Skip to main content

Pressinformation från kollektivtrafiknämnden den 6 februari 2017

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2017 16:15 CET

Här redogörs kortfattat för kollektivtrafiknämndens beslut i ärenden som behandlades vid sammanträdet i dag den 6 februari 2017. På skane.se/demokrati finns samtliga handlingar till alla ärenden som behandlades på mötet.

Region Skåne ska driva beställningsmottagning för serviceresor i egen regi

Kollektivtrafiknämnden beslutar att från och med den 1 juli 2018 driva beställningsmottagningen i egen regi och att övergången ska ske successivt med början i maj 2018.

Avtal med Taxi kurir om beställningsmottagning av färdtjänst och sjukresa gäller fram till juli 2018. Avtalet kan därefter inte förlängas.

– Fördelen med att driva beställningsmottagningen i egen regi är att vi kan samordna verksamheten bättre och på så sätt stärka kvalitén. Det blir enklare att åtgärda avvikelser och vi kan ge bättre service till våra resenärer, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Trafikplan 2018 - buss och tåg

Kollektivtrafiknämnden fastställde inriktningen för Trafikplan 2018 – buss och tåg. Trafikplanen innehåller ett antal nya satsningar för att svara upp mot ökad efterfrågan och för att möta nya önskemål.

För Pågatågen handlar det om utbyggd trafik på sträckan Kävlinge – Helsingborg. För Öresundstågen planeras för en utbyggnad i samverkan med region Halland/Hallandstrafiken på västkustbanan delsträckan Helsingborg-Halmstad. Och för busstrafiken rör det sig om 45 större och mindre åtgärder, bland annat satsningar i Malmö (MalmöExpressen, linje 5) och på sträckorna Helsingborg-Ekeby (linje 297), Näset-Malmö (Pendeln, linje 100) samt Kristianstad-Broby (Pendeln, linje 545).

Förbättringarna förväntas årligen kunna ge drygt 770 000 nya bussresor och 330 000 nya tågresor. Förutsättningarna för att genomföra Trafikplan 2018 klarläggs slutligen i budget 2018.

– Vi har möjlighet att erbjuda skåningarna ett ännu större utbud under nästa år, vilket är helt i linje med vår ambition att fortsätta öka kollektivtrafikens andel av all motorburen trafik, säger Nicklas Ljungström, 1:e vice ordförande i KTN. Kontakt:

Stefan Svalö (S), ordförande Kollektivtrafiknämnden Nås genom Maria Eriksson (S) pressekreterare
Tel: 0725- 97 14 27

Nicklas Ljungström (MP) 1:e vice ordförande Kollektivtrafiknämnden
Tel: 070-6502001

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se