Media-no-image

Skanska förbättrar motorväg i Kalifornien, USA, för cirka 640 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 09:10 CET

Skanska har i joint venture med Teichert Company skrivit kontrakt med California Department of Transportation (Caltrans) om att förbättra motorvägen State Route 58 nära Hinkley, USA. Kontraktet är totalt värt USD 116 M, cirka 800 miljoner kronor, och Skanska USA Civil inkluderar sin 80-procentiga andel – USD 93 M, cirka 640 miljoner kronor – i orderingången för första kvartalet 2015.

Projektet omfattar ombyggnad av 15 kilometer av motorvägen och bygge av två korsande broar.

Byggarbetena inleds i maj 2015 och beräknas avslutas i december 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Jay Weisberger, Director Communications West, Skanska USA, tel +1 206 494 5469

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

​Skanska har i joint venture med Teichert Company skrivit kontrakt med California Department of Transportation (Caltrans) om att förbättra motorvägen State Route 58 nära Hinkley, USA. Kontraktet är totalt värt USD 116 M, cirka 800 miljoner kronor, och Skanska USA Civil inkluderar sin 80-procentiga andel – USD 93 M, cirka 640 miljoner kronor – i orderingången för första kvartalet 2015.

Läs vidare »
Xptjxudh7k0ew7k3mkjk

Skanska bygger kontorshus med parkeringsgarage i Norge för cirka 320 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 10:02 CET

Skanska har skrivit kontrakt med Det Norske Veritas Eiendom AS om att bygga ett kontorshus och ett parkeringsgarage vid Høvik utanför Oslo. Kontraktet är värt totalt cirka NOK 295 M, cirka 320 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för första kvartalet 2015.

Njnnb3hos2gfkw9os464

Skanska säljer två kommersiella projekt i Köpenhamn för cirka 670 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 10:33 CET

Skanska säljer två kommersiella projekt till den danska pensionsfonden PFA Pension för DKK 550 M, cirka 670 miljoner kronor. Projekten ligger i Gladsaxe respektive Havneholmen i Köpenhamnsområdet och består totalt av omkring 19 100 kvadratmeter kontorsyta.

Media-no-image

Skanska reparerar broar i New York, USA, för cirka 480 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 09:53 CET

Skanska har skrivit kontrakt med Transportdepartmentet i New York City, USA, om att återställa elektriska och mekaniska system på tolv rörliga broar som skadades under orkanen Sandy 2012. Kontraktet är värt cirka USD 70 M, cirka 480 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Arbetet med broarna omfattar upprustning av de mekaniska och elektriska systemen, byte av undervattenskablar, installation av tillfälliga enheter för att driva broklaffarna medan de mekaniska och elektriska systemen repareras, samt att sköta drift och underhåll av broarna under byggperioden.

Byggarbetena har påbörjats och beräknas vara avslutade i december 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Beth Miller, Communications Director, Skanska USA, tel: +1 917 438 4523

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

​Skanska har skrivit kontrakt med Transportdepartmentet i New York City, USA, om att återställa elektriska och mekaniska system på tolv rörliga broar som skadades under orkanen Sandy 2012. Kontraktet är värt cirka USD 70 M, cirka 480 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska säljer betalvägen Antofagasta i Chile för cirka 400 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 09:52 CET

Skanska har sålt sin investering i PPP-motorvägen (Private Public Partnership/offentlig privat samverkan) Autopistas de Antofagasta i Chile för cirka 400 miljoner kronor. Köpare är Inversiones Infraestructura S.A., ett chilenskt privat företag som ägs av de allmänna investeringsfonderna i Chile Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos och Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres, vilka förvaltas av Penta Las Americas Administradora de Fondos de Inversión S.A., en chilensk investeringsfondförvaltare. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Infrastructure Development i det fjärde kvartalet 2014.

Motorvägen Antofagasta går genom det chilenska gruvdistriktet och har möjliggjort en ökad kommersialisering genom snabbare och säkrare transporter mellan gruvor och hamnar. Koncessionen för att utforma, bygga, driva och underhålla betalvägen vanns av Skanska 2010 och vägen öppnades för trafik i december 2012. Efter att ha avyttrat Antofagasta har Skanska Infrastructure Development ingen verksamhet kvar i Latinamerika.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

​Skanska har sålt sin investering i PPP-motorvägen (Private Public Partnership/offentlig privat samverkan) Autopistas de Antofagasta i Chile för cirka 400 miljoner kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger ut sjukhus i centrala Texas, USA, för cirka 450 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 09:51 CET

Skanska har skrivit kontrakt med en USA-baserad vårdgivare om att bygga ut ett befintligt sjukhus i centrala Texas, USA. Kontraktet är värt USD 65 M, cirka 450 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Skanska kommer att övervaka arbetet med den 22 000 kvadratmeter stora tillbyggnaden, som kommer att innebära sju nya våningar på sjukhuset.

Byggarbetena inleds i januari 2015 och beräknas avslutas i september 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Shelby Adams, Director of Communications, Skanska USA, tel +1 972 281 6451

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

​Skanska har skrivit kontrakt med en USA-baserad vårdgivare om att bygga ut ett befintligt sjukhus i centrala Texas, USA. Kontraktet är värt USD 65 M, cirka 450 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska renoverar bostadstorn i Philadelphia, USA, för cirka 340 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-16 09:50 CET

Skanska har skrivit kontrakt med en konfidentiell kund om att renovera ett höghus med lägenheter i Philadelphia, USA. Kontraktet är värt USD 49 M, cirka 340 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Skanska kommer att förnya ett av fyra höghus med 239 lägenheter och cirka 2 600 kvadratmeter med butiker och rekreationsytor. Uppdraget omfattar totalrenovering av de 239 lägenheterna: utbyte och uppgradering av VVS, el och brandskyddssystem; reparationer av byggnadens entré och parkeringsgarage under jord samt förbättrade rekreationsytor, inklusive poolområde, butikslokaler och grönytor.

Byggarbetena har påbörjats och beräknas vara avslutade i november 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Beth Miller, Communications Director, Skanska USA, tel: +1 917 438 4523

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

​Skanska har skrivit kontrakt med en konfidentiell kund om att renovera ett höghus med lägenheter i Philadelphia, USA. Kontraktet är värt USD 49 M, cirka 340 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Läs vidare »
Vb4ijvhy6wkpc3xrz87z

Skanska bygger stormarknad samt sporthall i Flemingsbergsdalen för 330 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 09:20 CET

Som ett led i utvecklingen av Flemingsbergsdalen, söder om Stockholm, ska Skanska i en första etapp uppföra en stormarknad åt ICA Maxi och en sporthall åt Huddinge Kommun. Bygguppdraget är värt cirka 330 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014.

Hvncculzvf70172znu0a

Skanska moderniserar motorvägen M25 i Storbritannien, för cirka 316 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-12 09:14 CET

Skanska UK har i joint venture med Balfour Beatty skrivit ett kontrakt om ombyggnad och modernisering av en knutpunkt vid motorvägen M25 runt London. Kund är Storbritanniens Trafikverk. Kontraktet är totalt värt GBP 56 M, cirka 631 miljoner kronor, av vilket Skanskas andel är GBP 28 M, cirka 316 miljoner kronor. Ordern inkluderas i orderingången för Skanska UK för det fjärde kvartalet 2014.

Media-no-image

Skanska bygger ut sjukhus i New York, USA, för cirka 830 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-07 10:28 CET

Skanska har skrivit kontrakt med NYU Langone Medical Center om att bygga ett nytt medicinskt center i New York City. Kontraktet är värt USD 120 M, cirka 830 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Skanska bygger ett fem våningar högt läkarhus som kommer att inrymma en akutmottagning, undersökningsrum, kirurgiavdelning, apotek och kontorsrum.

Förberedande arbeten har påbörjats och projektet beräknas vara färdigställt i oktober 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Beth Miller, Communications Director, Skanska USA, tel: +1 917 438 4523
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har skrivit kontrakt med NYU Langone Medical Center om att bygga ett nytt medicinskt center i New York City. Kontraktet är värt USD 120 M, cirka 830 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • mia.trahn@skanska.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edcbxeyevardsu.llyklinutd@skangqska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar