Media-no-image

Valberedningen föreslår ny styrelseordförande

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 10:38 CET

Valberedningen i Skanska AB har idag meddelat att man föreslår att Hans Biörck väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman den 6 april 2016. Skanskas nuvarande styrelseordförande Stuart Graham har tidigare meddelat valberedningen att han inte står till valberedningens förfogande inför årsstämman 2016.

Eftersom valberedningen fattat beslut i fråga om förslag till val av ny styrelseordförande i Skanska så har man valt att publicera detta. Valberedningens arbete fortgår och dess fullständiga förslag kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle i samband med kallelsen till årsstämman.

Hans Biörck är 64 år, med mångårig erfarenhet som CFO för stora företag och av styrelsearbete. Mellan åren 2001 och 2011 var Hans Biörck CFO på Skanska, innan det var han bland annat CFO på Autoliv och Esselte. Hans är idag styrelseledamot i bland annat Trelleborg AB, LKAB AB och Bure Equity AB.

För ytterligare information, kontakta:

Helena Stjernholm, Ordförande för valberedningen i Skanska AB, 08-666 64 00

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

​Valberedningen i Skanska AB har idag meddelat att man föreslår att Hans Biörck väljs till ny styrelseordförande vid årsstämman den 6 april 2016. Skanskas nuvarande styrelseordförande Stuart Graham har tidigare meddelat valberedningen att han inte står till valberedningens förfogande inför årsstämman 2016.

Läs vidare »
Ofan2ou824mqrm9mkltj

Skanska investerar cirka 330 miljoner kronor i kontorsprojekt i Wroclaw, Polen

Pressmeddelanden   •   2015-11-12 09:24 CET

Skanska investerar 35 miljoner euro, cirka 330 miljoner kronor, i kontorsprojektet Green 2Day i Wroclaw, Polen. Sjuvåningsbyggnaden kommer att ha en total uthyrningsbar yta på cirka 17 100 kvadratmeter. Projektet förväntas få LEED Gold-certifiering.

Gekldywfwv0copeo6feg

Katarzyna Zawodna ny Business Unit President för Commercial Development Europe

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 09:45 CET

​Katarzyna Zawodna efterträder Claes Larsson som Business Unit President för Skanska Commercial Development Europe från den 1 januari 2016.

Ufu5c62drz7rgeavhx4j

Skanska säljer kontorsfastighet i Rumänien för cirka 440 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-11-10 09:34 CET

Skanska har sålt Building B i kontorskomplexet Green Court i Bukarest, Rumänien. Byggnaden har förvärvats av Globalworth Real Estate Investments Ltd. Värdet av transaktionen uppgår till 47 miljoner euro, cirka 440 miljoner kronor, och försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europa i det fjärde kvartalet 2015. Överföringen av fastigheten är planerad för samma kvartal.

Aobaboec4yc7giwpqgqx

Skanska bygger trafikplatser på väg 73, söder om Stockholm, för 300 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 09:25 CET

Skanska har skrivit avtal med Trafikverket om att bygga trafikplatser längs väg 73 i Haninge kommun. Avtalet är värt cirka 300 miljoner kronor, vilket inkluderas i Skanska Sveriges orderingång för det fjärde kvartalet 2015.

Dvbuuu1x1c3m4eq7aqrv

Skanska moderniserar järnvägsstation i Tjeckien för 340 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 09:21 CET

Skanska har skrivit kontrakt med det tjeckiska banverket, SŽDC, om att modernisera järnvägsstationen Česká Lípa. Kontraktet är värt 1 miljard CZK, cirka 340 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Tjeckien i det fjärde kvartalet 2015.

Umvmqbfifdrwrfeq2pbz

Skanska bygger hotell i Portland, USA, för cirka 470 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-11-04 09:10 CET

Skanska har skrivit kontrakt med The Widewaters Group om att bygga ett hotell i centrala Portland, USA. Kontraktet är värt USD 56 miljoner, cirka 470 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2015.

H21egkbkezcfqq8mlum9

Skanska bygger kommersiell fastighet i Norge för cirka 410 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 10:09 CET

Skanska har tecknat avtal med Christiansholm Eiendom AS om att bygga Kvartal 32 i Kristiansand, Norge. Totalentreprenaden består av både ny- och ombyggnation av kommersiella fastighetsytor. Kontraktet är värt NOK 390 miljoner, cirka SEK 410 miljoner, och kommer att inkluderas i Skanska Norges orderingång för det fjärde kvartalet 2015.

Tttixsacriz0e19qjbvk

Skanska säljer kontorsfastighet i Tjeckien för cirka 520 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-11-02 10:03 CET

Skanska har sålt kontorsbyggnaden Corso Court i Prag, Tjeckien. Byggnaden har förvärvats av Invesco Real Estate. Värdet av transaktionen uppgår till EUR 55 miljoner, cirka SEK 520 miljoner, och försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe under det fjärde kvartalet 2015. Överföringen av fastigheten förväntas ske under samma kvartal.

Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Nyheter   •   2015-10-30 12:51 CET

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober 2015 har på aktieägares begäran 267 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 868 072.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 885 000 aktier av serie A, och 400 018 072 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

07 Dec 08:30

Kapitalmarknadsdag i Stockholm, 7 december, 2015

2015-12-07 08:30
Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • mia.trahn@skanska.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • vqedvdvaflrdkaiqci.lind@skanskwantpia.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar