Media no image

Inbjudan till press- och telefonkonferens den 28 oktober med presentation av Skanskas niomånadersrapport

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2016 11:24 CEST

Fredagen den 28 oktober kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de nio första månaderna 2016.

Med anledning av rapporten vill vi bjuda in media och analytiker till en press- och telefonkonferens fredagen den 28 oktober kl. 10:00 på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25 , Stockholm.

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investerare , där den även finns tillgänglig i efterhand.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 26 oktober till per.heinrup@skanska.se .

Välkommen!

André Löfgren, Direktör, Investor Relations

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Informationen i detta pressmeddelane är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Fredagen den 28 oktober kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de nio första månaderna 2016. Med anledning av rapporten vill vi bjuda in media och analytiker till en press- och telefonkonferens fredagen den 28 oktober kl. 10:00 på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25 , Stockholm.

Läs vidare »
Xencat3jqfqtjkztykem

Skanska investerar 340 miljoner kronor i kontorshuset Juvelen i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 10:23 CEST

Skanska investerar 340 miljoner kronor i kontorshuset Juvelen i Uppsala. Bygguppdraget tillfaller Skanska Sverige. Investeringen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det fjärde kvartalet 2016.

Media no image

Skanska tecknar sjuårigt underhållskontrakt för vägar i Devon, England, för GBP 245M, cirka 2,9 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2016 09:37 CEST

Skanska har tecknat ett sjuårigt underhållskontrakt motorvägar med Devon County Council, i sydvästra England. Det totala värdet under kontraktstiden är GBP 245 MSEK, cirka 2,9 miljarder kronor. Intäkterna för de två första åren, GBP 70 miljoner, cirka 820 miljoner kronor, kommer att inkluderas i orderingången för Skanska UK i det fjärde kvartalet 2016.

Skanska kommer att tillhandahålla ett brett utbud av motorvägstjänster, inkluderat planerat och reaktivt underhåll, vinterunderhåll, nödsituationer och hantering av trädgårdsodlingar. Samtidigt ska sociala värden skapas i Devon. Det kommer att vara inriktat på lokal sysselsättning, lokala försörjningskedjor samt att leverera samhällsprojekt för att skapa en mer inkluderande syn på underhållet av motorvägar.

Kontraktet löper från den 1 april 2017 till och med den 31 mars 2024, med möjlighet till förlängning med upp till ytterligare tre år.

Kontraktet visar på fortsatt tillväxt för Skanskas arbete med vägunderhåll i sydvästra England, där bolaget redan hanterar underhållet av en total vägsträcka om cirka 16 000 kilometer.

Skanska UK har cirka 5 500 medarbetare och intäkterna 2015 uppgick till cirka 18 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling.

För ytterligare information, kontakta:

Kevin Perlmutter, kommunikatör, Skanska UK, tel +44 1923 423906

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat ett sjuårigt underhållskontrakt motorvägar med Devon County Council, i sydvästra England. Det totala värdet under kontraktstiden är GBP 245 MSEK, cirka 2,9 miljarder kronor. Intäkterna för de två första åren, GBP 70 miljoner, cirka 820 miljoner kronor, kommer att inkluderas i orderingången för Skanska UK i det fjärde kvartalet 2016.

Läs vidare »
Media no image

Skanska bygger kontorsbyggnad i Atlanta, USA, för USD 56M, cirka 470 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 13:39 CEST

Skanska har tecknat avtal om att bygga en kontorsbyggnad åt en konfidentiell företagskund i Atlanta, USA. Kontraktet är värt USD 56M, cirka 470 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det tredje kvartalet 2016.

Den nya kontorsbyggnaden kommer att bestå av 18 500 kvadratmeter kontorsyta och 19 500 kvadratmeter parkeringsgarage.

Byggnationen påbörjades i september 2016. Projektet beräknas vara slutfört under 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Pamela Monastra, kommunikatör, Skanska USA, tel: +1 404 946 75 33

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

​Skanska har tecknat avtal om att bygga en kontorsbyggnad åt en konfidentiell företagskund i Atlanta, USA. Kontraktet är värt USD 56M, cirka 470 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det tredje kvartalet 2016.

Läs vidare »
Media no image

Skanska renoverar kontor i Seattle, USA, för USD 43M, cirka 360 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2016 11:35 CEST

Skanska har tecknat avtal med Juno Therapeutics, Inc. (NASDAQ: JUNO) om att renovera och uppdatera företagets nya huvudkontor South Lake Union i Seattle, USA. Kontraktet är värt USD 43M, cirka 360 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det tredje kvartalet 2016.

Projektet omfattar sju våningar, eller cirka 14 000 kvadratmeter, på Juno Therapeutics huvudkontor på 400 Dexter Ave. North i Seattle.

Byggnationen har påbörjats med slutförande planerat till juni 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Jay Weisberger, kommunikatör, Skanska USA, tel: +1 206 494 54 69

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

​Skanska har tecknat avtal med Juno Therapeutics, Inc. (NASDAQ: JUNO) om att renovera och uppdatera företagets nya huvudkontor South Lake Union i Seattle, USA. Kontraktet är värt USD 43M, cirka 360 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det tredje kvartalet 2016.

Läs vidare »
Media no image

Skanska förbättrar motorvägen A14 i England för GBP 290M, cirka 3,4 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2016 10:26 CEST

Skanska har, som del i ett joint venture med Costain, Balfour Beatty och Carillion, tecknat avtal med Highways England om ett förbättringsprogram för motorvägen A14 mellan Cambridge och Huntingdon i östra England. Det totala kontraktsvärdet för samriskbolaget uppgår till GBP 876M. Skanska UK kommer att inkludera sin del av kontraktet värd GBP 290M, cirka 3,4 miljarder kronor, i orderingången för det tredje kvartalet 2016.

Programmet för A14 Cambridge till Huntingdon är ett av Storbritanniens största vägprojekt och utgör en betydande investering för den brittiska regeringen. Arbetet omfattar både ny motorväg samt breddning och förbättring av befintliga vägar inom länet Cambridgeshire.

Förberedande arbeten har påbörjats och den nya vägen planeras vara öppen för trafik från och med december 2019.

Skanska UK har cirka 5 500 medarbetare och intäkterna 2015 uppgick till cirka 18 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling.

För ytterligare information, kontakta:

Kevin Perlmutter, Communications, Skanska UK, tel +44 1923 423906 Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har, som del i ett joint venture med Costain, Balfour Beatty och Carillion, tecknat avtal med Highways England om ett förbättringsprogram för motorvägen A14 mellan Cambridge och Huntingdon i östra England. Det totala kontraktsvärdet för samriskbolaget uppgår till GBP 876M.

Läs vidare »
Sppcv0gg1v8devffo93x

Skanska säljer kontorsfastighet i Karlstad till Vacse för cirka 250 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2016 09:44 CEST

Skanska har sålt en kontorsfastighet i Karlstad för cirka 250 miljoner kronor. Köpare är Vacse AB, som ägs av sju pensionsstiftelser knutna till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det tredje kvartalet 2016. Tillträde beräknas till det andra kvartalet 2018.

Media no image

Skanska säljer sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien, för cirka 2,9 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 09:52 CEST

Skanska har tecknat ett avtal om försäljning av sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien, för cirka 2,9 miljarder kronor. Köparen, Edge Orbital Holdings Limited, är ett konsortium bestående av institutionella investerare sammansatt av rådgivaren Macquarie Capital (Europe) Limited. Transaktionen förväntas bokföras av Skanska Infrastructure Development under det första kvartalet 2017.

Skanska säljer sin 40-procentiga ägarandel i Connect Plus, som driver koncessionen av ringleden M25 som sträcker sig runt nästan hela London. Connect Plus aktieägare består utöver Skanska av Balfour Beatty, Atkins och Egis. Projektet har genomförts i Offentlig-Privat Samverkan (OPS).

Genomförandet av affären är bland annat villkorat av att tillstånd erhålls från Highways England Company Limited. Den slutliga köpesumman kan komma att justeras till följd av vissa fastställda villkor. Försäljningen väntas vara slutförd i början av 2017.

Skanska kommer att meddela det slutliga försäljningspriset och bekräfta den förväntade försäljningen i samband med slutförandet och betalningen av transaktionen.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat ett avtal om försäljning av sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien, för cirka 2,9 miljarder kronor. Köparen, Edge Orbital Holdings Limited, är ett konsortium bestående av institutionella investerare sammansatt av rådgivaren Macquarie Capital (Europe) Limited.

Läs vidare »
Spq34ikvmanso8fkzcfx

Skanska investerar USD 112M, cirka 940 miljoner kronor, i ett nytt flerfamiljshus i Washington DC, USA

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2016 09:50 CEST

Skanska investerar USD 112M, cirka 940 miljoner kronor, i ett nytt flerfamiljshus i Washington DC, USA. Skanska USA Commercial Development är projektutvecklare och ägare. Skanska USA Building är byggledare och kommer att inkludera ett byggkontrakt värt USD 76M, cirka 640 miljoner kronor, i orderingången för det tredje kvartalet 2016.

Media no image

Valberedning utsedd inför Skanskas årsstämma 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2016 16:45 CEST

Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2017 har nu utsetts.

I enlighet med årsstämmans beslut ska Skanskas valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen har följande sammansättning:

Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande

Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB

Bo Selling, Alecta

Hans Ek, SEB Fonder & SEB Trygg Liv Försäkring

Hans Biörck, Styrelseordförande i Skanska AB

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@skanska.se senast den 31 december 2016.

Årsstämman kommer att äga rum tisdagen den 4 april 2017 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2017 har nu utsetts.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

28 Okt 10:00

Inbjudan till press- och telefonkonferens den 28 oktober med presentation av Skanskas niomånadersrapport

2016-10-28 10:00
Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25 , Stockholm

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • mia.trahn@skanska.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edvard.lind@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar