Ywy45pf8k8svfqt9zgn9

Johan Henriksson ny Business Unit President Skanska Infrastrukturutveckling

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 10:28 CEST

Johan Henriksson har utsetts till Business Unit President Skanska Infrastrukturutveckling. Han börjar i sin nya roll den 1 oktober och kommer att rapportera till Mats Williamson, vice vd, Skanska AB.

Uq392prpqj8yjzrptbmw

Caroline Fellenius-Omnell ny Executive Vice President General Counsel på Skanska

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2016 09:55 CEST

Caroline Fellenius-Omnell har utsetts till Executive Vice President General Counsel på Skanska. Caroline tillträder sin nya roll den 16 januari och blir samtidigt medlem av Skanskas koncernledning.

Media no image

Skanska förlänger motorvägen D1 i Slovakien för cirka 1,8 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 16:23 CEST

Skanska har tecknat avtal med National Highway Authority, NDS, i Slovakien om att bygga en förlängning av motorvägen D1 i östra Slovakien. Kontraktet är värt EUR 197M, cirka 1,8 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Tjeckien & Slovakien för det tredje kvartalet 2016.

Byggnationen av den 14,4 kilometer långa sträckan mellan Budimir och Bidovce, inklusive en ytterligare 1,1 kilometer motortrafikled (R2/R4), kommer att finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, OP Integrated Infrastructure 2014-2020 och statsbudgeten. Den nya vägsträckan omfattar totalt 23 broar, fyra viadukter samt bullerskydd. Den längsta bron, över floden Torysa, kommer att bli 542 meter lång.

Byggnationen förväntas starta under november i år och arbetet beräknas vara färdigställt i december 2019.

Skanska Tjeckien & Slovakien redovisade intäkter om cirka 5,6 miljarder kronor under 2015 och hade cirka 4 000 anställda. I regionen är Skanska också verksamt inom utveckling av kontorsbyggnader genom Skanska Commercial Development Europe och utveckling av bostäder genom Skanska Residential Development Europe.

För ytterligare information, kontakta:

Ondřej Svatoň, kommunikationschef, Skanska Tjeckien & Slovakien, tel: +420 420 737 256 304

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med National Highway Authority, NDS, i Slovakien om att bygga en förlängning av motorvägen D1 i östra Slovakien. Kontraktet är värt EUR 197M, cirka 1,8 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Tjeckien & Slovakien för det tredje kvartalet 2016.

Läs vidare »
Mucw6nzt3fnft1ggpoad

Skanska bygger nya Pensacola Bay Bridge i Florida, USA, för cirka 3,3 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 10:59 CEST

Skanska har tecknat avtal med Florida Department of Transportation om att bygga nya Pensacola Bay Bridge i Florida, USA. Kontraktet är värt USD 399M, cirka 3,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil i det tredje kvartalet 2016.

Aukdbzcvs7z661aldmkx

Skanska bygger hotell och utvecklar bostäder i Oslo för cirka 490 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 25, 2016 09:59 CEST

Skanska har tecknat avtal med HAV Eiendom om att bygga ett hotell och butikslokaler samt att utveckla bostäder i Bjørvika, ett av Oslos mest attraktiva områden. Skanska Fastighetsutvecklings investering uppgår till NOK 205M, cirka 200 miljoner kronor.

Oqhvce9i91obsyrlgece

Skanska säljer skola i Linköping till Vacse för cirka 200 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2016 10:23 CEST

Skanska har sålt Vallastadens skola i Linköping för cirka 200 miljoner kronor. Köpare är Vacse AB, pensionsstiftelser bildade av sju stora svenska företag; Atlas Copco, Apoteksbolaget, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora Enso och Volvo. Transaktionen kommer att bokföras av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling i det tredje kvartalet 2016. Köparen tillträder fastigheten i juli 2017.

Zvivjbypbvntwomj1c4s

Skanska bygger sjukhus i Michigan, USA, för cirka 1,5 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2016 09:33 CEST

Skanska har, tillsammans med sin joint venture-partner Closner Construction, tecknat avtal med Duke LifePoint Healthcare om att bygga deras nya ersättningssjukhus för UP Health System - Marquette i Michigan. USA. Kontraktet är totalt värt USD 206M.

Media no image

Skanska investerar cirka 360 miljoner kronor i exploateringsfastighet för bostäder i Oslo

Pressmeddelanden   •   Aug 10, 2016 08:58 CEST

Skanska har köpt exploateringsfastigheten Sinsenveien 51-53 av Axer Eiendom AS. Nettoinvesteringen för bostadsändamål uppgår till NOK 360M, cirka 360 miljoner kronor (SEK), och bokförs av Skanska Norge i det tredje kvartalet 2016.

Fastigheten ligger i det attraktiva bostadsområdet Løren/Sinsen i centrala Oslo och omfattar 14 000 kvadratmeter. Skanskas långsiktiga mål är att utveckla 300-350 lägenheter inom projektet som planeras att genomföras i fyra faser från och med 2019.

Investeringen är den enskilt största som Skanska har gjort i en exploateringsfastighet i Norge sedan år 2000.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2015 intäkter på cirka 12 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

För ytterligare information, kontakta:

Pål P Syse, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 98 21 00 01

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har köpt exploateringsfastigheten Sinsenveien 51-53 av Axer Eiendom AS. Nettoinvesteringen för bostadsändamål uppgår till NOK 360M, cirka 360 miljoner kronor (SEK), och bokförs av Skanska Norge i det tredje kvartalet 2016.

Läs vidare »
Ov9ufojpgpgste6oyxdv

Skanska bygger Women and Children’s Health Building i Delaware, USA, för cirka 1,5 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 04, 2016 09:40 CEST

Skanska har tecknat avtal om att bygga nya Women and Children’s Health Building åt Christiana Care Health System i Newark, Delaware, USA. Kontraktet är värt USD 178M, cirka 1,5 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det tredje kvartalet 2016.

Media no image

Skanska säljer Skanska Installation till Assemblin för cirka 225 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jul 25, 2016 10:13 CEST

Skanska har tecknat avtal om att sälja 100 procent av aktierna i Skanska Installation till Assemblin. Köpeskillingen uppgår till cirka 225 miljoner kronor på skuldfri basis. Transaktionen kommer inte att medföra någon väsentlig resultateffekt.

– Jag vill tacka alla våra fantastiska medarbetare som utvecklat Skanska Installation till en verksamhet med goda framtidsutsikter. För att ta tillvara på potentialen fullt ut är det bäst att en ny långsiktig ägare, fullt fokuserad på installationstjänster, nu tar över stafettpinnen, säger Mats Nyström, verksamhetsdirektör, Skanska Sverige.

Försäljningen, som sker efter en strategisk översyn, inkluderar hela Skanska Installations verksamhet, samtliga medarbetare och tillgångar. Under 2015 hade Skanska Installation cirka 830 anställda. Omsättningen uppgick till cirka 1,5 miljarder kronor.

– Förvärvet av Skanska Installation innebär att Assemblin inom el, vs och ventilation får ännu fler skickliga medarbetare som kan möta kundernas behov och krav över hela landet. Tillsammans bildar vi en mycket stark organisation med stor utvecklingskraft, säger Lars-Ove Håkansson, styrelseordförande, Assemblin.

Försäljningen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.

Assemblin, som ägs av Triton, är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Omsättningen uppgår till drygt 7 miljarder kronor och bolaget har över 5 000 medarbetare på drygt 100 orter i Norden.

Skanska är ett av de största projektutvecklings- och byggföretagen i Sverige med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. Enheten har cirka 10 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2015 till 27 miljarder kronor i Sverige. Inom bostadsutvecklingen såldes cirka 2 200 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan.


För ytterligare information, kontakta:

Mats Nyström, verksamhetsdirektör, Skanska Sverige AB, tel: 010-448 13 79

Anne Veiksaar, varumärkes- och kommunikationschef Norden, Assemblin AB, tel 010-475 39 68

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal om att sälja 100 procent av aktierna i Skanska Installation till Assemblin. Köpeskillingen uppgår till cirka 225 miljoner kronor på skuldfri basis. Transaktionen kommer inte att medföra någon väsentlig resultateffekt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • mia.trahn@skanska.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edvard.lind@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar