Skip to main content

Skånetrafiken ökar biogaskonsumtionen - och tar steget mot elektrifierad kollektivtrafik!

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2016 14:37 CEST

För Skånetrafiken är det självklart att resan ska vara både hållbar och ett bra miljöval. En viktig del för att nå våra miljömål är biogasen i Skåne. Idag är Region Skåne genom Skånetrafiken Sveriges största biogaskonsument. Från år 2014 till 2019 planeras för mer än en fördubblad biogaskonsumtion från 14.9 miljoner normalkubikmeter till ca 31 miljoner.

- Vi är glada att Skåne är ledande i landet i arbetet mot en hållbar kollektivtrafik. Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill fortsätta att utvecklas mot en hållbar framtid säger Stefan Svalö, regionråd och ordförande i Kollektivtrafiknämnden

Elektrifiering av stadstrafik

Behoven i trafiken är föränderliga och skiljer sig även åt mellan stad och landsbygd. Precis som fordonsbranschen i övrigt tittar vi nu på eldrift på kortare sträckor. Grön el i stadbusstrafiken har stora miljö- och hälsofördelar såsom 70 % minskade klimatutsläpp och energiförbrukning, inga avgaser och minskade bullernivåer jämfört med dagens teknik. El skapar förutsättningar att göra kollektivtrafiken attraktivare genom körvägar i miljöer där förbränningsmotorn är ett hinder. Det går hand i hand med flera skånska städers ambitioner för stadsförnyelse. Redan idag körs busstrafik på grön el i Ängelholm och Landskrona och resandesuccén Malmöexpressen är el-gashybrid. Avsiktsförklaring om övergång till el i stadstrafiken finns med Malmö Stad.

  • El skapar helt nya möjligheter att göra kollektivtrafiken än mer attraktiv. Faktum är att vi med el kan lägga hållplatser inomhus i tex köpcentrum eller sjukhusentréer. Vi hoppas fler städer vill vara med i utvecklingen, säger Linus Eriksson, Trafikdirektör Skånetrafiken.

Biogas och andra biodrivmedel i regionbusstrafiken.

Regionbussresorna kommer även fortsättningsvis ske med olika biodrivmedel där biogas premieras. Lokalt producerad biogas ser vi som en självklar del i detta då miljövinsterna med ett kretsloppstänk är stora.

Fakta:

Kollektivtrafikbranschen har enats om gemensamma miljömål som innebär att kollektivtrafiken ska vara fossilfri till 2030. Region Skåne har valt en än mer offensiv linje där vi ska ha en fossilfri kollektivtrafik till 2020. Detta mål kommer att nås. Sedan 2015 är all stadsbusstrafik fossilfri, under år 2018 regionbusstrafiken och 2020 även serviceresor. Sedan tidigare är all vår tågtrafik driven av 100% grön el.

Kollektivtrafiknämnden i Skåne har under året antagit ett miljö- och hållbarhetsprogram där vi tillsammans lyfter fram hur vi skapar hållbara resor. Fokus är förutom fossilfrihet, även energieffektivitet, ren luft och minskat buller och samt en ansvarstagande leverantörskedja.

För mer information kontakta

Stefan Svalö, regionråd (S) och ordförande i Kollektivtrafiknämnden
genom pressekreterare Maria Eriksson, tel 044-309 31 29

eller

Skånetrafikens presstjänst, tel 0451-28 85 03

Skånetrafiken – det självklara valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se