Ipz88ayolvqforp4ebds

Skanska investerar EUR 44M, cirka 420 miljoner kronor, i andra etappen av kontorsprojekt i Warszawa, Polen

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 09:58 CEST

​Skanska investerar EUR 44M, cirka 420 miljoner kronor, i Spark 2, den andra etappen av kontorskomplexet Spark i Warszawa, Polen. Kontorshuset kommer att bestå av tio våningar, med en total uthyrningsbar yta på cirka 18 000 kvadratmeter, samt två våningar med parkeringsgarage.

Nq3dfvm9ep0gx6cu3s39

Greg Craig ny Business Unit President för Skanska UK

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2017 11:13 CEST

Greg Craig har utsetts till ny Business Unit President för Skanska UK. Han tillträder sin nya roll den 8 maj.

Media no image
Hrbbdwktexpbd94znbs4

Tremånadersrapport, januari-mars 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 05, 2017 09:03 CEST

Januari-mars 2017 jämfört med januari-mars 2016

Sammanfattning

- Intäkterna uppgick till 34,2 (35,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade intäkterna med 5 procent.

- Rörelseresultatet minskade med 6 procent och uppgick till 1 849 (1 969) Mkr, inga valutaeffekter.

- Resultatet per aktie ökade med 6 procent till 3,90 (3,69) kronor.

- Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till 1,6 (–3,4) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 12,6 (31 december 2016; 10,6) miljarder kronor.

- Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 38,2 (30,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 23 procent. Orderstocken uppgick till 200,8 (31 december 2016; 196,3) miljarder kronor.

- Rörelseresultatet i Byggverksamheten minskade med 11 procent och uppgick till 392 (442) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 1,2 (1,5) procent, inga valutaeffekter.

- Rörelseresultatet i Projektutveckling minskade med 5 procent och uppgick till 1 656 (1 744) Mkr, inga valutaeffekter.

- Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 15,9 (15,8) procent.

- Nettodesinvesteringar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 0,7 (–1,6) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och webbcast den 5 maj klockan 10:00. Webbcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors , där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors .

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 41,000 employees. Skanska's sales in 2016 totaled SEK 151 billion.

​Januari-mars 2017 jämfört med januari-mars 2016

Läs vidare »
Media no image
Hrbbdwktexpbd94znbs4

Inbjudan till press- och telefonkonferens den 5 maj med presentation av tremånadersrapport

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 15:23 CEST

Fredagen den 5 maj kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de tre första månaderna 2017.

Rapporten kommer att presenteras av Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, på en press- och telefonkonferens kl. 10.00 på Skanskas huvudkontor på Warfvinges väg 25 i Stockholm.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investerare , där den även finns tillgänglig i efterhand.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Välkommen!

André Löfgren, Direktör, Investor Relations

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 41,000 employees. Skanska's sales in 2016 totaled SEK 151 billion.

Fredagen den 5 maj kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de tre första månaderna 2017.

Läs vidare »
P0ekyinxjbizbxgu33nm

Skanska säljer bostadsprojekt i Köpenhamn, Danmark, för DKK 880M, cirka 1,1 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2017 09:11 CEST

Skanska har sålt bostadsprojektet Ö-huset i Köpenhamn, Danmark, till Heimstaden Danmark A/S för DKK 880M, cirka 1,1 miljarder kronor. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Nordic i det andra kvartalet 2017. Tillträdet är planerat till april 2018.

Viw5baejabgmmh7srr7m
Hrbbdwktexpbd94znbs4

Skanska bygger kraftverk i Høyanger kommun, Norge, för NOK 350M, cirka 370 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 09:28 CEST

Skanska har tecknat avtal med SFE Produksjon om att bygga Østerbø kraftverk i Høyanger kommun, Norge. Kontraktet är värt NOK 350M, cirka 370 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2017.

Media no image
Hrbbdwktexpbd94znbs4

Skanska renoverar tunnlar i Oslo, Norge, för NOK 516M, cirka 550 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 09:16 CEST

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen för renoveringen av Ekeberg- och Svartdalstunneln på E6/E18 i Oslo, Norge. Kontraktet är värt NOK 516M, cirka 550 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2017.

Projektet består i huvudsak av elektriskt arbete, brandskydd och förbättrad reningslösning för vatten från tunnlarna. Dessutom ska det uppföras nya tekniska byggnader, utrymningsvägar ska uppgraderas, ett nytt lager asfalt ska läggas och all skyltning ska ersättas. Arbetet kommer till stor del att ske på nattetid för att minimera påverkan på trafiken.

Arbetet påbörjas sommaren 2017 och slutförs före sommaren 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska verksamhet och hade drygt 15 000 anställda under 2016.

För ytterligare information, kontakta:

Pål Syse, kommunikationsdirektör Skanska Norge, tel +47 98 21 00 01

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen för renoveringen av Ekeberg- och Svartdalstunneln på E6/E18 i Oslo, Norge. Kontraktet är värt NOK 516M, cirka 550 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Norden för det andra kvartalet 2017.

Läs vidare »
Aekililpgffaqebiynf4

Skanska hyr ut kontorslokaler i Generation Park i Warszawa, Polen, till Citi Service Center Poland

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 09:17 CEST

Skanska har hyrt ut 13 600 kvadratmeter kontorsyta i fas I av Generation Park i Warszawa, Polen, till Citibank Europe PLC (Citi Service Center Poland). Startdatum för hyresavtalet är planerat till fjärde kvartalet 2017.

Wzfwxri6czex1ozmoxx5

Skanska hyr ut kontorshuset Piren2 på Lindholmen, Göteborg, till Zenuity

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 10:12 CEST

Skanska hyr ut cirka 9 000 kvadratmeter i kontorshuset Piren2 i Göteborg till Volvo Cars och Autolivs samägda bolag Zenuity. Hyreskontraktet löper över 11 år. Inflyttning sker under sommaren 2017 i samband med att byggnaden färdigställs.

Media no image
Hrbbdwktexpbd94znbs4

Skanska bygger expressfiler på motorvägen I-15 i Kalifornien, USA, för USD 146M, cirka 1,3 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2017 09:20 CEST

Skanska har i ett joint venture med Ames Construction tecknat avtal med Riverside County Transportation Commission om att bygga expressfiler på motorvägen I-15 i Kalifornien, USA. Det totala kontraktsvärdet är USD 244M. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet värd USD 146M, cirka 1,3 miljarder kronor, i orderingången för USA i det första kvartalet 2017.

Projektet kommer att förbättra I-15 mellan Cajalco Road och State Route 60 i södra Kalifornien genom att addera två tullbelagda expressfiler i varje körriktning på en sträcka om 23,5 kilometer.

En förbättring projektet för med sig är att bilförarna ska kunna köra på och av de tullbelagda körfälten på flera platser. Dessutom ingår byggnation av en rad ljuddämpande väggar längs med projektkorridoren samt breddning av broar för att rymma de nya expressfilerna.

Byggarbetet inleds 2018 med förväntat färdigställande i mitten av 2020.

Skanska är ett av de ledande bygg- och projektutvecklingsföretag i USA, specialiserat inom husbyggnad för företag, infrastrukturbyggande och utveckling av kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska USA omsatte 59 miljarder kronor 2016 och hade cirka 9 300 anställda i sin verksamhet.

För ytterligare information, kontakta:

Jay Weisberger, kommunikatör, Skanska USA, +1 206 494 54 69

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har i ett joint venture med Ames Construction tecknat avtal med Riverside County Transportation Commission om att bygga expressfiler på motorvägen I-15 i Kalifornien, USA. Det totala kontraktsvärdet är USD 244M. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet värd USD 146M, cirka 1,3 miljarder kronor, i orderingången för USA i det första kvartalet 2017.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesperson, Skanska Sverige
 • mifxa.trgooeahn@skannmskgyrwcta.se
 • +46 10 448 44 40
 • +46 10 448 88 99

 • Presskontakt
 • Presschef, Skanska AB
 • edljvabfozrdad.ljocjxudwhythind@skanskfva.se
 • +46 10 448 88 08
 • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 41,000 employees. Skanska's sales in 2016 totaled SEK 151 billion.

Adress

 • Skanska AB
 • Warfvinges väg 25
 • 112 74 Stockholm
 • Vår hemsida