Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2015-07-31 14:36 CEST

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli 2015 har på aktieägares begäran 2 666 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 870 475.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 885 267 aktier av serie A, och 400 017 805 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

​I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Media-no-image

Sexmånadersrapport, januari–juni 2015

Pressmeddelanden   •   2015-07-23 09:37 CEST

Januari-juni 2015 jämfört med januari-juni 2014.

Sammanfattning

 • Intäkterna uppgick till 74,4 (62,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,5 (1,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 49 procent.
 • Resultatet per aktie ökade med 60 procent till 4,22 (2,64) kronor.
 • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 58,3 (68,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 22 procent. Justerat för den stora orderavbokningen under det andra kvartalet minskade orderingången med 14 procent i lokal valuta.
 • Orderstocken uppgick till 168,8 (Mar 31 2015; 181,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 5 procent.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1 687 (1 674) Mkr, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 9 procent.
 • Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –7,4 (–6,4) miljarder kronor.
 • Kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,2 (–2,8) miljarder kronor.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 2,8 (0,8) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 23 juli klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors , där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors .

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

Magnus Persson, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 6429

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering, demografi och energi samt med ett fokus på grönt byggande, etik, arbetsmiljö och hälsa erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar även i de mest komplexa uppdragen. Affärsmodellen skapar värde för Skanskas aktieägare genom att bygg- och projektutvecklingsverksamheterna samverkar.

Januari-juni 2015 jämfört med januari-juni 2014.

Läs vidare »
E8aejlzzjjm18i8w8tqy

Efter fem år är Fortums modernisering av Gråda vattenkraftverk snart klar

Pressmeddelanden   •   2015-07-22 10:09 CEST

Fortum avslutar under sensommaren 2015 den ordentliga uppgraderingen av Gråda vattenkraftverk, Djura, Leksands kommun, vilken påbörjades redan 2010. Renoveringen har fokuserat på miljö-, och personalförbättrande åtgärder vid kraftverket som har varit igång sedan 1951. Under renoveringen har Fortum även framgångsrikt testat olika tekniska lösningar för att minska generatorernas effektförluster.

Media-no-image

Skanska säljer drift- och underhållsverksamheten i Argentina för cirka 630 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-07-22 10:08 CEST

Skanska säljer drift- och underhållsverksamheten i Argentina för preliminärt USD 75 M, cirka SEK 630 M, på skuldfri basis. Priset kan komma att justeras när transaktionen slutförs, vilket beräknas ske i slutet av juli. Transaktionen kommer att bokföras centralt och kommer inte att ha någon väsentlig resultateffekt.

Skanskas drift- och underhållsverksamhet omsatte under 2014 omkring USD 350 M, cirka SEK 3 miljarder. Köpare är Perez Companc Family Group, en argentinsk koncern som är aktiv i Latinamerika.

När transaktionen är slutförd har Skanska ingen kvarvarande verksamhet i Argentina.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Persson, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com .

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

 

Skanska säljer drift- och underhållsverksamheten i Argentina för preliminärt USD 75 M, cirka SEK 630 M, på skuldfri basis. Priset kan komma att justeras när transaktionen slutförs, vilket beräknas ske i slutet av juli. Transaktionen kommer att bokföras centralt och kommer inte att ha någon väsentlig resultateffekt.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till telefonkonferens och audiocast den 23 juli med presentation av Skanskas sexmånadersrapport

Pressmeddelanden   •   2015-07-16 10:30 CEST

Torsdagen den 23 juli kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de sex första månaderna 2015. Med anledning av rapporten är ni inbjudna till en telefonkonferens kl. 10:00.

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Telefonkonferensen kommer att sändas live på www.skanska.com/investerare , där den även finns tillgänglig i efterhand.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström och Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 21 juli till per.heinrup@skanska.se .

Välkommen!

Magnus Persson Katarina Grönwall

Direktör, Investor Relations Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Torsdagen den 23 juli kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de sex första månaderna 2015. Med anledning av rapporten är ni inbjudna till en telefonkonferens kl. 10:00.

Läs vidare »
Wmiofkjmbqhq4yczqpm1

Skanska säljer bostadshus i Köpenhamn för cirka 1,3 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2015-07-15 11:38 CEST

​Skanska säljer ett bostadsprojekt i Köpenhamn till Balder AB för DKK 1 miljard, cirka 1,3 miljarder svenska kronor. Skanska har utvecklat projektet och kommer att utföra byggnationen av de omkring 430 lägenheterna med en total yta om cirka 42 000 kvadratmeter.

Media-no-image

Skanska investerar cirka 970 miljoner kronor i ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA

Pressmeddelanden   •   2015-07-15 09:29 CEST

Skanska investerar USD 116 M, cirka 970 miljoner kronor, i en ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA. Skanska USA Building utför byggarbetena och inkluderar ett kontraktsvärde om USD 56 M, cirka 470 miljoner kronor i orderingången för tredje kvartalet 2015.

Skanska kommer att utveckla och bygga den nya 11 våningar höga kontorsbyggnaden, som även kommer att rymma butiksytor och parkeringsgarage, i området Capitol Riverfront i Washington, DC. Den totala uthyrningsbara ytan blir cirka 22 000 kvadratmeter. Projektet har fokus på hållbarhet och siktar mot LEED-certifiering på Guld-nivå.

Byggarbetena inleds senare i sommar och beräknas vara klara under det fjärde kvartalet 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:

Pamela Monastra, Communications, Skanska USA, +1 404 946 7533

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com .

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska investerar USD 116 M, cirka 970 miljoner kronor, i en ny kontorsfastighet i Washington, DC, USA. Skanska USA Building utför byggarbetena och inkluderar ett kontraktsvärde om USD 56 M, cirka 470 miljoner kronor i orderingången för tredje kvartalet 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska investerar cirka 2,4 miljarder kronor i ny kontorsfastighet i Boston, USA

Pressmeddelanden   •   2015-07-09 09:37 CEST

Skanska kommer att utveckla och bygga den nya 17 våningar höga kontorsbyggnaden som kommer att rymma två våningar med butiksytor i Bostons Seaport District. Den totala uthyrningsbara ytan kommer att bli cirka 37 000 kvadratmeter. Projektet har fokus på hållbarhet och siktar mot LEED-certifiering på Platina-nivå.

Byggarbetena inleds i juli 2015 och beräknas vara klara under det första kvartalet 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 10 000 medarbetare. 2014 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information kontakta:

Beth Miller, Communications Director, Skanska USA, tel: +1 917 438 4523

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska investerar USD 281 M, cirka 2,4 miljarder kronor, i en ny kontorsfastighet i Boston, USA. Skanska USA Building utför byggarbetena och inkluderar ett kontraktsvärde om USD 150 M, cirka 1,3 miljarder kronor i orderingången för tredje kvartalet 2015.

Läs vidare »
R1vtaz6qhi4jiujpwtrz

Mark Lemon ny Senior Vice President Risk Management på Skanska

Nyheter   •   2015-07-03 11:43 CEST

​Mark Lemon har utsetts till Senior Vice President Risk Management på Skanska. Han tillträder den 6 juli, och efterträder samt kommer att rapportera till Christel Åkerman, vice vd för Skanska AB med ansvar för Risk Management.

Media-no-image

Skanska bygger tunnel i Förbifart Stockholm för cirka 1,3 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 10:58 CEST

Trafikverket har genom offentlig upphandling valt Skanska som entreprenör för bygget av Förbifart Stockholms södra mynning – betongtunneln i Kungens Kurva. Ordersumman är på cirka 1,3 miljarder kronor, vilket bokförs av Skanska Sverige i andra kvartalet 2015.

Entreprenaden som Skanska har tilldelats (FSE 105 Betongtunnel Kungens Kurva) utgör länken mellan Förbifart Stockholm och befintlig E4/E20. Projektet omfattar cirka 350 meter tunnel med två vägfiler i vardera riktningen, anslutningar söderut samt en ny trafikplats, Lindvreten norra.

Byggarbetena påbörjas våren 2016 och beräknas vara klara 2021. Omkring 150 personer kommer att arbeta i projektet som genomförs i totalentreprenad.

Skanska Sverige har cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2014 till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2014 cirka 1 700 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Niklas Bergman, Avdelningschef, Skanska Sverige, tel: 010-448 11 22

Per Lunde, stf Projektledare, Trafikverket, tel: 070-4712656

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt I offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Trafikverket har genom offentlig upphandling valt Skanska som entreprenör för bygget av Förbifart Stockholms södra mynning – betongtunneln i Kungens Kurva. Ordersumman är på cirka 1,3 miljarder kronor, vilket bokförs av Skanska Sverige i andra kvartalet 2015.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesman, Skanska Sverige
 • mia.trahn@skanska.se
 • +46 10 448 44 40
 • +46 10 448 88 99

 • Presskontakt
 • Presschef, Skanska AB
 • edvard.lind@skanska.se
 • +46 10 448 88 08
 • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar