Nhph9iuuzwrgzgu7xq5k

Förändringar i Skanskas koncernledning och ny direktör för affärsenheten Skanska USA Civil

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 10:04 CEST

Mike McNally, Executive Vice President på Skanska och ansvarig för de amerikanska byggenheterna Skanska USA Civil och Skanska USA Building, slutar på Skanska till årsskiftet. Från 1 januari 2015 efterträds Mike McNally av Richard Cavallaro, som för närvarande är VD för affärsenheten Skanska USA Civil.

Z6qfnfptn9g1rsmdyklo

Skanska ansvarar för infrastrukturen vid utbyggnaden av University of Cambridge, Storbritannien, för cirka 546 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-08-01 11:32 CEST

Skanska har tecknat ett kontrakt med University of Cambridge, Storbritannien, om att ansvara för infrastrukturen för hela fas 1 av North West Cambridge Development, universitetets enskilt största utbyggnadsprojekt. Kontraktet är värt cirka GBP 50 M, cirka 546 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK i tredje kvartalet 2014.

Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2014-07-31 13:18 CEST

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli 2014 har på aktieägares begäran 272 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 079 923.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 908 539 aktier av serie A, och 399 994 533 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Hmhphsqqvuqyypkqahog

Skanska tecknar kontrakt om arbete på bostadsprojekt vid Battersea Power Stations i Storbritannien, värt cirka 970 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-07-29 09:29 CEST

Skanska har tecknat ett kontrakt med byggbolaget Carillion om att utföra mekaniska och elektriska arbeten på 866 lägenheter, som en del av utvecklingen av ett bostadsprojekt kring Battersea Power Stations i London, Storbritannien. Kontraktet är värt cirka GBP 89 M, cirka 970 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska UK i tredje kvartalet 2014.

Xoo7k5xheqm7ucsotvw6

Skanska säljer kontorsfastigheten Green House i Budapest, Ungern, för cirka 323 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-07-28 09:59 CEST

Skanska säljer kontorsfastigheten Green House i Budapest, Ungern, till den ungerska fastighetsfonden Torony Real Estate Investment Fund som förvaltas av Diófa Fund Management som ingår i FHB Group. Transaktionen är värd EUR 36 M, cirka 323 miljoner kronor. Affären bokförs i tredje kvartalet 2014 och överlåtelse av fastigheten är också planerad till tredje kvartalet 2014.

Qbmwliokesijjm6itnss

Skanska säljer kontorsfastighet i Virginia, USA, för cirka 585 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-07-18 09:20 CEST

Skanska säljer en kontorsfastighet på 1776 Wilson Boulevard i Virginia, USA, för USD 90 M, cirka 585 miljoner kronor. Köparen är Invesco Advisers, Inc och transaktionen bokförs av Skanska USA Commercial Development i tredje kvartalet 2014.

Media-no-image

Sexmånadersrapport, januari – juni 2014

Pressmeddelanden   •   2014-07-18 09:16 CEST

Sammanfattning:

- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 70,4 (60,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 16 procent.

- Orderstocken uppgick till 155,4 (31 mars 2014; 145,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 4 procent.

- Rörelseresultatet minskade med –22 procent och uppgick till 1,6 miljarder kronor (2,0). Detta inkluderar projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader om 0,5 miljarder kronor i den latinamerikanska verksamheten under det andra kvartalet.

- Rörelsemarginalen i Byggverksamheten uppgick till 2,0 (2,7) procent.

- Intäkterna minskade –1 procent, och uppgick till 62,4 (62,8) miljarder kronor. Valutaeffekter hade ingen nettopåverkan på intäkterna.

- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 2,3 (1,9) miljarder kronor.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –6,4 (–5,2) miljarder kronor.

- Totala nettoinvesteringar uppgick till 0,2 (1,1) miljarder kronor.

- Kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,8 (–0,9) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 0,8 (31 mars 2014; 3,3) miljarder kronor.

- Resultatet per aktie minskade med –22 procent till 2,64 (3,40) kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 18 juli klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors , där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

Magnus Persson, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 6429

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Sammanfattning: - Orderingången i byggverksamheten uppgick till 70,4 (60,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 16 procent. - Orderstocken uppgick till 155,4 (31 mars 2014; 145,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 4 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska förnyar kontrakt för underhåll av offshore-plattformar i Brasilien för 547 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-07-15 09:04 CEST

Skanska har förnyat två kontrakt för underhåll av offshore-plattformar för Petrobras i Macae, Brasilien. Kontrakten är totalt värda BRL 192 miljoner, cirka 547 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska LA i tredje kvartalet 2014. 

Kontrakten omfattar underhåll av elektrisk och mekanisk utrustning på 15 offshore plattformar under två år.

Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på drift- och serviceuppdrag för den internationella energi-, olje- och gasindustrin. Skanska Latin America har över 14 000 medarbetare och 2013 års intäkter var 8,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har förnyat två kontrakt för underhåll av offshore-plattformar för Petrobras i Macae, Brasilien. Kontrakten är totalt värda BRL 192 miljoner, cirka 547 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska LA i tredje kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till telefonkonferens och audiocast den 18 juli med presentation av Skanskas sexmånadersrapport

Pressmeddelanden   •   2014-07-11 10:22 CEST

Fredagen den 18 juli kl 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de första sex månaderna 2014.

Med anledning av rapporten är ni inbjudna till en telefonkonferens kl.10:00.

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Telefonkonferensen kommer att sändas live på www.skanska.com/investerare , där den även finns tillgänglig i efterhand.

För att delta i telefonkonferensen med möjlighet att ställa frågor, vänligen ring 08-505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström och Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 16 juli till per.heinrup@skanska.se .

Välkommen!

Magnus Persson, Direktör, Investor Relations

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Fredagen den 18 juli kl 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de första sex månaderna 2014. Med anledning av rapporten är ni inbjudna till en telefonkonferens kl.10:00.

Läs vidare »
Media-no-image

Förluster i verksamheten i Latinamerika belastar Skanskas resultat i det andra kvartalet 2014 med 500 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 09:00 CEST

Skanska belastar resultatet i verksamheten i Latinamerika med 500 miljoner kronor under andra kvartalet 2014. Omkring 380 miljoner kronor relaterar till nedskrivningar av två kraftverksprojekt i Brasilien och en petrokemisk anläggning i Argentina. Dessa projekt kommer att färdigställas innan årsskiftet. De resterande 120 miljoner kronorna är omstruktureringskostnader.

Efter nedskrivningarna och omstruktureringskostnaderna beräknas rörelseresultatet i andra kvartalet 2014 uppgå till 620 miljoner kronor för den totala byggverksamheten och 920 miljoner kronor för koncernen.

Som en konsekvens kommer verksamheten i Latinamerika att minskas kraftigt framöver. Vidare kommer verksamheten att fokuseras på drifts- och underhållsverksamhet.

Mot denna bakgrund är Johan Henriksson utsedd till verkställande direktör i Skanska Latinamerika. Johan har arbetat nära 20 år på Skanska och är för närvarande finansdirektör i byggenheten Skanska USA Civil. Johan har före det varit finansdirektör i Skanska Infrastrukturutveckling respektive Skanska Sverige. Johan tillträder omedelbart och kommer att rapportera till Mats Williamson, vice VD Skanska AB.

En telefonkonferens kommer att hållas idag, torsdag 10 juli, klockan 10:00. Skanskas VD och koncernchef, Johan Karlström samt ekonomi- och finansdirektör, Peter Wallin kommer att svara på frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 564 74.

All övrig information som är relaterad till det andra kvartalet 2014 kommer att presenteras vid Skanskas sexmånadersrapport för 2014 den 18 juli 2014. 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Persson, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010 448 64 29

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010 448 88 77

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/press-releases

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.


Skanska belastar resultatet i verksamheten i Latinamerika med 500 miljoner kronor under andra kvartalet 2014. Omkring 380 miljoner kronor relaterar till nedskrivningar av två kraftverksprojekt i Brasilien och en petrokemisk anläggning i Argentina. Dessa projekt kommer att färdigställas innan årsskiftet. De resterande 120 miljoner kronorna är omstruktureringskostnader.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

07 Okt 08:30

Inbjudan till Kapitalmarknadsdag i New York den 7-8 oktober, 2014

2014-10-07 - 2014-10-08
Konferenscentret Convene, på 810 7th Avenue / 53rd street

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • lmmipta.trahn@skanskchocfza.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • whedrpssmdvardhsiogtpcdodb.lind@skanska.ornopase
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar