Media-no-image

Skanska förbättrar riksväg 6 i Finland, för cirka 630 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 10:22 CEST

Skanska har tillsammans med Pöyry och Ramböll tecknat avtal med Trafikverket i Finland om en förbättring av riksväg 6 mellan Taavetti och Villmanstrand. Det totala ordervärdet är EUR 76 M. Skanskas andel är EUR 67 M, cirka 630 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Finland för det tredje kvartalet 2015.

Riksväg 6 är den viktigaste vägförbindelsen i Södra Karelen i östra Finland. Avsnittet som förbättras till en fyrfilig väg med mitträcke är 28 kilometer, varav 12 kilometer är helt ny väg. Miljökonsekvenserna mildras med bullerskydd samt skydd av grundvattnet.

Modellen för genomförandet av projektet är en allians där kund och bolag bildar en gemensam organisation. De ansvarar för design och konstruktion samt delar gemensamt på risker och möjligheter.

Projektet kommer att slutföras en sektion i taget under 2017 och 2018.

Skanska Finland är ett av de ledande byggbolagen i Finland. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, såväl bostäder som kommersiella lokaler, och anläggningsbyggande. Den sammantagna omsättningen för Skanska Oy’s verksamhet under 2014 var 7,8 miljarder kronor och bolaget sysselsatte cirka 2 200 personer. I Finland är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kontor och OPS-projekt.

För ytterligare information, kontakta:

Liisa Salmela, Kommunikatör, Skanska Oy, tel. +358 50 374 3070

Andreas Joons, Pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 60 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska har tillsammans med Pöyry och Ramböll tecknat avtal med Trafikverket i Finland om en förbättring av riksväg 6 mellan Taavetti och Villmanstrand. Det totala ordervärdet är EUR 76 M. Skanskas andel är EUR 67 M, cirka 630 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Finland för det tredje kvartalet 2015.

Läs vidare »
Walgbsz068mlemqjmfht

Skanska bygger hotell och kontor i Hagastaden, Stockholm, för 440 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 10:11 CEST

Skanska har i egen regi utvecklat en kombinerad hotell- och kontorsbyggnad i Hagastaden, Stockholm. Bygguppdraget är värt cirka 440 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige för det tredje kvartalet 2015.

Sgeale9p1eubo73ajb8g

Skanska bygger nya Tahoma High School i Maple Valley, USA, för cirka 750 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-09-17 09:53 CEST

Skanska har tecknat avtal med sin befintliga kund, Tahoma School District, om att bygga nya Tahoma High School and Regional Learning Center i Maple Valley, Washington. Ordervärdet uppgår till USD 89 M, cirka 750 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det tredje kvartalet 2015.

Media-no-image

Skanska renoverar tunnel i Oslo för cirka 620 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-09-07 08:30 CEST

Skanska har skrivit kontrakt med det norska vägverket (Statens Vegvesen) om att renovera Granfosstunneln i Oslo. Kontraktet är värt NOK 580 M, cirka 620 miljoner kronor, och inkluderas i orderingången för Skanska Norge för tredje kvartalet 2015.

I uppdraget ingår även att bygga av en betonglock över en öppen del av vägen för att minska bullret och etablera ny mark för bostäder.

Arbetet påbörjas i mitten av oktober 2015 och ska vara avslutat i september 2017.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har cirka 4 000 medarbetare. Skanska Norge hade 2014 intäkter på 13 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

För ytterligare information, kontakta:

Pål P Syse, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 98 21 00 01

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska har skrivit kontrakt med det norska vägverket (Statens Vegvesen) om att renovera Granfosstunneln i Oslo. Kontraktet är värt NOK 580 M, cirka 620 miljoner kronor, och inkluderas i orderingången för Skanska Norge för tredje kvartalet 2015.

Läs vidare »
Re9dloikcql2uyywq30z

Skanska bygger om Slussen i Stockholm för cirka 2 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 09:57 CEST

Stockholms Stad har genom offentlig upphandling valt Skanska som entreprenör för de två största projekten inom ramen för Slussens ombyggnad. Ordersummorna är på cirka 1 250 respektive 750 miljoner kronor, vilket bokförs av Skanska Sverige i tredje kvartalet 2015.

Media-no-image

Inbjudan till Kapitalmarknadsdag i Stockholm, 7 december, 2015

Pressmeddelanden   •   2015-08-20 11:37 CEST

Skanskas kapitalmarknadsdag kommer att äga rum den 7 december, 2015, på Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm och börjar 08.30.

Kapitalmarknadsdagen ger investerare, analytiker och finansiell media en möjlighet att få en inblick i Skanskas nya affärsplan för perioden
2016–2020.

Agendan och mer detaljerad information om dagen kommer att publiceras på www.skanska.com/investerare.

Om ni vill deltaga, vänligen anmäl er senast den 23 november till Skanska AB, Sofia Rauston, e-mail sofia.rauston@skanska.se.

Praktiska frågor gällande kapitalmarknadsdagen kan ställas till Sofia Rauston via e-mail eller telefon, 073-39 07 145. Resa och logi arrangeras och betalas av deltagarna.

Vi ser fram emot att träffa er i december!

Välkommen!

Magnus Persson Katarina Grönwall

Direktör, Investor Relations Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanskas kapitalmarknadsdag kommer att äga rum den 7 december, 2015, på Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm och börjar 08.30.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt datum för Skanskas niomånadersrapport – 28 oktober

Pressmeddelanden   •   2015-08-18 12:00 CEST

Onsdagen den 28 oktober kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de nio första månaderna 2015.

Vänligen bortse från det tidigare kommunicerade datumet.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Onsdagen den 28 oktober kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de nio första månaderna 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska säljer kontorsprojekt i Poznan, Polen, för cirka 355 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-08-03 10:15 CEST

Skanska har sålt Malta House i Poznan, Polen, till REINO Dywidenda FIZ, en investeringsfond inom REINO Partners. Värdet av transaktionen uppgår till EUR 38 M, cirka 355 miljoner kronor. Försäljningen bokförs i tredje kvartalet 2015 och överlämnandet av fastigheten är också planerat till tredje kvartalet 2015.

Malta House är Skanskas första kontorsprojekt i Poznan. Den totala uthyrbara ytan är cirka 14 700 kvadratmeter. Malta House är redan uthyrd till 97 procent.

Fastigheten är den första kontorsbyggnaden i Poznan som är LEED-certifierad på Platina-nivå.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och kommersiella byggnader. Verksamheten är koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien, Rumänien och Polen. Verksamheten bedrivs i fyra lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary, Skanska Romania och Skanska Property Poland.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Aleksandra Markiewicz, External Communication Manager, Skanska in Poland, tel: +48 797 229 147

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. 

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt I offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska har sålt Malta House i Poznan, Polen, till REINO Dywidenda FIZ, en investeringsfond inom REINO Partners. Värdet av transaktionen uppgår till EUR 38 M, cirka 355 miljoner kronor. Försäljningen bokförs i tredje kvartalet 2015 och överlämnandet av fastigheten är också planerat till tredje kvartalet 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2015-07-31 14:36 CEST

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under juli 2015 har på aktieägares begäran 2 666 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 870 475.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 885 267 aktier av serie A, och 400 017 805 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

​I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Media-no-image

Sexmånadersrapport, januari–juni 2015

Pressmeddelanden   •   2015-07-23 09:37 CEST

Januari-juni 2015 jämfört med januari-juni 2014.

Sammanfattning

 • Intäkterna uppgick till 74,4 (62,4) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 2,5 (1,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 49 procent.
 • Resultatet per aktie ökade med 60 procent till 4,22 (2,64) kronor.
 • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 58,3 (68,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 22 procent. Justerat för den stora orderavbokningen under det andra kvartalet minskade orderingången med 14 procent i lokal valuta.
 • Orderstocken uppgick till 168,8 (Mar 31 2015; 181,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderstocken med 5 procent.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 1 687 (1 674) Mkr, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 9 procent.
 • Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –7,4 (–6,4) miljarder kronor.
 • Kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,2 (–2,8) miljarder kronor.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 2,8 (0,8) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 23 juli klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors , där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors .

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

Magnus Persson, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 6429

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering, demografi och energi samt med ett fokus på grönt byggande, etik, arbetsmiljö och hälsa erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar även i de mest komplexa uppdragen. Affärsmodellen skapar värde för Skanskas aktieägare genom att bygg- och projektutvecklingsverksamheterna samverkar.

Januari-juni 2015 jämfört med januari-juni 2014.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

07 Dec 08:30

Kapitalmarknadsdag i Stockholm, 7 december, 2015

2015-12-07 08:30
Norra Latin, Drottninggatan 71b, Stockholm

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesman, Skanska Sverige
 • mia.trahn@skanska.se
 • +46 10 448 44 40
 • +46 10 448 88 99

 • Presskontakt
 • Presschef, Skanska AB
 • edvard.lind@skanska.se
 • +46 10 448 88 08
 • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar