne ska vara helt fossilfritt år 2020. För att klara detta har en rad delmål satts, inte minst inom kollektivtrafiken. Alla Skånetrafikens tåg kör sedan länge på grön el och 2015 skulle alla stadsbussarna i de skånska städerna köra på fossilfritt bränsle, vilket också uppnåddes i slutet av december.

Som en del av Region Skåne är hållbarhet mycket viktigt för Skånetrafiken. Och även om kollektiva resor är en av världens mest miljöanpassade och hållbara produkter, så fortgår hela tiden ett arbete för att bli bättre. Sedan ett par år har Skånetrafiken arbetat för att göra stadsbusstrafiken helt fossilbränslefri, vilket nåddes i december 2015.

-Det känns jättebra att ha nått målet, säger Iris Rehnström, Skånetrafikens miljö- och hållbarhetsstrateg som varit drivande i arbetet. För oss på Skånetrafiken är det viktigt att arbeta med miljövänliga fordon och fossilfria drivmedel som sparar miljön, minskar buller och förbättrar stadsluften och därmed människors hälsa. I dagsläget går stadsbusstrafiken till över 99 % på biogas.

Dessutom har Skånetrafiken, som en av de första i landet, på köpet utvecklat ett system för uppföljning och spårbarhet av biogas.

-Utvecklingen har skett i samarbete med energiföretagen som låter Skånetrafiken få ta del av den externa kontrollen av företagets biogasavräkning i den så kallade massbalansen, det vill säga vilken mix av bränsle och kvantitet som används och avräknas i de olika trafikavtalen. Detta ger transparens och säkerställer spårbarhet som gör att vi är säkra på att bränslet som används till 100% är fossilfritt, förklarar Iris Rehnström.

Nu går hållbarhetsarbetet vidare för Skånetrafiken. Nästa mål infaller 2018 då de gula regionbussarna ska köras på fossilfritt bränsle och därefter ska hela trafiken inom Serviceresor bli fossilfri 2020.

Förklaringar:
Fossilt bränsle
: Kolväten såsom kol, olja, och naturgas, som kommer från äldre geologiska perioder, och som kan påträffas på eller under marken. Dessa bränslen ingår inte i dagens biologiska kretslopp och bidrar vid förbränning starkt till klimatuppvärmningen.

Fossilfritt bränsle: Bränsle som till exempel biogas eller grön el som inte baseras på fossil energi och som bara minimalt bidrar till klimatuppvärmningen.

Grön el: el producerad på sol, vind, vatten eller biomassa.

För ytterligare information kontakta:

Iris Rehnström, miljö- och hållbarhetsstrateg på Skånetrafiken
tfn 0451-298969

Skånetrafikens presstjänst
tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se