Treaisiivctatdkwajho

Skanska investerar cirka 335 miljoner kronor i kontorsprojekt i Krakow, Polen

Pressmeddelanden   •   2014-11-25 09:20 CET

Skanska investerar EUR 37 M, cirka 335 miljoner kronor, i kontorsprojektet Axis i Krakow, Polen. Byggnaden är Skanskas andra kontorsprojekt i Krakow och kommer att bestå av nio våningar ovan mark och tre våningar under mark. Den totala uthyrningsbara ytan blir cirka 20 000 kvadratmeter.

Media-no-image

Skanska säljer bostadsprojekt i Stockholm för 421 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-11-13 13:03 CET

Skanska har tecknat avtal om att sälja en del av fastigheten Generatorn 2, Flemingsbergsdalen i Huddinge kommun, till HEBA Fastighets AB. Värdet av transaktionen uppgår till 421 miljoner kronor. Försäljningen bokförs för Skanska Sverige i fjärde kvartalet 2014 och överlämnandet av fastigheten är planerat till sommaren 2017, i samband med att fastigheten blir färdigställd.

Affären inkluderar uppförande av fyra hyreshus med 184 lägenheter och 1 460 kvadratmeter lokalyta. Fastigheten är belägen intill pendeltågsstationen i Flemingsbergs centrum. Projektet ingår som en första del i Skanskas utveckling av området.

Detaljplan har erhållits och projektet kommer att byggstartas i början på 2015 så snart bygglov erhållits. HEBA kommer att tillträda fastigheten i samband med färdigställandet sommaren 2017 och kommer också att ansvara för uthyrning och förvaltning.

– Vi är mycket glada över att kunna uppföra vårt första projekt med hyreslägenheter i Stockholmsområdet och bidra till utvecklingen av Flemingsbergsdalen. För Skanska som samhällsutvecklare är det här ett bra exempel på utveckling av bostadsområden med olika upplåtelseformer, säger Fredrik André, affärsutvecklare, Skanska Hyresbostäder.

– Huddinge är en kommun i stark tillväxt. Goda allmänna kommunikationer tillsammans med de satsningar som görs i området bidrar till att Flemingsbergsdalen kommer att bli ett mycket attraktivt bostadsområde. Med detta fastighetsförvärv ökar vi vårt lägenhetsbestånd i Huddinge till sammantaget 564 lägenheter, säger Lennart Karlsson, vd HEBA Fastighets AB.

Skanska Hyresbostäder utvecklar, bygger, och förvaltar moderna och prisvärda hyresrätter på utvalda marknader i Sverige. Utveckling bedrivs såväl för intern förvaltning som för externa fastighetsägare. Skanska Hyresbostäder är ett helägt dotterbolag till Skanska AB.

För ytterligare information kontakta:

Fredrik André, affärsutvecklare, Skanska Hyresbostäder, tel: 010-448 01 38

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com .

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor. 

Skanska har tecknat avtal om att sälja en del av fastigheten Generatorn 2, Flemingsbergsdalen i Huddinge kommun, till HEBA Fastighets AB. Värdet av transaktionen uppgår till 421 miljoner kronor. Försäljningen bokförs för Skanska Sverige i fjärde kvartalet 2014 och överlämnandet av fastigheten är planerat till sommaren 2017, i samband med att fastigheten blir färdigställd.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger järnväg vid Hallsberg för 398 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-11-11 11:11 CET

Skanska har skrivit kontrakt med Trafikverket Investering om att bygga ut en etapp av godsstråket Hallsberg-Degerön. Kontraktet är värt 398 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014.

Sträckan är i dag en enkelspårig järnväg med låg kapacitet. Genom utbyggnad till dubbelspår höjs kapaciteten och stambanorna avlastas. Projektet är en totalentreprenad och omfattar 13 kilometer dubbelspårig komplett järnväg, sju broar, cirka 9 kilometer vägar samt bulleråtgärder.

Projekteringen startar omgående och det nya spåret beräknas vara färdigställt i oktober 2019.

Bygget av den dubbelspåriga järnvägen kommer att sysselsätta totalt 120 personer.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information kontakta:

Mats Lindahl, distriktschef, Skanska Sverige, tel: 010-448 82 13

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com .

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har skrivit kontrakt med Trafikverket Investering om att bygga ut en etapp av godsstråket Hallsberg-Degerön. Kontraktet är värt 398 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger flerbostadshus i Fredriksdal, Stockholm, för 340 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 09:25 CET

Skanska ska uppföra ett flerbostadshus med 178 bostadsrättslägenheter i Fredriksdal, Stockholm, åt Sjöstadsbo AB. Uppdraget är värt cirka 340 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014.

Sjöstadsbo AB är ett joint venture-bolag som ägs till 50 procent var av Skanska och Areim. Bolaget bildades förra året och köpte cirka 700 byggrätter av Skanska för att utveckla bostäder med god kvalitet och bra miljöprestanda. Det aktuella byggprojektet utgör den första av fem etapper i Fredriksdal och Hammarby Sjöstad.

Bostadshuset är bågformat och beläget intill Fredriksdalskajen. Den totala boytan är 13 000 kvadratmeter fördelat på 8-11 våningar med garage. Lägenheterna får storlekar mellan tre och sex rum och kök (77-158 kvadratmeter). Huset ska motsvara högt ställda hållbarhetskrav och certifieras enligt miljömärkningssystemet Svanen, en nordisk miljömärkning som tar ett helhetsgrepp på miljöfrågor. Ett Svanenmärkt hus uppfyller högt ställda krav på energianvändning, inomhusmiljö och materialval.

Under senhösten 2016 beräknas huset stå färdigt för inflyttning.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information kontakta:
Henrik Key, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010-448 70 19
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

​Skanska ska uppföra ett flerbostadshus med 178 bostadsrättslägenheter i Fredriksdal, Stockholm, åt Sjöstadsbo AB. Uppdraget är värt cirka 340 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger ut spårväg i Los Angeles, USA, för cirka 5,5 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2014-11-10 09:24 CET

Skanska i joint venture med Traylor Brothers, Inc. och J.F. Shea Construction har skrivit kontrakt med Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority om att designa och bygga ut Purple Line i Los Angeles spårväg. Kontraktet är värt totalt USD 1,6 miljarder, cirka 11 miljarder kronor, och Skanska USA Civil kommer att inkludera hela dess 50-procentiga andel, USD 818 M, cirka 5,5 miljarder kronor i orderingången för fjärde kvartalet 2014.

Projektet omfattar en 6,3 kilometer lång förlängning av Purple Line, samt tågledning och signaler, kommunikationer, strömförsörjning samt biljettsystem som kommer att anslutas till det befintliga systemet.

Enligt projektplanen ska en stor del vara färdigställt i juni 2023.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jay Weisberger, Director, Communications West, Skanska USA, tel: +1 206 494 5469
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska i joint venture med Traylor Brothers, Inc. och J.F. Shea Construction har skrivit kontrakt med Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority om att designa och bygga ut Purple Line i Los Angeles spårväg.

Läs vidare »
Media-no-image

Niomånadersrapport, januari – september 2014

Pressmeddelanden   •   2014-11-07 08:53 CET

Januari-september 2014 jämfört med januari-september 2013

Sammanfattning:

- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 105,3 (86,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 19 procent.

- Orderstocken uppgick till 159,5 (30 juni 2014; 151,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 1 procent.

- I tillägg till avvecklingsprocessen av byggdelen har ett beslut fattats om att avyttra drift och underhållsdelen av den latinamerikanska verksamheten. Den latinamerikanska verksamheten kommer framöver att rapporteras Centralt.

- Rörelseresultatet var i linje med motsvarande period 2013 och uppgick till 3,5 miljarder kronor (3,5). Detta inkluderar projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader om 0,7 miljarder kronor i den latinamerikanska verksamheten, varav 0,2 miljarder kronor i det tredje kvartalet.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten ökade 20 procent jämfört med de första nio månaderna 2013.

- Intäkterna ökade 4 procent, och uppgick till 101,6 (97,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.

- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 5,3 (3,6) miljarder kronor.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –10,3 (–8,0) miljarder kronor.

- Totala nettoinvesteringar uppgick till 1,8 (2,2) miljarder kronor.

- Kassaflöde från verksamheten uppgick till –1,3 (–0,6) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 2,8 (30 juni 2014; 0,8) miljarder kronor.

- Resultatet per aktie ökade med 1 procent till 5,85 (5,81) kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 7 november klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors , där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors .

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

Magnus Persson, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 6429

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Övriga Europa och Amerika. Med stöd av globala trender i urbanisering, demografi och energi samt med ett fokus på grönt byggande, etik, arbetsmiljö och hälsa erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar även i de mest komplexa uppdragen. Affärsmodellen skapar värde för Skanskas aktieägare genom att bygg- och projektutvecklingsverksamheterna samverkar.

Januari-september 2014 jämfört med januari-september 2013

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger första etappen av avancerad forskningsanläggning i Lund för 670 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-11-04 08:48 CET

Skanska har slutit avtal med ESS, European Spallation Source, om att bygga första etappen av en forskningsanläggning i världsklass i Brunnshög, Lund. Kontraktet är värt 670 miljoner kronor och arbetet utförs av Skanska Sverige (75 procent) i samarbete med Skanska UK (25 procent). Det innebär att 503 miljoner kronor inräknas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014, och resterande del i orderingången för Skanska UK i samma kvartal.

Skanska och ESS har under året skrivit ett samverkansavtal för helheten och därefter gemensamt planerat, och utarbetat riktkostnad för den första etappen, innefattande schaktningsarbeten, nödvändig infrastruktur på arbetsplatsen, acceleratortunnel och ett antal anslutande byggnader.

Byggprojektet planeras i ett flertal etapper där separata avtal sluts vid inledningen av varje etapp. Arbete pågår för att fastställa omfattning och riktkostnad för nästa etapp.

Byggstart sker omgående och forskningsanläggningen ska stå färdig 2019.

ESS, European Spallation Source, är en sameuropeisk forsknings-anläggning som kommer att användas inom fyra forskningsområden: Miljö, medicin, mat och material. Anläggningen är en så kallad neutronkälla där forskare från hela världen ska kunna studera framtidens material för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information kontakta:
Dan-Magnus Sköld, projektchef, Skanska Sverige, tel 010-448 80 08
Magnus Persson, regionchef, Skanska Sverige, tel 010-448 32 06
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99


Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har slutit avtal med ESS, European Spallation Source, om att bygga första etappen av en forskningsanläggning i världsklass i Brunnshög, Lund. Kontraktet är värt 670 miljoner kronor och arbetet utförs av Skanska Sverige (75 procent) i samarbete med Skanska UK (25 procent).

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska säljer kontorsprojekt i Krakow, Polen, för cirka 263 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-11-03 09:08 CET

Skanska har sålt den ena av byggnaderna i sitt kontorsprojekt Kapelanka 42 i Krakow, Polen. Byggnaden förvärvades av ett projektbolag inom REINO Dywidenda FIZ, en investeringsfond inom REINO Partners. Värdet av transaktionen uppgår till EUR 29 M, cirka 263 miljoner kronor. Försäljningen bokförs i fjärde kvartalet 2014 och överlämnandet av fastigheten är också planerat till fjärde kvartalet 2014.

Kapelanka 42 är det första projekt som Skanska Property Poland har utvecklat i Krakow. Den totala uthyrbara ytan av de två byggnaderna i detta kontorskomplex är cirka 30 000 kvadratmeter. Den sålda byggnaden har en yta på cirka 11 900 kvadratmeter. Den färdigställdes under andra kvartalet 2014 och är redan uthyrd till 88 procent, med hyresgäster som bland andra Tesco, Apriso och Sygnity.

Båda byggnaderna är precertifierade för LEED, nivå Guld.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och kommersiella byggnader. Verksamheten är koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien, Rumänien och Polen. Verksamheten bedrivs i fyra lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary, Skanska Romania och Skanska Property Poland.

För ytterligare information, kontakta:

Aleksandra Markiewicz, Communications Coordinator, Skanska Property Poland, tel: +48 797 229 147

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har sålt den ena av byggnaderna i sitt kontorsprojekt Kapelanka 42 i Krakow, Polen. Byggnaden förvärvades av ett projektbolag inom REINO Dywidenda FIZ, en investeringsfond inom REINO Partners. Värdet av transaktionen uppgår till EUR 29 M, cirka 263 miljoner kronor. Försäljningen bokförs i fjärde kvartalet 2014 och överlämnandet av fastigheten är också planerat till fjärde kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2014-10-31 12:48 CET

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober 2014 har på aktieägares begäran 400 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 074 523.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 907 939 aktier av serie A, och 399 995 133 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till press- och telefonkonferens den 7 november med presentation av Skanskas niomånadersrapport

Pressmeddelanden   •   2014-10-31 10:09 CET

Fredagen den 7 november kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de första nio månaderna 2014.

Med anledning av rapporten vill vi bjuda in media och analytiker till en press- och telefonkonferens fredagen den 7 november kl.10:00, på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investerare, där den även finns tillgänglig i efterhand.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström och Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 3 november till per.heinrup@skanska.se.

Välkommen!

Magnus Persson Katarina Grönwall
Direktör, Investor Relations Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29
Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77
Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

​Fredagen den 7 november kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de första nio månaderna 2014.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • midma.trahudjgn@skankaska.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edvard.lind@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar