Skanska investerar EUR 36 M, cirka 360 miljoner kronor, i en ny kontorsbyggnad i Krakow, Polen

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 08:39 CEST

Skanska investerar EUR 36 M, cirka 360 miljoner kronor, i den fjärde byggnaden i High5ive, ett komplex om totalt fem kontorsbyggnader i Krakow, Polen. Byggnaden som är under uppförande kommer att erbjuda en total uthyrningsbar yta på cirka 24 600 kvadratmeter.

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 12:55 CEST

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under maj 2018 har på aktieägares begäran 3 200 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 597 630 959.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 747 543 aktier av serie A, och 400 155 529 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com


Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

I samband med omvandling av aktier har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »

Skanska når financial close för vägprojektet Rv. 3 / Rv. 25, Norge, värt cirka 2,7 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 08:15 CEST

Skanska har skrivit ett koncessionsavtal och har nått financial close med Statens vegvesen för finansiering, design, byggnation samt drift och underhåll av en ny 25 kilometer lång riksväg, Rv. 3 / Rv. 25, mellan Løten och Elverum i Hedmark kommun, Norge.

De nya vägarna, som kommer att förbättra vägförbindelsen mellan Oslo och Trondheim, blir det första OPS-projektet i Norge på mer än tio år och är ett av Norges största vägprojekt någonsin.

Eget kapital och aktieägarlån uppgår till cirka NOK 130 M, cirka 135 miljoner kronor. Skanska Infrastructure Development och Skanska Norges Pensionsfond är medinvesterare och innehar 50 procent var av aktierna.

OPS-kontraktet kommer att vara värt cirka NOK 5,5 miljarder, cirka 5,8 miljarder kronor, varav NOK 2,6 miljarder, cirka 2,7 miljarder kronor, avser byggkontraktet och kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2018. Koncessionslängden är 20 år.

Konstruktionen kommer att inledas under det andra kvartalet 2018 och beräknas vara slutfört i slutet av 2020.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

För ytterligare information kontakta:

Audun Brandt Lågøyr, Kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 40 00 64 00

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010 448 88 08

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Skanska har skrivit ett koncessionsavtal och har nått financial close med Statens vegvesen för finansiering, design, byggnation samt drift och underhåll av en ny 25 kilometer lång riksväg, Rv. 3 / Rv. 25, mellan Løten och Elverum i Hedmark kommun, Norge.

Läs vidare »

Skanska säljer handelsfastigheter i Göteborg och Mölndal för cirka 340 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 08:58 CEST

Skanska har sålt två handelsfastigheter i Göteborg och Mölndal för cirka 340 miljoner kronor. Köpare är ett investeringskonsortium hopsatt av NRP. Wilfast har bistått köparen och kommer att förvalta portföljen. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Utveckling Norden i det andra kvartalet 2018. Tillträdet till fastigheterna är planerat till juni 2018.

Handelsfastigheterna omfattar totalt cirka 13 600 kvadratmeter och är fullt uthyrda till Mediamarkt, Airhop, Max, Sats, Arken Zoo och Sova i Torpavallen i Munkebäck i Göteborg samt till Axfood/Dagab och Mekonomen i Eklanda i Mölndal.

– Vi ser väldigt positivt på ytterligare en försäljning till detta konsortium med Wilfast och NRP i spetsen. Vi är övertygade om att såväl fastigheternas hyresgäster som dess nya ägare kommer att trivas fantastiskt bra och vidareutveckla handeln i områdena, säger Jonas Karlsson, transaktionschef, Skanska Fastigheter Göteborg.

Fastigheterna i Eklanda färdigställdes under 2017 medan Torpavallens är en väletablerad och välbesökt handelsplats, miljöcertifierad enligt LEED.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 65 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2017.

För ytterligare information kontakta:

Jonas Karlsson, transaktionschef, Skanska Fastigheter Göteborg, tel 010 448 44 48

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010 448 88 08

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

Skanska har sålt två handelsfastigheter i Göteborg och Mölndal för cirka 340 miljoner kronor. Köpare är ett investeringskonsortium hopsatt av NRP. Wilfast har bistått köparen och kommer att förvalta portföljen. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Utveckling Norden i det andra kvartalet 2018. Tillträdet till fastigheterna är planerat till juni 2018.

Läs vidare »

Skanska bygger del av Lahtis södra ringväg, Finland, för cirka EUR 161 M, cirka 1,6 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 09:44 CEST

Skanska har i ett konsortium med Pöyry tecknat avtal med Transportverket i Finland om att bygga Lahtis södra ringled, Finland. Skanskas andel av kontraktet är värd cirka EUR 161 M, cirka 1,6 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2018.

Skanska bygger kommersiell fastighet i London, UK, för cirka 1,6 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2018 09:09 CEST

Skanska har tecknat avtal med The Olayan Group om att bygga K1 Knightsbridge, en kommersiell fastighet i London, Storbritannien, som kombinerar kontor, bostäder och detaljhandel. Kontraktet är värt GBP 141 M, cirka 1,6 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2018.

Skanska investerar cirka 560 miljoner kronor i kontorshuset Sthlm 04 i Hammarby Sjöstad, Stockholm

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2018 09:52 CEST

Skanska investerar cirka 560 miljoner kronor i kontorshuset Sthlm 04 i Hammarby Sjöstad, Stockholm, med en total uthyrningsbar yta på cirka 12 000 kvadratmeter.

Tremånadersrapport, januari-mars 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2018 09:12 CEST

Januari-mars 2018 jämfört med januari-mars 2017

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

 • Intäkterna ökade med 8 procent och uppgick till 37,0 (34,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 11 procent.
 • Rörelseresultatet minskade med 65 procent och uppgick till 0,7 (1,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 60 procent. Som tidigare kommunicerats belastade omstruktureringskostnader rörelseresultatet i kvartalet. Dessa uppgick till totalt 670 miljoner kronor.
 • Resultatet per aktie minskade med 68 procent till 1,25 (3,90) kronor.
 • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -0,6 (1,6) miljarder kronor, enligt IFRS.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 9,3 (31 december 2017; 9,7) miljarder kronor, enligt IFRS.
 • Orderingången i Byggverksamheten minskade med 14 procent och uppgick till 32,9 (38,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 12 procent. Orderstocken uppgick till 190,9 (31 december 2017; 188,4) miljarder kronor.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till -41 (392) miljoner kronor och inkluderar 430 miljoner kronor av tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader. Ytterligare projektnedskrivningar i den polska verksamheten om cirka 600 miljoner kronor ingår också. Lösta tvister i den amerikanska anläggningsverksamheten samt effekter av reduceringar från ändring av förmånsbestämda pensionsplaner i den brittiska verksamheten hade en positiv påverkan om totalt cirka 500 Mkr.
 • Rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) minskade med 42 procent och uppgick till 1,0 (1,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 43 procent. Jämförelseperioden inkluderar vinsten för avyttringen av OPS-projektet A1 om 0,9 miljarder kronor.
 • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 14,7 (15,9) procent.
 • Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till -1,7 (0,7) miljarder kronor, enligt IFRS.
 • Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och webcast den 9 maj, 2018, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 203 364 5374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.


  För ytterligare information, kontakta:

  Magnus Persson, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

  André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

  Karolina Cederhage, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 0880

  Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

  Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

  Januari-mars 2018 jämfört med januari-mars 2017

  Läs vidare »

  Skanska bygger vårdhem i Oslo, Norge, för NOK 440 M, cirka 460 miljoner kronor

  Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 09:15 CEST

  Skanska har tecknat avtal med Omsorgsbygg om att bygga ett vårdhem i Oslo, Norge. Kontraktet är värt NOK 440 M, cirka 460 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2018.

  Skanska säljer kontorsbyggnad i Bukarest, Rumänien för cirka 530 miljoner kronor

  Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 08:58 CEST

  Skanska har sålt kontorsbyggnaden Campus 6.1 i Bukarest, Rumänien till CA Immo, ett fastighetsbolag baserat i Österrike, för EUR 53 M, cirka 530 miljoner kronor. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe under det andra kvartalet 2018. Tillträdet till fastigheten är planerat till det fjärde kvartalet 2018.

  Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesperson, Skanska Sverige
  • minaa.xftrqgahwsn@fgskpdanjaskxoa.stserr
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edqmvatfrdqy.lryinusd@rcskotanhtskfka.rxsecx
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

  Om Skanska AB

  Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

  Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

  Adress

  • Skanska AB
  • Warfvinges väg 25
  • 112 74 Stockholm
  • Vår hemsida