Media-no-image

Inbjudan till press- och telefonkonferens den 12 maj med presentation av Skanskas bokslutskommuniké

Pressmeddelanden   •   2016-05-04 11:02 CEST

Torsdagen den 12 maj kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de tre första månaderna 2016.

Med anledning av rapporten hålls en press- och telefonkonferens för media och analytiker torsdagen den 12 maj kl. 10:00 på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investerare, där den även finns tillgänglig i efterhand.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 10 maj till per.heinrup@skanska.se.

Välkommen!

André Löfgren Katarina Grönwall

Direktör, Investor Relations Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 43 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Torsdagen den 12 maj kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de tre första månaderna 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2016-05-02 11:25 CEST

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under april 2016 har på aktieägares begäran 3 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 476 932.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 841 540 aktier av serie A, och 400 061 532 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
C1hqxzanuginpepvn7sm

Skanska bygger huvudkontor i Tennessee, USA, för cirka 590 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2016-04-29 10:09 CEST

​Skanska har tecknat avtal med Lifeway Christian Resources om att leda byggnationen av deras nya huvudkontor i Tennessee, USA. Kontraktet är värt USD 70M, cirka 590 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det andra kvartalet 2016.

Zcm6rw6kudwaxkcfmfuu

Skanska förvärvar fastighet i Solna för cirka 300 miljoner kronor och gör första uthyrningen i projektet Solna United

Pressmeddelanden   •   2016-04-18 10:17 CEST

Skanska förvärvar kvarteret Tygeln 1 i Solna av Bavaria för en köpeskilling om cirka 300 miljoner kronor. Fastigheten är i dag fullt uthyrd till Bavaria. Transaktionen bokförs av Skanska Kommersiell Utveckling Norden i det andra kvartalet 2016, då även tillträde sker.

Media-no-image

Uppdatering gällande Skanska Brasil

Pressmeddelanden   •   2016-04-15 11:56 CEST

Som tidigare meddelats inkluderar brasilianska myndigheter Skanska Brasil i den pågående utredningen kring Petrobras. I samband med det har Skanska blivit delgivna att regeringen i Brasilien har lämnat in en stämningsansökan mot sju företag, varav ett är Skanska Brasil, och sju personer utan koppling till Skanska.

Enligt stämningsansökan har en joint venture partner till Skanska agerat i strid med lagen i sina kontakter med direktörer i Petrobras. Delgivningen gäller att Skanska Brasil kan ha deltagit i, eller dragit nytta av, joint venture partnerns agerande.

Stämningsansökan gäller skadestånd och böter på basis av ett solidariskt straffrättsligt ansvar mellan de 14 svaranden. Det är för närvarande omöjligt att avgöra om Skanska Brasil är skyldiga, och om de befinns vara skyldiga, hur stora belopp det kan röra sig om i skadestånd och böter.

Den brasilianska regeringen har ansökt om att deras stämning ska förbli konfidentiell.

I juli 2014 tillkännagav Skanska att verksamheten i Latinamerika skulle börja avvecklas. Sedan den 3 mars 2016 har Skanska inte någon verksamhet kvar i Latinamerika.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Som tidigare meddelats inkluderar brasilianska myndigheter Skanska Brasil i den pågående utredningen kring Petrobras. I samband med det har Skanska blivit delgivna att regeringen i Brasilien har lämnat in en stämningsansökan mot sju företag, varav ett är Skanska Brasil, och sju personer utan koppling till Skanska.

Läs vidare »
Vqecbimwc0eraiuauc6w

Skanska bygger forsknings- och utbildningsanläggning till sjukhus i Florida, USA, för cirka 530 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2016-04-14 08:57 CEST

Skanska har tecknat avtal med Johns Hopkins Medicine All Children’s Hospital om att bygga en forsknings- och utbildningsanläggning på sjukhusområdet i Florida, USA. Kontraktet är värt USD 63M, cirka 530 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det första kvartalet 2016.

Gkfqd0so6hkxl80exohn

Skanska säljer kontorsfastighet i Boston, USA, för cirka 3,8 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2016-04-12 09:48 CEST

Skanska har sålt kontorsutvecklingsprojektet 101 Seaport i Boston, USA, för USD 452M, cirka 3,8 miljarder kronor, till Union Investment Real Estate GmbH. Försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development USA under det första kvartalet 2016.

Media-no-image

Skanska bygger ut sjukhus i New York, USA, för cirka 1,2 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2016-04-08 09:41 CEST

Skanska har tecknat avtal med Westchester Medical Center, New York, om att bygga en ny paviljong för öppenvård på det befintliga sjukhusområdet. Kontraktet är värt USD 140M, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det första kvartalet 2016.

Skanska kommer att bygga en 26 000 kvadratmeter stor, åtta våningar hög, paviljong som bland annat kommer att innefatta en ny operationssal och röntgenavdelning för dagpatienter samt kontorsytor. Skanska kommer också att inreda byggnaden invändigt och bygga ut en parkeringsplats.

Byggarbetet kommer att påbörjas i juni 2016 och väntas vara slutfört under september 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Beth Miller, kommunikatör, Skanska USA, tel: +1 917 438 4523

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med Westchester Medical Center, New York, om att bygga en ny paviljong för öppenvård på det befintliga sjukhusområdet. Kontraktet är värt USD 140M, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det första kvartalet 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanskas styrelse har beslutat om återköp av aktier mm

Pressmeddelanden   •   2016-04-07 10:32 CEST

Styrelsen har vid styrelsemöte den 6 april 2016 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till årsstämman 2017 får förvärv ske av högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska och syftet med förvärv är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram Seop (2014 – 2016).

Styrelsen har även beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst intill årsstämman 2017 får förvärv ske av högst 1 500 000 aktier av serie B i Skanska och syftet med förvärvet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram, Seop (2017 – 2019).

Vidare beslutade styrelsen att utnyttja årsstämmans bemyndigande om överlåtelse av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till årsstämman 2017 får överlåtelse ske av högst 763 000 aktier av serie B i Skanska, för att täcka främst sociala avgifter som kan uppkomma i samband med Skanskas aktiesparprogram Seop (2011 – 2013) och Seop (2014 – 2016).

Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Den 6 april 2016 hade Skanska 10 164 888 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Styrelsen har vid styrelsemöte den 6 april 2016 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till årsstämman 2017 får förvärv ske av högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska och syftet med förvärv är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram Seop (2014 – 2016).

Läs vidare »
Media-no-image

Rapport från Skanskas årsstämma

Pressmeddelanden   •   2016-04-07 09:27 CEST

Vid Skanska ABs årsstämma i Stockholm idag fattades bland annat följande beslut:
Utdelningen för 2015 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 7,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 8 april 2016.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Pär Boman, John Carrig, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Nina Linander, Jayne McGivern och Charlotte Strömberg.

Hans Biörck valdes till ny styrelseledamot ochstyrelsens ordförande.

Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 1 995 000 kronor.

- Övriga styrelseledamöter: 665 000 kronor.

- Ledamot i styrelsens ersättningskommitté, inklusive ordföranden: 100 000 kronor.

- Ordföranden i styrelsens revisionskommitté: 200 000 kronor.

- Övriga ledamöter i styrelsens revisionskommitté: 150 000 kronor.

- Ledamöter i styrelsens projektkommitté, inklusive ordföranden: 200 000 kronor.

Stämman valde EY som revisor, med huvudansvarig revisor Hamish Mabon.

Stämman beslutade om en ändring av bolagsordningen avseende annonsering av kallelse till bolagsstämma.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 4 000 000 aktier av serie B i Skanska. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (Seop 2014-2016).

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma överlåta högst 763 000 aktier av serie B i Skanska som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier, i syfte att täcka vissa kostnader,som kanuppkomma till följd av de långsiktiga aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 13 april 2010 (Seop 2011-2013) och den 11 april 2013 (Seop 2014-2016).

Vid årsstämman antogs även styrelsens förslag till det långsiktiga aktiesparprogrammet Seop (2017-2019), för koncernens samtliga permanent anställda för perioden 2017-2019. Stämman bemyndigade styrelsen att återköpa högst 1 500 000 egna B-aktier fram till nästa årsstämma för leverans av aktier till deltagarna i det nya programmet. Vidare beslöt stämman att godkänna överlåtelse av högst 11 210 000 Skanska B-aktier till deltagarna i programmet. Varje årsprogram skall omfatta högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska.

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Vid Skanska ABs årsstämma i Stockholm idag fattades bland annat följande beslut: Utdelningen för 2015 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 7,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 8 april 2016.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • mia.trahn@skanska.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • atedvard.lnxinynkzd@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar