Media-no-image

Bokslutskommuniké, januari–december 2015

Pressmeddelanden   •   2016-02-04 09:08 CET

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2015 (jämfört med januari-december 2014)

Sammanfattning

- Resultatet per aktie ökade med 20 procent till 11,96 (9,98) kronor, justerat för valutaeffekter ökade resultatet per aktie med 15 procent.

- Styrelsen föreslår en utdelning om 7,50 (6,75) kronor per aktie.

- Intäkterna uppgick till 154,9 (145,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 2 procent.

- Rörelseresultatet uppgick till 6,5 (5,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 6 procent.

- Kassaflöde från verksamheten uppgick till 7,7 (3,7) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 13,8 (8,4) miljarder kronor.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 122,1 (146,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 23 procent. Orderstocken uppgick till 158,2 (30 september 2015; 167,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 5 procent.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 3,9 (4,5) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal om 2,8 (3,5) procent, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 19 procent.

- Rörelseresultatet i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 4,0 (2,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 31 procent och avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 14,9 procent (10,4).

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 4 februari klockan 10:00. Webbcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

André Löfgren, Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2015 (jämfört med januari-december 2014)

Läs vidare »
S2qx6xnatdzgluqclouq

Skanska bygger Irving Music Factory i Texas, USA, för cirka 800 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2016-02-02 09:05 CET

​Skanska har tecknat avtal med ARK Group om att bygga Irving Music Factory i Texas, USA. Kontraktet är värt USD 94 M, cirka 800 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det första kvartalet 2016.

Is3xw8uwq5c8wwau7pjz

Roger Bayliss ny Senior Vice President Operational Efficiency på Skanska

Pressmeddelanden   •   2016-01-29 10:12 CET

Roger Bayliss har utsetts till Senior Vice President Operational Efficiency på Skanska. Roger tillträder den 1 februari och kommer i sin nya roll att rapportera till Mats Williamson, Executive Vice President Skanska AB.

Media-no-image

Skanska expanderar väg i östra Polen för cirka 750 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 14:44 CET

Skanska har tecknat avtal med Generaldirektoratet för allmänna vägar och motorvägar i Polen för en utbyggnad av Riksväg 8. Avtalet är värt 335 miljoner zloty, cirka 750 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Polen för det första kvartalet 2016.

Expansionen avser en 13 km lång sträcka mellan Wyszków och gränsen till Podlasiens vojvodskap. Avtalet omfattar byggandet av motortrafikled, flera korsningar och viadukter, samt passager för djur.

Byggarbetet inleds inom 30 dagar och beräknas vara klart i juli 2018.

Skanska Polen, ett av de största byggbolagen i Polen, omsatte drygt 10 miljarder kronor under 2014. Bolaget har i dag runt 7 750 anställda. Skanska Commercial Development, Skanska Residential Development och Skanska Infrastructure Development finns också i Polen.

För ytterligare information, kontakta:

Małgorzata Kubica, External Communication Manager, Skanska in Poland, tel: +48 502 747 454

Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel +46 (0)10 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

​Skanska har tecknat avtal med Generaldirektoratet för allmänna vägar och motorvägar i Polen för en utbyggnad av Riksväg 8. Avtalet är värt 335 miljoner zloty, cirka 750 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Polen för det första kvartalet 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till press- och telefonkonferens den 4 februari med presentation av Skanskas bokslutskommuniké

Pressmeddelanden   •   2016-01-28 10:26 CET

Torsdagen den 4 februari kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för 2015. Med anledning av rapporten vill vi bjuda in media och analytiker till en press- och telefonkonferens torsdagen den 4 februari kl.10:00, på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investerare, där den även finns tillgänglig i efterhand.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 2 februari till per.heinrup@skanska.se.

Välkommen!

André Löfgren Katarina Grönwall

Investor Relations Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63
Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Torsdagen den 4 februari kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för 2015. Med anledning av rapporten vill vi bjuda in media och analytiker till en press- och telefonkonferens torsdagen den 4 februari kl.10:00, på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Läs vidare »
Ebkjoxf3lprmjm7iddqb

Skanska bygger köpcentrum i Jyväskylä, Finland, för cirka 480 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2016-01-26 13:44 CET

​Skanska har tecknat avtal med investeraren LähiTapiola Group om att bygga köpcentrumet Seppä i Jyväskylä, Finland. Avtalet är värt EUR 57 M, cirka 480 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Finland för det första kvartalet 2016.

Etouccof1ecyjxcg00fo

Skanska utvecklar och bygger nya lokaler vid Linnéuniversitetet i Kalmar för 1,5 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2016-01-19 09:05 CET

​Skanska har tecknat ett tioårigt hyresavtal med Linnéuniversitet i Kalmar, vilket medför ett byggentreprenadkontrakt på cirka 1 miljard kronor. Därtill har Skanska erhållit en order gällande om- och tillbyggnad av ytterligare lokaler på universitetsområdet med ett ordervärde på cirka 500 miljoner kronor.

To5uoy2gmnpvxavjkybg

Skanska moderniserar och bygger ut skola i Washington DC, USA, för cirka 430 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2016-01-05 09:23 CET

​Skanska har tecknat avtal för att modernisera och bygga ut Lafayette Elementary School i Washington, DC, USA, och kommer att inkludera 51 miljoner dollar, cirka 430 miljoner kronor, i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2015.

Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2015-12-30 12:57 CET

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december 2015 har på aktieägares begäran 25 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 635 872.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 859 200 aktier av serie A, och 400 043 872 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger om massafabrik åt SCA i Timrå för 360 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-12-28 09:37 CET

Skanska har tecknat avtal med SCA om att göra en omfattande om- och tillbyggnad av massafabriken Östrand i Timrå. Avtalet är värt 360 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det fjärde kvartalet 2015.

Utbyggnaden innefattar ny torkmaskin, driftcentral och mediastråk medan om- och tillbyggnaden omfattas av kausticering, sodapanna och turbin, samt diverse markarbeten. Projektet är en del av SCA:s satsning för att fördubbla kapaciteten i fabriken.

Byggstart är planerad till det första kvartalet 2016 och projektet väntas vara färdigställt i maj 2018.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2014 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information, kontakta:

Anders Lindholm, Projektchef, Skanska Sverige AB, tel 010- 449 10 96

Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med SCA om att göra en omfattande om- och tillbyggnad av massafabriken Östrand i Timrå. Avtalet är värt 360 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det fjärde kvartalet 2015.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • mia.trahn@skanska.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edvard.lind@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar