Skip to main content

Skånetrafiken och SJs kommentar till DO anmälan

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 14:23 CEST

Skånetrafiken och SJ vill på det här sättet kommentera den DO anmälan som har inkommit till oss. Idag har vårt yttrande kommit DO tillhanda och vi skickar nu samma yttrande till all berörd media. Anledningen att vi inte har velat eller kunnat kommentera tidigare är att materialet fram till nu har varit ett arbetsmaterial som bearbetats av Skånetrafiken och SJ för att ge vår bild av händelsen.

Vi vill gärna förtydliga två saker i det här yttrandet;

Både Skånetrafiken och SJ beklagar att Khaled Boukai uppfattat förarens bemötande som kränkande. I Khaled Boukai brev finns det emellertid, enligt Skånetrafiken uppfattning, inte något som talar för att något av det som föraren sa skulle ha någon som helst koppling till Khaled Boukai etniska bakgrund. Om lokföraren fått klart för sig att ett litet barn lämnats på perrongen hade han självklart stoppat tåget.

Vidare menar Skånetrafiken att det aldrig var någon fara för barnets säkerhet eftersom det fanns en vuxen person (grannen) som kände barnet väl och hade ansvar för, och uppsyn över honom.

Skånetrafiken och SJs yttrande