Media no image

Skanska bygger Hisingsbron i Göteborg för cirka 1,4 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2016 09:58 CEST

Skanska har i ett joint venture med MT Højgaard tecknat avtal med Trafikkontoret Göteborgs Stad om att bygga Hisingsbron över Göta älv. Kontraktet är totalt värt 2 miljarder kronor. Skanskas andel uppgår till 70 procent, motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det tredje kvartalet 2016.

– Hisingsbron kommer att bli ett nytt landmärke i Göteborg, men vi på Skanska vill också att bygget av den nya bron ska utmärka sig inom säkerhet och miljö. Trafikkontoret har även ställt sociala krav i det här projektet, vilket innebär att vi kommer att ta emot ett antal praktikanter och ge dem chansen till nya jobbmöjligheter, säger Henrik Gerber, projektchef Skanska Sverige.

Projektet är en totalentreprenad och bron blir en så kallad lyftbro av stål och betong. Utöver själva bron omfattar projektet även en anläggning för spårvägstrafik, nya vägar och anslutningar, installationsarbeten, maskiner och styrsystem för bron samt rivning av gamla Götaälvbron från 1939. MT Højgaard svarar för stålarbetena inklusive mekanik.

Bakom Trafikkontorets val av entreprenör ligger utöver pris även organisation, genomförandeplan och säkerhetsarbete. Projektet kommer som mest att sysselsätta 250 personer på Skanska.

Byggstart är planerad till januari 2017 och projektet beräknas vara helt färdigställt 2022.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till drygt 31 miljarder kronor. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.

För ytterligare information kontakta:

Henrik Gerber, projektchef, Skanska Sverige, tel 010-448 61 44

Susanne Hultgren, chef investering och exploatering, Trafikkontoret, tel 031-368 26 85

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.


Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har i ett joint venture med MT Højgaard tecknat avtal med Trafikkontoret Göteborgs Stad om att bygga Hisingsbron över Göta älv. Kontraktet är totalt värt 2 miljarder kronor. Skanskas andel uppgår till 70 procent, motsvarande cirka 1,4 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det tredje kvartalet 2016.

Läs vidare »
Media no image

Skanska bygger Nedre Otta kraftverk i Norge för 650 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 11:05 CEST

Skanska har tecknat avtal med Eidsiva Vannkraft AS om att bygga Nedre Otta kraftverk i kommunerna Sel och Vågå, Norge. Avtalet är värt NOK 657M, cirka 650 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för det tredje kvartalet 2016.

Vattenkraftprojektet omfattar cirka 12 000 meter tunnelarbete, byggnation av kraftstation och transformatorhall i berget samt betongarbeten runt intag, kraftstationsområde, utlopp och portal.

Nedre Otta kraftverk kommer att nyttja befintlig intagsdam till Eidefossen kraftverk. Från intaget färdas vattnet i tunnel till det nya kraftverket. Det kommer att ha en installerad effekt på 85 MW och årsproduktionen från anläggningen kommer att vara cirka 315 GWh, vilket motsvarar förbrukningen av omkring 15 000 hushåll.

Av alla aktuella vattenkraftsprojekt i Norge blir Nedre Otta det kraftverk som kommer bidra mest till att nå klimatmålen 2020. Det blir en begränsad påverkan på naturen, eftersom den befintliga dammen vid Eidefossen kraftverk ska användas och anläggningen i huvudsak byggs i berget. Dessutom ska det säkerställas att aktiviteter som forsränning, paddling och fiske i stort sett kan fortsätta som tidigare i området under sommartid.

Byggnationen inleds i oktober 2016 och projektet kommer att slutföras under våren 2020.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2015 intäkter på cirka 12 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

För ytterligare information, kontakta:

Geir N. Linge, kommunikatör, Skanska Norge, tel +47 92 25 11 25

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med Eidsiva Vannkraft AS om att bygga Nedre Otta kraftverk i kommunerna Sel och Vågå, Norge. Avtalet är värt NOK 657M, cirka 650 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för det tredje kvartalet 2016.

Läs vidare »
Cl9aq79vdrfa0k2fjxme

Skanska renoverar och bygger ut Universitetssjukhuset i Virginia, USA, för cirka 350 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 10:52 CEST

Skanska har tecknat avtal med University of Virginia om att renovera och bygga ut det existerande Universitetssjukhuset i Virginia, USA. Kontraktet är värt USD 42M, cirka SEK 350M, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det tredje kvartalet 2016.

Ckhvgfylvifgoabshoap

Skanska investerar cirka 430 miljoner kronor i nytt kontorsprojekt i Helsingfors

Pressmeddelanden   •   Sep 16, 2016 10:23 CEST

Skanska investerar EUR 46M, cirka SEK 430M, i ett nytt kontorsprojekt i Helsingfors, Finland, med en total uthyrningsbar yta om 12 000 kvadratmeter. Byggkontraktet är värt EUR 33M, cirka 310 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Finland för det tredje kvartalet 2016.

Lvntxburgdp1g2nlfgt0

Michal Jurka ny Business Unit President för Skanska Tjeckien och Slovakien

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 10:47 CEST

Michal Jurka har utsetts till ny Business Unit President för Skanska Tjeckien och Slovakien. Han börjar arbetet i sin nya roll den 8 september och kommer att rapportera till Roman Wieczorek, vice vd, Skanska AB.

Xszurbyj1zdxdxwlmrtq

Skanska bygger sjukhus i New Jersey, USA, för cirka 1,7 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 10:45 CEST

Skanska har tecknat avtal med Inspira Health Network om att bygga en ny sjukhusbyggnad i New Jersey, USA. Kontraktet är värt USD 200M, cirka 1,7 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det tredje kvartalet 2016.

Media no image

Skanska förbättrar motorvägskorsning i Tacoma, USA, för cirka 1,0 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2016 10:43 CEST

Skanska har tecknat avtal med Washington State Department of Transportation om att bygga om båda vägbanorna där motorvägen Interstate 5 korsar Washington State Route 16 i Tacoma, USA. Kontraktet är värt USD 122M, cirka 1,0 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för det tredje kvartalet 2016.

En viktig del av design-build-projektet är byggandet av körfält för samåkning i båda riktningarna av I-5 inom projektets gränsdragning. Arbetet omfattar även byggandet av fyra direktanslutningsramper mellan samåkningsfilerna för vägarna I-5 och SR 16.

Byggnationen inleds i september 2016 och färdigställandet är planerat till juli 2019.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Jay Weisberger, kommunikatör, Skanska USA, tel: +1 206 494 54 69

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med Washington State Department of Transportation om att bygga om båda vägbanorna där motorvägen Interstate 5 korsar Washington State Route 16 i Tacoma, USA. Kontraktet är värt USD 122M, cirka 1,0 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för det tredje kvartalet 2016.

Läs vidare »
Sqw2ej5lgqwsgitmh23f

Skanska bygger hotell i Seattle, USA, för cirka 430 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 08:43 CEST

Skanska har tecknat avtal med Widewaters Group om att bygga nya Charters Hotel, som kommer att vara en del av Curio Collection by Hilton. Kontraktet är värt USD 52M, cirka 430 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det tredje kvartalet 2016.

Ywy45pf8k8svfqt9zgn9

Johan Henriksson ny Business Unit President Skanska Infrastrukturutveckling

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 10:28 CEST

Johan Henriksson har utsetts till Business Unit President Skanska Infrastrukturutveckling. Han börjar i sin nya roll den 1 oktober och kommer att rapportera till Mats Williamson, vice vd, Skanska AB.

Uq392prpqj8yjzrptbmw

Caroline Fellenius-Omnell ny Executive Vice President General Counsel på Skanska

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 09:55 CEST

Caroline Fellenius-Omnell har utsetts till Executive Vice President General Counsel på Skanska. Caroline tillträder sin nya roll den 16 januari och blir samtidigt medlem av Skanskas koncernledning.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • mia.trahn@skanska.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edvard.lind@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar