Skip to main content

​Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 31 maj 2016

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 14:49 CEST

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 31 maj 2016. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Investering i nya betalsystem i kollektivtrafiken

Kollektivtrafiknämnden har i dag beslutat att begära medel för att genomföra projekt ”Framtidens resesystem”, vilket innebär 73 miljoner kronor under 2016 samt klartecken för det fortsatta projektet som löper fram till 2019 med total investeringsram på 223 miljoner kronor.

Regionfullmäktige har tidigare gett kollektivtrafiknämnden klartecken att driva utvecklingen av nya betalsystem i kollektivtrafiken inom ramen för ”Framtidens resesystem”. Detta för att i god tid kunna ersätta dagens betalsystem vars avtal går ut i december 2019 och där förlängning inte är möjlig då tekniken inte längre utvecklas eller kommer att underhållas. Betalsystemet är centralt i Skånetrafikens verksamhet och hanterar årligen 2,7 miljarder kronor i försäljning. För att uppnå Skånetrafikens mål är det av största vikt att göra det enkelt för kunderna att kunna köpa biljett samt ha ett betalsystem som möjliggör en vidareutveckling över tid.

- Kollektivtrafiken måste ständigt utvecklas och följa resenärernas behov. Vi gör nu en stor satsning på ett modernare och bättre system för betalning, laddning och information. Det är nödvändigt men också mycket spännande, säger Stefan Svalö (S), ordförande kollektivtrafiknämnden.

Framtidens resesystem är ett omfattande program i flera steg som bland annat innehåller enklare biljettautomater, nytt biljettsystem med förenklad zonstruktur, förstärkt resenärsinformation och mer utvecklade appar för mobiltelefon. De olika stegen kommer att genomföras succesivt under perioden 2016-2020.

Utgångspunkten har varit att med en raminvestering utveckla ett betalsystem som hanterar situationen där det befintliga biljettsystemet måste bytas ut, minskar risker och ökar egen framtida initiativkraft. Investeringen finns upptagen i budget 2016 och verksamhetsplan 2017 - 2018 och behandlas också i av regionfullmäktige 2016-04-26 § 25 antaget Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2016.

Avsiktsförklaring med Malmö stad om grön elbussdrift

Kollektivtrafiknämnden har i dag godkänt avsiktsförklaringen med Malmö stad om grön elbussdrift och uppdrar till ordföranden att underteckna avtalet med Malmö stad.

I utvecklingen av Malmö som en attraktiv och hållbar stad spelar kollektivtrafiken en avgörande roll. En miljövänlig och kapacitetstark kollektivtrafik är nödvändig för att klara den befolkningsökning som förväntas i staden. Kollektivtrafiknämnden har i Skånetrafikens Miljö- och hållbarhetsprogram också valt att prioritera grön eldrift för ökad energieffektivitet samt minskade avgaser och mindre buller. Målet är att kollektivtrafiken ska vara helt fossilbränslefri år 2020.

– Genom en avsiktsförklaring med Malmö om elektriska bussar på linje 3 och 7 tar vi nya steg mot en bättre stadsmiljö, med mindre utsläpp och buller, säger Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Planen är att på sikt införa eldrift på alla stadsbusslinjer i Malmö, men inledningsvis planeras helelektrisk drift med ändhållplatsladdning på linje 3 Ringlinjen och linje 7 Svågertorp - Ön.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Svalö (S), regionråd och ordförande i kollektivtrafiknämnden
Tel 044-309 30 31

Nicklas Ljungström (MP), 1:e vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden
Tel 070-650 20 01

Skånetrafikens presstjänst
Tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se