Media no image

Skanska investerar i mark i Warszawa, Polen, för EUR 43M, cirka 410 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 10:07 CET

Skanska har förvärvat cirka 3 000 kvadratmeter mark i Warszawa, Polen. Den totala investeringen uppgår till EUR 43M, cirka 410 miljoner kronor.

Tomten ligger bredvid ONZ-rondellen i centrala Warszawa. Den uppskattade totala uthyrningspotentialen är cirka 60 000 kvadratmeter. Med förvärvet kommer Skanska Property Poland att bli en betydande utvecklare i området mellan rondellerna ONZ och Daszyńskiego i Warszawa.

Tomten är belägen i närheten av andra Skanska-projekt i stadens centrum och det snabbt växande distriktet Wola – Generation Park och Spark som befinner sig under uppförande, Atrium 1, och Atrium 2 som just invigts.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetskontorsprojekt. Bolagets verksamhet är koncentrerad till storstadsområdena i Tjeckien, Ungern, Rumänien och Polen och genomförs av fyra lokala affärsenheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary, Skanska Romania och Skanska Property Poland.

För ytterligare information, kontakta:

Małgorzata Kubica, kommunikatör, Skanska Poland, tel: +48 502 747 454

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har förvärvat cirka 3 000 kvadratmeter mark i Warszawa, Polen. Den totala investeringen uppgår till EUR 43M, cirka 410 miljoner kronor.

Läs vidare »
Qs9v0kjktdfy5vdndnmd

Skanska bygger ut och renoverar universitetssjukhus i Virginia, USA, för USD 142M, cirka 1,2 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Dec 01, 2016 09:47 CET

Skanska har tecknat avtal med den befintliga kunden University of Virginia om att renovera och bygga ut dess sjukhus. Kontraktet är värt USD 142M, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2016.

Media no image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2016 12:47 CET

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under november 2016 har på aktieägares begäran 2 400 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 436 702.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 837 070 aktier av serie A, och 400 066 002 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Senior Vice President, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen. Under november 2016 har på aktieägares begäran 2 400 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 436 702.

Läs vidare »
Media no image

Skanska bygger forskningsanläggning för sjukhus i London, England, för GBP 60M, cirka 700 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2016 09:19 CET

Skanska har tecknat avtal med Great Ormond Street Hospital om att bygga Zayed Centre for Research into Rare Diseases in Children i London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 60M, cirka 700 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK i det fjärde kvartalet 2016.

Detta är den tredje fasen av ombyggnaden av det välrenommerade sjukhuset. Den blir ett stöd för sjukhusets vision att ta fram nya behandlingar och botemedel för barn med ovanliga sjukdomar. Skanska kommer att ansvara för design, konstruktion samt mekanisk och elektronisk utrustning av forskningsanläggningen, som kommer att drivas i ett partnerskap mellan Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust, University College London och Great Ormond Street Hospital Children’s Charity.

Tilldelningen av kontraktet bygger på det framgångsrika samarbete som Skanska har etablerat med Great Ormond Street Hospital under arbetet med Premier Inn Clinical Building under slutförandet av Mittal Barnens Medical Centre, den andra fasen av ombyggnationen.

Arbetet kommer att påbörjas i januari 2017 och beräknas vara slutfört under slutet av 2018.

Skanska UK har cirka 5 500 medarbetare och intäkterna 2015 uppgick till cirka 18 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling.

För ytterligare information, kontakta:

Lizzie Sparrow, kommunikatör, Skanska UK, tel +44 7894 003335

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med Great Ormond Street Hospital om att bygga Zayed Centre for Research into Rare Diseases in Children i London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 60M, cirka 700 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK i det fjärde kvartalet 2016.

Läs vidare »
Media no image

Skanska justerar orderstocken för projekt inom USA Building med USD 39M, cirka 330 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2016 09:11 CET

Skanska har justerat orderstocken för byggandet av en forskningsanläggning med utbildningssyfte i New York City, USA. Avdraget på USD 39M, cirka 330 miljoner kronor, från orderstocken kommer att avspeglas i orderingången för Skanska USA Building i det fjärde kvartalet 2016.

Det ursprungliga kontraktet för denna konfidentiella kund offentliggjordes den 9 oktober 2015 med ett värde på USD 68M, cirka 570 miljoner kronor. Det justerade värdet för projektet är USD 29M, cirka 240 miljoner kronor.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Mike Iacovella, kommunikatör, Skanska USA, tel: +1 917 438 33 77

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har justerat orderstocken för byggandet av en forskningsanläggning med utbildningssyfte i New York City, USA. Avdraget på USD 39M, cirka 330 miljoner kronor, från orderstocken kommer att avspeglas i orderingången för Skanska USA Building i det fjärde kvartalet 2016.

Läs vidare »
Media no image

Skanska tecknar avtal om försäljning av fastigheten Snäckan 8 i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2016 16:13 CET

Skanska har tecknat avtal med Slussgården om att sälja Snäckan 8 i Stockholm. I uppgörelsen ingår ett hyresavtal med SKL som planerar att flytta sitt huvudkontor till fastigheten. Avtalet omfattar en ny fastighet om cirka 23 500 kvadratmeter. Skanska kommer att meddela den slutgiltiga köpeskillingen, och därmed även byggkontraktet, när detaljplan har fastställts. Affären är villkorad av detaljplan och bygglov.

Försäljningen bokförs i samband med byggstart, vilket beräknas kunna ske under det första kvartalet 2018. Tillträde sker i samband med att byggnaden står klar, vilket beräknas ske under det tredje kvartalet 2020.

– Det är väldigt roligt att redan tidigt i processen få in en så engagerad köpare som Slussgården och deras ägare och hyresgäst SKL, säger Caroline Arehult, VD på Skanska Fastigheter Stockholm.

Fastigheten är centralt belägen, på Tegelbacken, i Stockholm och har ett mycket bra kommunikationsläge strax intill Centralstationen. Projektet definieras i pågående detaljplaneprocess och beräknas få högsta miljöklassificering, Platinum, enligt LEED.

– Förvärvet passar oss mycket bra. Det ger oss möjlighet att både tillhandahålla mer anpassade lokaler för SKL och utveckla SKL:s nuvarande kontor Överkikaren för andra hyresgäster, säger Jari Lalli, VD på Slussgården.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Helsingfors i Finland samt Oslo i Norge. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Caroline Arehult, vd Skanska Fastigheter Stockholm AB, tel: 010-448 11 12

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med Slussgården om att sälja Snäckan 8 i Stockholm. I uppgörelsen ingår ett hyresavtal med SKL som planerar att flytta sitt huvudkontor till fastigheten. Avtalet omfattar en ny fastighet om cirka 23 500 kvadratmeter.

Läs vidare »
Hmtvvpcja3cfiv4awel9

Skanska investerar NOK 630M, cirka 630 miljoner kronor, i nytt kontorsprojekt i Oslo

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2016 09:40 CET

Skanska investerar NOK 630M, cirka 630 miljoner kronor, i ett nytt kontorsprojekt i Oslo, Norge, med en total uthyrningsbar yta om 24 000 kvadratmeter. Byggkontraktet är värt NOK 440M, cirka 440 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska Norge i det fjärde kvartalet 2016.

Qnnc4bw3vm8mtdkwqzbs

Richard Kennedy ny Business Unit President för Skanska USA Building

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 16:30 CET

Richard Kennedy har utsetts till ny Business Unit President för Skanska USA Building. Han tillträder sin nya befattning den 16 november.

Sbjzzmhcmiqckbelmppl

Förändringar i Skanskas Senior Executive Team och ny Business Unit President för Skanska Sverige

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2016 08:50 CET

Skanskas Senior Executive Team kommer att genomgå flera ändringar för att, bland annat, ytterligare dra nytta av den internationella erfarenhet och kompetens som finns inom Skanska.

X8udfraz8ziyufs1p3sc

Skanska renoverar bostadshus i Stockholm för cirka 430 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 09:08 CET

Skanska har tecknat avtal med Stockholmshem om att totalrenovera sex bostadshus vid Valla Torg i Årsta, Stockholm. Kontraktet är värt cirka 430 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Sverige i det fjärde kvartalet 2016.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • mia.trahn@skanska.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edvard.lind@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar