Skip to main content

Studentrabatt införs i skånsk kollektivtrafik på försök under 2009

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 16:38 CEST

Nämnden för kollektivtrafik har idag fattat beslut om studentrabatt i den skånska kollektivtrafiken. Studentrabatten ger ca 20 % rabatt för studerande periodkorts-resenärer i Skåne och är först och främst ett försök under 2009. Rabatten införs under januari månad. Slutgiltigt beslut tas av regionstyrelsen inom kort.

Det nuvarande förslaget för studentrabatt beräknas kosta 27 miljoner kronor i intäktsbortfall för Skånetrafiken.

Förslaget bygger på Skånetrafikens Skånekort och pris och giltighet ser ut enligt följande;

Giltighet Pris Ordinariepris 2009
Hela Skåne850 kr1060 kr
9 zoner720 kr 880 kr
6 zoner 550 kr 690 kr

I dagsläget kan ca 48 000 studenter utnyttja rabatten i Skåne.

- Det känns bra att kunna erbjuda en rabatt som ytterligare understryker att hela Skåne är en kunskapsregion. Jag hoppas att det bidrar till att ännu fler väljer att utbilda sig vid de skånska högskolorna och universiteten, säger Lars-Ingvar Ljungman, ordförande i nämnden för kollektivtrafik.

Studenter som är berättigade till rabatten är de som har Mecenat kort, Studentkort och CSN kort.

I den gemensamma Sydtaxan som införs 2009 för den gemensamma Öresundstågstrafiken gäller inte studentrabatt för gränsöverskridande resor, utan enbart i Skånetaxan då de andra länen inte har någon studentrabatt.

Försöket ska utvärderas löpande under 2009 för att under hösten eventuellt förändras inför 2010.