Skip to main content

Nya hållplatslägen för bussarna vid Lund C

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 10:06 CET

Lund C är med sina 40.000 resande om dagen landets tredje största station. Det är trångt på gatorna, men en omflyttning av bussarna mellan hållplatserna ska förbättra säkerhet och framkomlighet för alla i Lund. Omflyttningen sker den 13 december i samband med Skånetrafiken byter tidtabell och rör främst regionbusslinjerna.

Resandet i Lund har fördubblats sedan år 2000. I dag reser 40.000 personer med tåg till och från stationen. Det överträffar vida de beräkningar som tidigare gjorts och redan 2013 gick Lund om Malmö C i antal resande. Bara Stockholm och Göteborg är större.

-Det är glädjande att Lund är en så viktig knutpunkt, men det ställer krav på staden och infrastrukturen vid Lund C. En prognos för 2020 visar på 48.000 resande, säger Ronnie Kalén, Kollektivtrafikchef på Lunds kommun. Med fler människor i rörelse blir det trångt på gatorna när alla ska samsas. För att höja trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken stängs Bangatan av för biltrafik på vardagar mellan 15-18. Omfördelningen mellan regionbusshållplatserna är ytterligare en insats.

Dessa åtgärder är viktiga, inte minst höstens situation med vägarbeten har visat hur lite det behövs för att långa och besvärliga köer ska uppstå.

-Ingen vinner på att sitta i kö eller råka ut för förseningar. Vi på Skånetrafiken har ett löfte till våra kunder att hålla tidtabellen, så att de kan komma fram som planerat. Säkerhet, snabba resor och att våra bussar håller tiden är mycket viktigt ur flera aspekter, säger Jan-Åke Bergmark affärsområdeschef buss södra på Skånetrafiken.

Planeringen av omflyttningen har skett i samarbete mellan Lunds kommun och Skånetrafiken så att det utifrån förutsättningarna blir så bra som möjligt. Lund C är stor och långsträckt, vilket också innebär att bussarna sprids över ett stort område. Ett nytt hållplatsläge, P, införs på Carl Bernlunds gata. Här ligger sedan tidigare hållplats läge O. Det innebär att resenärerna på några linjer kan få längre till bussen.

-Korta avstånd är alltid att föredra och något vi ständigt arbetar för. Men omflyttningen behövs för att öka säkerheten och öka framkomligheten vid Lund C, säger Jan-Åke Bergmark. Bussens fortsatta färdväg och antal resande har varit styrande när det gäller fördelning av linjer mellan hållplatser.

Dessutom flyttas ersättningstrafiken för tåg och fördelas till tre olika hållplatslägen beroende på tågens riktning. Detta ger en ökad tydlighet för resenären som vid en störning lättare ska kunna hitta aktuell buss för den fortsatta resan.

Fakta:
Följande busslinjer får nya hållplatslägen den 13 december;
Läge O: SkåneExpressen 5 - Sjöbo/Simrishamn, regionbusslinje 155 - Harlösa och 160 - Sjöbo
Läge P: SkåneExpressen 2 - Hörby, regionbusslinje 108 - Gårdstånga och 123 - Kävlinge
Läge G: Regionbusslinje 165 i riktning mot Svedala

Övriga bussar:
Läge J: Flygbuss Malmö Airport (samma hållplats som tidigare)
Läge H: Nettbuss Express samt Swebus

Tågersättande trafik:
Läge H: Ersättningstrafik Malmö-Köpenhamn
Läge I: Ersättningstrafik Hässleholm-Kalmar/Karlskrona
Läge J: Ersättningstrafik Helsingborg-Göteborg

Övriga busslinjer stannar framöver vid samma hållplatsläge som tidigare. Bifogad karta över stationsområdet visar var respektive linje stannar.

För att bistå resenärerna på bästa sätt kommer hållplatsvärdar finnas på plats den första tiden efter förändringen.

För ytterligare information, kontakta:

Ronnie Kalén, Kollektivtrafikchef, Lunds Kommun
Tfn 046- 35 52 55

Jan-Åke Bergmark, affärsområdeschef buss södra, Skånetrafiken0451 29 89 31

Fredrik Schell, senior trafikutvecklare, Skånetrafiken
Tfn 0451-28 86 02

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se