Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2015-02-27 13:02 CET

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under februari 2015 har på aktieägares begäran 2 400 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 955 507.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 894 715 aktier av serie A, och 400 008 357 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger forsknings- och utvecklingsenhet samt huvudkontor åt Astra Zeneca i Storbritannien för cirka 3,7 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2015-02-18 09:25 CET

Skanska UK har skrivit kontrakt om att bygga en forsknings- och utvecklingsenhet samt huvudkontor åt Astra Zeneca i Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 300 M, cirka 3,7 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för det första kvartalet 2015.

Arbetena har påbörjats och planeras vara avslutade under 2017. Kunden kommer att börja använda fastigheterna i slutet av 2016.

Skanska UK har cirka 5 000 medarbetare och intäkterna 2014 uppgick till cirka 15 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.

För ytterligare information, kontakta:

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns påwww.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska UK har skrivit kontrakt om att bygga en forsknings- och utvecklingsenhet samt huvudkontor åt Astra Zeneca i Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 300 M, cirka 3,7 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för det första kvartalet 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Bokslutskommuniké, januari – december 2014

Pressmeddelanden   •   2015-02-12 09:21 CET

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2014 (jämfört med januari-december 2013)

Sammanfattning

 • Orderingången i byggverksamheten uppgick till 147,4 (114,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 24 procent.
 • Orderstocken uppgick till 170,9 (Sep 30 2014; 159,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 3 procent.
 • Rörelseresultatet ökade jämfört med 2013 och uppgick till SEK 5,8 miljarder kronor (5,1). Detta inkluderar projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader om 0,8 miljarder kronor i den latinamerikanska verksamheten.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten ökade med 16 procent och uppgick till 4,5 miljarder (3,9).
 • Intäkterna ökade 6 procent, och uppgick till 145,0 (136,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 3 procent.
 • Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 9,8 (5,8) miljarder kronor.
 • Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –14,1 (–11,6) miljarder kronor.
 • Totala nettoinvesteringar uppgick till 2,8 (3,3) miljarder kronor.
 • Kassaflöde från verksamheten uppgick till 3,7 (5,0) miljarder kronor.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 8,4 miljarder kronor (6,7).
 • Resultatet per aktie ökade med 18 procent till 9,98 (8,43) kronor.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 6,75 (6,25) kronor per aktie.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 12 februari klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

Magnus Persson, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 6429

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering, demografi och energi samt med ett fokus på grönt byggande, etik, arbetsmiljö och hälsa erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar även i de mest komplexa uppdragen. Affärsmodellen skapar värde för Skanskas aktieägare genom att bygg- och projektutvecklingsverksamheterna samverkar.

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2014 (jämfört med januari-december 2013)

Läs vidare »
Media-no-image

Ny chef för Skanska Financial Services (SFS)

Pressmeddelanden   •   2015-02-09 15:53 CET

Therese Tegner blir ny chef för SFS. Therese har en gedigen bakgrund som jurist men har på Skanska ansvarat för garantier och har genom sitt chefskap över Project Advisory även varit ansvarig för försäkring och projektfinansiering. Therese tillträder sin position den 1 april.

Therese Tegner ersätter Magnus Paulsson som varit chef på SFS sedan 2008. Magnus kommer att flytta till USA och bli ny chef för SFS i USA. Magnus Paulsson ersätter Nils Lindstedt som önskar flytta hem till Sverige och arbeta mindre operativt. Nils Lindstedts sista dag i USA blir 31 maj.

Ny chef och ansvarig för Project Advisory inom SFS blir Nils Lundberg. Nils har arbetat på SFS sedan 1999, bland annat fem år i USA. Nils Lundberg har en gedigen bakgrund inom projektfinansiering och Structured Finance. Nils Lundberg tillträder sin position den 9 februari.

Ovanstående förändringar innebär att Nils Lundberg går in i Ledningsgruppen för SFS och Nils Lindstedt lämnar densamma till sommaren. Therese Tegner och Magnus Paulsson är båda kvar i Ledningsgruppen för SFS.

– Jag är glad över att få välkomna Therese Tegner. Hon har tidigare framgångsrikt lett Project Advisory, som är involverade i Skanskas största och mest komplexa projekt. Vi ser hur projektfinansiering, finansiella risker och motpartsanalyser blir är allt viktigare i projekten, säager Peter Wallin, Executive Vice President och finansdirektör.

– Under sin tid som chef har Magnus utvecklat SFS till en verklig talangfabrik och ökat integrationen med affärsverksamheten, något som varit avgörande i en tid med ökad finansiell oro. Magnus erfarenheter och kunskap kommer att vara särskilt värdefulla i USA, en marknad som fortsätter att växa i betydelse för Skanska.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010 448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Therese Tegner blir ny chef för SFS. Therese har en gedigen bakgrund som jurist men har på Skanska ansvarat för garantier och har genom sitt chefskap över Project Advisory även varit ansvarig för försäkring och projektfinansiering. Therese tillträder sin position den 1 april.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till press- och telefonkonferens den 12 februari med presentation av Skanskas bokslutskommuniké

Pressmeddelanden   •   2015-02-05 10:19 CET

Torsdagen den 12 februari kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för 2014.

Med anledning av rapporten vill vi bjuda in media och analytiker till en press- och telefonkonferens fredagen den 12 februari kl. 10:00, på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25 , Stockholm. Vänligen föranmäl ditt deltagande till marianne.bergstrom@skanska.se .

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investerare , där den även finns tillgänglig i efterhand.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström och Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 9 februari till per.heinrup@skanska.se .

Välkommen!

Magnus Persson Katarina Grönwall

Direktör, Investor Relations Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor. 

Torsdagen den 12 februari kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska genomför förbättringsprogram för infrastruktur i Storbritannien för cirka 1,3 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2015-02-03 08:53 CET

Skanska UK har i joint venture med Balfour Beatty och MWH Treatment skrivit ett kontrakt som en del av Thames Waters eight20 alliance om att leverera betydande förbättringar i företagets nätverk under de kommande fem åren. Kontraktet är i sin helhet värt GBP 2-2,5 miljarder, cirka 25-31 miljarder kronor. Värdet för Skanska kommer under de första två åren att vara omkring GBP 100 M, cirka 1,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för det första kvartalet 2015.

Thames Water är det största vatten- och avloppsbolaget i Storbritannien.

Kontraktet gäller från 1 april 2015.

Skanska UK har cirka 5 000 medarbetare och intäkterna 2013 uppgick till cirka 13 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs.

För ytterligare information, kontakta:

Kevin Perlmutter, Communications, Skanska UK, tel +44 1923 423906

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor. 

Skanska UK har i joint venture med Balfour Beatty och MWH Treatment skrivit ett kontrakt som en del av Thames Waters eight20 alliance om att leverera betydande förbättringar i företagets nätverk under de kommande fem åren. Kontraktet är i sin helhet värt GBP 2-2,5 miljarder, cirka 25-31 miljarder kronor.

Läs vidare »
Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2015-01-30 13:21 CET

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under januari 2015 har på aktieägares begäran 4 240 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 977 107.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 897 115 aktier av serie A, och 400 005 957 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29 

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska förbättrar motorväg i Kalifornien, USA, för cirka 640 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-28 09:10 CET

Skanska har i joint venture med Teichert Company skrivit kontrakt med California Department of Transportation (Caltrans) om att förbättra motorvägen State Route 58 nära Hinkley, USA. Kontraktet är totalt värt USD 116 M, cirka 800 miljoner kronor, och Skanska USA Civil inkluderar sin 80-procentiga andel – USD 93 M, cirka 640 miljoner kronor – i orderingången för första kvartalet 2015.

Projektet omfattar ombyggnad av 15 kilometer av motorvägen och bygge av två korsande broar.

Byggarbetena inleds i maj 2015 och beräknas avslutas i december 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Jay Weisberger, Director Communications West, Skanska USA, tel +1 206 494 5469

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

​Skanska har i joint venture med Teichert Company skrivit kontrakt med California Department of Transportation (Caltrans) om att förbättra motorvägen State Route 58 nära Hinkley, USA. Kontraktet är totalt värt USD 116 M, cirka 800 miljoner kronor, och Skanska USA Civil inkluderar sin 80-procentiga andel – USD 93 M, cirka 640 miljoner kronor – i orderingången för första kvartalet 2015.

Läs vidare »
Xptjxudh7k0ew7k3mkjk

Skanska bygger kontorshus med parkeringsgarage i Norge för cirka 320 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 10:02 CET

Skanska har skrivit kontrakt med Det Norske Veritas Eiendom AS om att bygga ett kontorshus och ett parkeringsgarage vid Høvik utanför Oslo. Kontraktet är värt totalt cirka NOK 295 M, cirka 320 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för första kvartalet 2015.

Njnnb3hos2gfkw9os464

Skanska säljer två kommersiella projekt i Köpenhamn för cirka 670 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-01-21 10:33 CET

Skanska säljer två kommersiella projekt till den danska pensionsfonden PFA Pension för DKK 550 M, cirka 670 miljoner kronor. Projekten ligger i Gladsaxe respektive Havneholmen i Köpenhamnsområdet och består totalt av omkring 19 100 kvadratmeter kontorsyta.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesman, Skanska Sverige
 • mia.trahn@skanska.se
 • +46 10 448 44 40
 • +46 10 448 88 99

 • Presskontakt
 • Presschef, Skanska AB
 • edvard.lind@skanska.se
 • +46 10 448 88 08
 • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar