Media-no-image

Skanska bygger ut och renoverar sjukhus i Riverside, Kalifornien, för cirka 990 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-09-12 08:52 CEST

Skanska har skrivit kontrakt om att renovera och bygga ut Riverside Community Hospital i Kalifornien, USA. Kontraktet är värt USD 150 M, cirka 990 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för tredje kvartalet 2014.

Projektet omfattar ett nytt torn med sju våningar och totalt 27 000 kvadratmeter. Renoveringsdelen berör 2 800 kvadratmeter i den befintliga byggnaden.

Byggarbeten har påbörjats och beräknas vara avslutade i februari 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Jay Weisberger, Skanska USA, tel + 1 206 494 5469

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor. 

Skanska har skrivit kontrakt om att renovera och bygga ut Riverside Community Hospital i Kalifornien, USA. Kontraktet är värt USD 150 M, cirka 990 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för tredje kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska investerar cirka 712 miljoner kronor i kontorsbyggnad i Houston, USA

Pressmeddelanden   •   2014-09-08 10:01 CEST

Skanska USA Commercial Development investerar USD 108 M, cirka 712 miljoner kronor, i utvecklingen av West Memorial Place II, en kontorsbyggnad i The Energy Corridor i Houston, USA. Skanska USA Building kommer att genomföra projektet med ett kontraktsvärde om USD 62 M, cirka 408 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2014. 

West Memorial Place II kommer att bli en 14 våningar hög kontorsbyggnad med över 35 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Byggnaden ska bli LEED-certifierad på högsta nivån, Platina. Den nya kontorsbyggnaden kommer att ligga intill West Memorial Place I, Skanskas första projekt i området.

Byggarbeten har påbörjats och beräknas vara avslutade i slutet av 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Shelby Adams, Director of Communications, Skanska USA, tel + 1 972 281 6451

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor. 

 


Skanska USA Commercial Development investerar USD 108 M, cirka 712 miljoner kronor, i utvecklingen av West Memorial Place II, en kontorsbyggnad i The Energy Corridor i Houston, USA. Skanska USA Building kommer att genomföra projektet med ett kontraktsvärde om USD 62 M, cirka 408 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska når financial close för byggprojekt vid Interstate 4 i Orlando, Florida, USA

Pressmeddelanden   •   2014-09-05 08:58 CEST

Skanska har skrivit ett koncessionsavtal och nått financial close med Floridas transportdepartement för finansiering, design, byggnation, drift och underhåll av I-4 Ultimate Project i Orlando, Florida, USA.

Skanska äger 50 procent av I-4 Mobility Partners och kommer att investera upp till USD 73 M, cirka 483 miljoner kronor, av aktiekapital och aktieägarlån. Det totala värdet på design- och byggkontraktet uppgår till omkring USD 2,3 miljarder, cirka 15 miljarder kronor. Skanskas 40-procentiga andel av kontraktet är värd omkring USD 900 M, cirka 6 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för tredje kvartalet 2014.

Byggarbetet inleds första kvartalet 2015 och beräknas vara avslutat 2021. Koncessionslängden är 40 år och betalningen är baserad på tillgänglighet. Skanska Infrastructure Development och John Laing är sponsorer och med-investerare i projektet, medan ett Skanska-Granite-Lane joint venture ansvarar för byggnation och HDR-Jacobs joint venture för design, samt Infrastructure Corporation of America för drift och underhåll.

– Detta är Floridas största transportprojekt någonsin, och det största projektet med offentlig privat samverkan inom nybyggnation på den amerikanska marknaden hittills. I-4 Ultimate visar hur offentlig privat samverkan kan lösa kritiska behov inom infrastrukturen och hur Skanska kan vara en del av den lösningen, säger Johan Karlström, VD och koncernchef, Skanska.

Projektet omfattar ombyggnad och breddning av 34 kilometer av Interstate 4 för att rymma nya snabbkörfält och tillhörande förbättringar.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

För ytterligare information kontakta:

Mary Humphreys, Skanska Infrastructure Development, tel +1 703 340 1235 eller +1 571 309 5943

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.


Skanska har skrivit ett koncessionsavtal och nått financial close med Floridas transportdepartement för finansiering, design, byggnation, drift och underhåll av I-4 Ultimate Project i Orlando, Florida, USA.

Läs vidare »
Media-no-image

​ Skanska i bytesaffär med Alecta om kontorsprojektet Entré Lindhagen

Pressmeddelanden   •   2014-09-02 08:37 CEST


Skanska säljer genom bolagsaffär resterande del av kontorsprojektet Entré Lindhagen på Kungsholmen i Stockholm till Alecta för ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,7 miljarder kronor.

Transaktionen bokförs resultatmässigt tredje kvartalet 2014 och tillträde skedde den 1 september 2014. I samband med försäljningen köper Skanska också tomträtten till kv Snäckan 8 av Alecta för cirka 650 miljoner kronor.

Fastigheten Entré Lindhagen förvärvades 2008 och en ny detaljplan för både kontor och bostäder arbetades fram. Kontorsprojektet Entré Lindhagen är uppdelat i två kontorsfastigheter och färdigställdes i början av året. Den ena fastigheten, vars yta omfattar huvuddelen av Skanskas nya huvudkontor såldes till Invesco Real Estate i våras. Den andra fastigheten som nu säljs har en uthyrningsbar yta om cirka 37 000 kvm och är fullt uthyrd till Nordea, Skanska och Ballbreaker. Tomträtten, Snäckan 8, som Skanska förvärvar av Alecta ligger vid Tegelbacken intill Sheraton Stockholm Hotell och inrymmer idag cirka 17 000 kvm kontor som är uthyrda till KPMG.

– Vi är mycket glada över denna bytesaffär med Alecta. Intresset för Entré Lindhagen på marknaden har varit väldigt stort. Anledningen till att vi valde att gå exklusivt med Alecta var att vi fick möjlighet att förvärva en intressant projektmöjlighet i ett av Stockholms mest attraktiva lägen, säger Caroline Arehult, VD Skanska Fastigheter Stockholm.

– Genom bytesaffären har vi reducerat projektrisken i vår fastighetsportfölj och samtidigt förstärkt vår närvaro på Västra Kungsholmen. Vi är mycket nöjda med förvärvet av den större delen av Entré Lindhagen och fastigheten passar väl in i vår strategi att äga moderna kontorsfastigheter i bra lägen i Stockholm, säger Fredrik Palm, chef fastigheter Sverige på Alecta.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige och Danmark.

För ytterligare information kontakta:

Caroline Arehult, VD, Skanska Fastigheter Stockholm, tel 010-448 11 12

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska säljer genom bolagsaffär resterande del av kontorsprojektet Entré Lindhagen på Kungsholmen i Stockholm till Alecta för ett underliggande fastighetsvärde om cirka 1,7 miljarder kronor.

Läs vidare »
Kmmfvmol3mvtci9lmpor

Skanska bygger om gata och renoverar fastigheter i centrala Oslo för 347 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 09:44 CEST

Skanska har skrivit kontrakt med Storebrand Eiendom om att bygga om en del av Ruseløkkveien och renovera intilliggande fastigheter och parkeringshus i centrala Oslo, Norge. Kontraktet är värt totalt NOK 320 M, cirka 347 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för tredje kvartalet 2014.

Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 14:26 CEST

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under augusti 2014 har på aktieägares begäran 200 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 078 123.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 908 339 aktier av serie A, och 399 994 733 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Kp2iwnlkctigr3uii3r8

Skanska investerar 470 miljoner kronor i kontorsfastighet i Stockholm – första huset i Stockholm New

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 09:27 CEST

​Skanska investerar 470 miljoner kronor i kontorsfastigheten Stockholm Seaside i Stockholm. Byggkontraktet för Skanska Sverige är värt 275 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för tredje kvartalet 2014.

Fyvffvmbzkzzkjtvn16t

​ Skanska investerar cirka 306 miljoner kronor i kontorsfastigheter i Köpenhamn

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 10:25 CEST

Skanska investerar DKK 255 M, cirka 306 miljoner kronor, i två kontorsfastigheter i Köpenhamn.

Media-no-image

Skanska bygger serverhall i Luleå

Pressmeddelanden   •   2014-08-25 09:39 CEST

Skanska har tecknat avtal om att bygga en serverhall åt Facebook i Luleå.

Skanskas uppdrag omfattar all infrastruktur, såsom el, avlopp och vägar. Skanska utför även all grundläggning och alla betongarbeten samt uppför kontor och andra sidobyggnader. Skanska UK och Skanska USA Mission Critical group bidrar också till projektet.

Arbetet påbörjades i mars 2014 och beräknas vara slutfört under första halvan av 2015. Kontraktet beräknas vara värt 530 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för tredje kvartalet 2014.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal om att bygga en serverhall åt Facebook i Luleå.

Läs vidare »
Ofi0dh46jzj1nxdkbqkb

Skanska bygger fem hus åt Stockholmshem i Norra Djurgårdsstaden för cirka 390 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-08-21 10:47 CEST

Skanska har slutit avtal med AB Stockholmshem om att bygga fem hus med 154 hyreslägenheter, samt garage och butikslokaler, i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Kontraktet är värt cirka 390 miljoner kronor, vilket inräknas i Skanska Sveriges orderingång för tredje kvartalet 2014.

Kommande evenemang 1 evenemang

07 Okt 08:30

Inbjudan till Kapitalmarknadsdag i New York den 7-8 oktober, 2014

2014-10-07 - 2014-10-08
Konferenscentret Convene, på 810 7th Avenue / 53rd street

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • xhmia.trahaxbcn@skhsvcveuhljanska.quepjswofoohse
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edvard.lind@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar