Media no image

Skanska säljer kontorsbyggnad i Poznan, Polen, för EUR 62M, cirka 590 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2017 09:08 CET

Skanska har sålt kontorsbyggnaden Maraton i Poznan, Polen, till en fastighetsfond förvaltad av Union Investment. Värdet av transaktionen är EUR 62M, cirka 590 miljoner kronor. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe under det första kvartalet 2017, med tillträdet till fastigheten planerat till det andra kvartalet 2017.

Kontorsbyggnaden, som togs i bruk i december 2016, har en total uthyrningsbar yta på 26 000 kvadratmeter och är till 70 procent uthyrd.

Maraton ligger i hjärtat av Poznan, i närheten av centralstationen och stadens gamla torg. Byggnaden är utrustad med ett stort antal gröna lösningar och siktar på att erhålla LEED Guld-certifiering.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

För ytterligare information, kontakta:

Małgorzata Kubica, kommunikatör, Skanska Poland, tel +48 502 747 454

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010 448 88 08

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har sålt kontorsbyggnaden Maraton i Poznan, Polen, till en fastighetsfond förvaltad av Union Investment. Värdet av transaktionen är EUR 62M, cirka 590 miljoner kronor. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe under det första kvartalet 2017, med tillträdet till fastigheten planerat till det andra kvartalet 2017.

Läs vidare »
Media no image

Skanska bygger järnväg i Dingersjö, Sundsvall, för 320 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 08:30 CET

Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga ny mötesstation för järnväg i Dingersjö, söder om Sundsvall. Kontraktet är värt cirka 320 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2017.

Den nya mötesstationen kommer att öka järnvägskapaciteten och avlasta den hårt belastade Ostkustbanan. Projektet utförs i en totalentreprenad och omfattar tre kilometer dubbelspår, tre broar samt ombyggnad av väg 562, inklusive renovering av befintlig vägbro över Ljungan.

Förberedande arbeten beräknas inledas under slutet av maj 2017 och hela projektet beräknas vara färdigställt i juli 2022.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade cirka 10 600 anställda under 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Omberg, projektchef, Skanska Sverige, tel 010 449 12 06

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010 448 88 08

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

​Skanska har tecknat avtal med Trafikverket om att bygga ny mötesstation för järnväg i Dingersjö, söder om Sundsvall. Kontraktet är värt cirka 320 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det första kvartalet 2017.

Läs vidare »
Media no image

Skanska renoverar fastighet i London, Storbritannien, för cirka 810 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2017 08:00 CET

Skanska har tecknat avtal med Helical Plc om att renovera fastigheten 207 Old Street i London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 73M, cirka 810 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det första kvartalet 2017.

Avtalet omfattar bland annat att återskapa byggnadens ursprungsform och att lägga till tre nya våningsplan.

Fastigheten rymmer en blandning av kontor och kommersiell yta och ingår som en del av en större satsning, The Bower, vid Old Street-rondellen med 16 000 kvadratmeter kontor och 700 kvadratmeter kommersiell yta.

Arbetet har påbörjats och beräknas vara slutfört i juni 2018.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

För ytterligare information, kontakta:

Lizzie Sparrow, Head of Marketing Communications and Brand, Skanska UK, tel +44 (0)33 0105 2395

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010 448 88 08

Direktlinje för media: tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med Helical Plc om att renovera fastigheten 207 Old Street i London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 73M, cirka 810 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det första kvartalet 2017.

Läs vidare »
Ssjggzsttovbfuwj3ryt

Skanska bygger ut sjukhus i Vestfold, Norge, för NOK 960 miljoner, cirka 1,0 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 10:05 CET

Skanska har tillsammans med Cura-gruppen tecknat avtal med Sykehuset i Vestfold HF om utbyggnation av sjukhuset i Vestfold, Norge. Kontraktet är totalt värt NOK 1,7 miljarder. Skanskas andel av kontraktet är värd cirka NOK 960M, cirka 1,0 miljarder kronor.

Media no image

Skanskas årsredovisning tillgänglig på webbplatsen

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 09:47 CET

Skanskas årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.skanska.com/investerare, där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta årsredovisningen beställas.

En utskrift av den elektroniska versionen finns samtidigt tillgänglig på Skanska AB:s huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Distributionen av den tryckta årsredovisningen påbörjas omkring den 28 mars.

Årsredovisningen kan, förutom på Skanskas webbplats, även beställas från Skanska AB, Investor Relations, 112 74 Stockholm, telefon 010-448 89 00, e-post investor.relations@skanska.se .

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanskas årsredovisning för 2016 är nu tillgänglig på Skanskas webbplats under adress www.skanska.com/investerare, där såväl svensk som engelsk version finns. Här kan även den tryckta årsredovisningen beställas.

Läs vidare »
Media no image

Skanska investerar i mark i Prag, Tjeckien, för CZK 841M, cirka 290 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 03, 2017 10:10 CET

Skanska har förvärvat mark i Prag, Tjeckien, av Codeco UK. Den totala investeringen uppgår till CZK 841M, cirka 290 miljoner kronor.

Industritomten ligger i stadsdelen Vysocany i Prag. Skanska planerar att utveckla den till ett större bostadsområde med närhet till stadens centrum.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

För ytterligare information kontakta:

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktnummer för media, tel 010 448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har förvärvat mark i Prag, Tjeckien, av Codeco UK. Den totala investeringen uppgår till CZK 841M, cirka 290 miljoner kronor

Läs vidare »
Media no image

Skanska tecknar sjuårigt underhållskontrakt för vägar i Hampshire, UK, för GBP 280M, cirka 3,1 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2017 09:39 CET

Skanska har tecknat ett sjuårigt underhållskontrakt motorvägar med Hampshire County Council, i södra England. Det totala värdet under kontraktstiden är GBP 280M, cirka 3,1 miljarder kronor. Intäkterna för de två första åren, GBP 80M, cirka 890 miljoner kronor, kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det första kvartalet 2017.

Kontraktet omfattar ett vägnät om nästan 9 000 kilometer i Hampshire utanför städerna Portsmouth och Southampton och avser såväl planerat och reaktivt arbete som vinter- och nödunderhåll. Skanska kommer att fokusera på lokal kompetens, lokala möjligheter i leverantörskedjan och samhällsprojekt och kommer att nyttja innovativa och kostnadseffektiva lösningar från hela verksamheten.

Kontraktet löper från den 1 augusti 2017 till och med den 31 mars 2024, med möjlighet till förlängning med upp till ytterligare fem år.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

För ytterligare information, kontakta:

Kevin Perlmutter, kommunikatör, Skanska UK, tel +44 1923 423906

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat ett sjuårigt underhållskontrakt motorvägar med Hampshire County Council, i södra England. Det totala värdet under kontraktstiden är GBP 280M, cirka 3,1 miljarder kronor. Intäkterna för de två första åren, GBP 80M, cirka 890 miljoner kronor, kommer att inkluderas i orderingången för Europa i det första kvartalet 2017.

Läs vidare »
D2w734g2ba9jbqcbdqes
Epuzmqty26hh7m4k0wlmnq

Skanska säljer kontorsfastighet i Vanda, Finland, för cirka EUR 31M, cirka 290 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Mar 01, 2017 09:50 CET

Skanska har tecknat avtal med Niam om överlåtelse av kontorsfastigheten Aviabulevardi I i Vanda, Finland. Det totala kontraktsvärdet är EUR 36M. Skanskas andel av affären exkluderar mark och är värd EUR 31M, cirka 290 miljoner kronor.

Media no image
Epuzmqty26hh7m4k0wlmnq

Årsstämma i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 09:57 CET

Skanska AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 4 april 2017 kl 10.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 9.00. Före stämman serveras kaffe och kaka.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 29 mars 2017, dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den 29 mars 2017, helst före kl 12.00.

Anmälan kan ske

 • med brev under adress: Skanska AB, Koncernstab Juridik, Warfvingesväg 25,

112 74 Stockholm, eller

 • per telefon 08-402 92 81, måndag till fredag kl 09.00 – 16.00, eller
 • www.skanska.com under rubriken ”Årsstämma”.

Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antalet eventuella biträden (högst två).

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut per post med början den 30 mars 2017.

Ombud

Om deltagande sker genom ombud ska fullmakt utfärdas. Fullmakten ska vara skriftlig och daterad. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet om det inte i fullmakten anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. På bolagets hemsida under rubriken ”Årsstämma” finns fullmaktsformulär att ladda ner. Fullmakt i original, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i god tid före stämman.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, omregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. En sådan omregistrering, som kan vara tillfällig, bör begäras i god tid före den 29 mars 2017 hos den bank eller fondhandlare som förvaltar aktierna.

För Skanska-anställda, som har investerat i Skanska-aktier inom ramen för Aktiesparprogrammen Seop 1 (2008 – 2010), Seop 2 (2011 – 2013), Seop 3 (2014 – 2016) eller Seop 4 (2017-2019), och som önskar rösta för sina aktier, kan bolaget biträda med omregistrering av aktierna i eget namn. Anställd som önskar bolagets biträde med sådan omregistrering bör snarast möjligt och senast den 16 mars 2017 informera bolaget om detta, via telefon 010‑448 03 83 eller via e-mail: arsstamma@skanska.se, med uppgivande av fullständigt namn, personnummer, adress och s.k. global ID, som erhållits för Aktiesparprogrammen. En sådan begäran om omregistrering anses samtidigt som en anmälan om deltagande i årsstämman.

Förslag till dagordning.

1) Stämmans öppnande.

2) Val av ordförande vid stämman.

3) Upprättande och godkännande av röstlängd.

4) Godkännande av dagordning.

5) Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

6) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.

7) Anföranden av styrelsens ordförande och av verkställande direktören.

8) Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för år 2016 samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för år 2016.

9) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen.

10) Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag för utdelningen.

11) Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

12) Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman.

13) Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden.

14) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande.

 1. A. val av styrelseledamot: Johan Karlström
 2. B. val av styrelseledamot: Pär Boman
 3. C. val av styrelseledamot: John Carrig
 4. D. val av styrelseledamot: Nina Linander
 5. E. val av styrelseledamot: Fredrik Lundberg
 6. F. val av styrelseledamot: Jayne McGivern
 7. G. val av styrelseledamot: Charlotte Strömberg
 8. H. val av styrelseledamot: Hans Biörck
 9. I. val av styrelseledamot Catherine Marcus
 10. J. val av styrelsens ordförande: Hans Biörck

15) Val av revisor.

16) Beslut om riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

17) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier:

 1. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier av serie B i Skanska; samt
 2. beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av aktier av serie B i Skanska.

18) Stämmans avslutande.

Valberedning

Valberedningen består av Helena Stjernholm, ordförande, representerande AB Industrivärden, Mats Guldbrand, representerande L E Lundbergföretagen AB, Bo Selling, representerande Alecta, Hans Ek, representerande SEB Fonder & SEB Trygg Liv Försäkring samt Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB.

Beslutsförslag från styrelsen respektive valberedningen

Punkt 2 Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att advokat Dick Lundqvist väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 10 Utdelning och avstämningsdag

Styrelsen föreslår en utdelning om 8,25 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 6 april 2017, vilket innebär att för det fall stämman beslutar i enlighet med förslaget utdelningen beräknas komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 11 april 2017.

Valberedningens förslag under punkterna 12-15

Punkt 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas av stämman

Valberedningens förslag: Nio styrelseledamöter och inga styrelsesuppleanter.

Punkt 13 Bestämmande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningens förslag:

Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 2 040 000 kronor (år 2016: 1 995 000 kronor) och till övriga stämmovalda ledamöter, med undantag av verkställande direktören, med 680 000 kronor vardera (år 2016: 665 000 kronor).

För kommittéarbete föreslås ett särskilt anslag utgå med:

220 000 kronor (2016; 200 000 kronor) till ordföranden i revisionskommittén och 157 500 kronor (2016; 150 000 kronor) till var och en av kommitténs övriga medlemmar,

110 000 kronor (2016; 100 000 kronor) till ordföranden i ersättningskommittén och 105 000 kronor (2016; 100 000 kronor) till var och en av kommitténs övriga medlemmar, 205 000 kronor (2016; 200 000 kronor) till projektkommitténs ordförande liksom till var och en av dess övriga medlemmar.

Förslaget till särskilt anslag för kommittéarbete gäller stämmovalda styrelseledamöter, med undantag av verkställande direktören. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14 Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen samt val av styrelseordförande

Valberedningens förslag till val av styrelseledamöter:

14 A. Johan Karlström omval

14 B. Pär Boman omval

14 C. John Carrig omval

14 D. Nina Linander omval

14 E. Fredrik Lundberg omval

14 F. Jayne McGivern omval

14 G. Charlotte Strömberg omval

14 H. Hans Biörck omval

Valberedningens förslag till val av ny styrelseledamot

14.I Catherine Marcus

Valberedningens förslag till val av styrelseordföranden

14.J Hans Biörck

Valberedningens motiverade yttrande och information om de föreslagna styrelseledamöterna finns på bolagets hemsida, www.skanska.com.

Punkt 15 Val av revisor

Valberedningens förslag: Omval av EY. EY har upplyst att om EY väljs kommer auktoriserade revisorn Hamish Mabon utses som huvudansvarig revisor

Punkt 16 Förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare är detsamma som för år 2016 och innebär att den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och att framstående prestationer ska reflekteras i den totala ersättningen.

Förmånerna ska utgöras av fast lön, eventuell rörlig ersättning, övriga sedvanliga förmåner och pension. Rörlig ersättning ska kunna ges ut i kontanter och/eller aktier och den ska ha en högsta gräns och vara relaterad till den fasta lönen. Erhållande av aktier ska kräva tre års intjänandeperiod och ska ingå i ett långsiktigt incitamentsprogram. Rörlig ersättning ska baseras på utfallet i förhållande till uppsatta mål och utformas så att ökad intressegemenskap uppnås mellan befattningshavaren och bolagets aktieägare. För årlig bonus bör det finnas möjlighet att begränsa eller underlåta att ge ut rörlig ersättning om styrelsen bedömer att det av något skäl är rimligt.

Pensionsförmåner ska vara antingen förmåns- eller premiebestämda eller en kombination därav och ge rätt att erhålla pension vid 65 års ålder eller, i enskilda fall, vid lägst 60 års ålder. Rörlig ersättning ska i huvudsak inte vara pensionsgrundande.

Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Punkt 17 Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier och överlåtelse av egna aktier

Punkt 17 A. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

I syfte att säkerställa framtida leveranser av aktier av serie B under Skanskas aktiesparprogramt som beslutades vid årsstämman den 6 april 2016 (Seop 4) föreslår styrelsen att årsstämman 2017 bemyndigar styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier av serie B på följande villkor.

 • Förvärv av aktier av serie B i Skanska får endast ske på Nasdaq Stockholm.
 • Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2018.
 • Högst 3 000 000 aktier av serie B i Skanska får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till Seop 4 och för efterföljande överlåtelser på en reglerad marknad för att täcka vissa kostnader förenade med Seop 4.
 • Förvärv av aktier av serie B i Skanska på Nasdaq Stockholm får ske endast till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Punkt 17 B. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att högst

763 000 aktier av Serie B i Skanska AB, som har förvärvats enligt tidigare bemyndiganden att förvärva aktier före årsstämman 2018, ska överlåtas för att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, som kan uppkomma i samband med Skanskas aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (Seop 3) Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2018. Överlåtelse av aktier ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Majoritetsregler

För giltigt beslut enligt förslagen under punkterna 17 A och B ovan krävs att besluten biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrigt

För en beskrivning av Skanskas övriga aktierelaterade incitamentsprogram hänvisas till not 37 i Skanska AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Fullständiga förslag mm

Styrelsens fullständiga förslag till beslut under punkterna 16 och 17 på dagordningen, samt styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § aktiebolagslagen, kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor, Warfvinges väg 25, Stockholm, på bolagets hemsida, www.skanska.com, från och med den 23 februari 2017, och sänds till aktieägare som så önskar.

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och revisorns yttrande enligt 8 kap 54 § aktiebolagslagen om huruvida årsstämmans riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare följts kommer att hållas tillgängligt för aktieägarna på bolagets kontor, adress enligt ovan, och på bolagets hemsida www.skanska.com senast tre veckor före årsstämman, och sänds till aktieägare som så önskar. Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 § aktiebolagslagen angående förslaget till vinstutdelning ingår i förvaltningsberättelsen.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Totalt antal aktier och röster

Vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 419 903 072, varav 19 793 202 aktier av serie A (tio röster per aktie) och 400 109 870 aktier av serie B (en röst per aktie). Per samma dag uppgick bolagets innehav av egna aktier till 10 303 916 av serie B, motsvarande 10 303 916 röster i bolaget. Bolaget får inte rösta för egna aktier.

Personuppgifter

Personuppgifter som hämtats från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll.

Stockholm i februari 2017

Skanska AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor. 

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska AB (publ) kallar till årsstämma tisdagen den 4 april 2017 kl 10.00 i Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 9.00. Före stämman serveras kaffe och kaka.

Läs vidare »
Jjfa48rpxltctyeispxe

Valberedningen föreslår Catherine Marcus till ny styrelseledamot

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2017 14:13 CET

Valberedningen i Skanska AB föreslår att Catherine Marcus väljs till ny styrelseledamot vid årsstämman den 4 april 2017. Valberedningen föreslår också omval av alla befintliga styrelseledamöter. Styrelsen föreslås därmed att utökas från åtta till nio ledamöter. Valberedningens fullständiga förslag kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesman, Skanska Sverige
 • mia.trahn@skanska.se
 • +46 10 448 44 40
 • +46 10 448 88 99

 • Presskontakt
 • Presschef, Skanska AB
 • edvard.lind@skanska.se
 • +46 10 448 88 08
 • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar