Skip to main content

Skånetrafiken och Vellinge kommun avslutar samarbete kring färdtjänsten

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 09:00 CET

Skånetrafiken och Vellinge kommun har nu gemensamt uppnått en överenskommelse kring färdtjänsten i Vellinge kommun. Från den 1 januari lämnar Skånetrafiken över det operativa ansvaret för färdtjänsten till Vellinge kommun.

Detta innebär att Vellinge kommun tar över beställningsmottagning, trafikledning och själva utförandet, dvs körningarna samt kundtjänst. Det formella ansvaret kring huvudmannaskapet kan tidigast lämnas över den 30 mars 2014, eftersom det förutsätter ett beslut i Regionfullmäktige.

Under hösten har ett gemensamt handlingsprogram genomförts där parterna tittat på en rad förbättringsområde mot kund vilket inneburit att verksamheten mot kund har successivt förbättras. Trots detta har någon gemensam lösning ej gått att finna

-  Vi har under hösten tillsammans med Vellinge kommun arbetat för en gemensam handlingsplan kring olika förbättringsområden, vilket också gett en rad förbättringar. Men nu väljer Vellinge kommun att avsluta samarbetet kring färdtjänsten, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken. Jag ser ingen anledning till att vi ska finnas kvar i ett samarbete där man inte är känner ett ömsesidigt engagemang och vi kommer därför att gå Vellinge kommun tillmötes.

För kunder som utnyttjar färdtjänst i Vellinge framöver innebär det att resor som sker efter den 1 januari 2014 hanteras av Vellinge kommun och att resor som nu är bokade efter den 1 januari 2014 överförs till kommunen.

För ytterligare information, kontakta
Ulrika Mebius, press och informationchef, Skånetrafiken
Tfn 0451-28 85 03


Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 149 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 340 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,3 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se