Wt6fl55duofws1b3pdok

Skanska bygger andra etappen av avancerad forskningsanläggning i Lund för 1,2 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2015-05-29 14:48 CEST

Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2015-05-29 14:42 CEST

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under maj 2015 har på aktieägares begäran 2 462 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 894 469.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 887 933 aktier av serie A, och 400 015 139 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska preferred bidder för projektet att ersätta terminalbyggnaden på LaGuardia i New York City, USA

Pressmeddelanden   •   2015-05-29 08:47 CEST

LaGuardia Gateway Partners, där Skanska ingår som partner, har blivit utvalt av Port Authority of New York and New Jersey, USA, som preferred bidder i projektet om att ersätta LaGuardia Central Terminal. OPS-kontraktet (Offentlig Privat Samverkan) omfattar övertagande av driften av den befintliga centralbyggnaden och att bygga, finansiera, driva och underhålla en ny ersättningsterminal fram till 2050. Valet gör att LaGuardia Gateway Partners kan påbörja förhandlingar med kunden för att slutföra hyresavtalet och påbörja processen för att nå commercial och financial close.

Projektet förväntas bli finansierat av eget kapital, lån, passageraravgifter, detaljhandel och intäkter från flygbolag. Det totala värdet av byggkontraktet är enligt Port Authority of New York and New Jersey omkring USD 3,6 miljarder, cirka 30,5 miljarder kronor.

Skanskas andel av kapitalinvesteringen blir upp till 40 procent och andelen av byggkontraktet är 70 procent, vilken kommer att delas lika mellan Skanska USA Building och Skanska USA Civil. Ingen bokning eller investering kommer att redovisas före financial close, som är beräknat att ske 2016. Byggarbetena beräknas starta direkt efter financial close.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

För ytterligare information kontakta:

Mary Humphreys, Communications, Skanska Infrastructure Development, tel: +1 571 309 5943

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA.Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

​LaGuardia Gateway Partners, där Skanska ingår som partner, har blivit utvalt av Port Authority of New York and New Jersey, USA, som preferred bidder i projektet om att ersätta LaGuardia Central Terminal. OPS-kontraktet (Offentlig Privat Samverkan) omfattar övertagande av driften av den befintliga centralbyggnaden och att bygga, finansiera, driva och underhålla en ny ersättningsterminal.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan - Kommersiell fastighetsutveckling i Skanska

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 10:22 CEST

Den 28 september arrangerar Skanska en heldag i Stockholm kring verksamhetsområdet Kommersiell fastighetsutveckling.

Under förmiddagen ger ledningen en beskrivning av verksamhetsområdet, där bland annat affärsmodellen och hur Skanska arbetar för att skapa värde presenteras. På eftermiddagen finns det möjlighet att besöka ett av Skanskas projekt i Stockholm.

Mer detaljerad information kommer i augusti. Om ni vill delta, vänligen anmäl er senast den 17 augusti till Per Heinrup, per.heinrup@skanska.se

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, Senior Vice President Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/sv/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Den 28 september arrangerar Skanska en heldag i Stockholm kring verksamhetsområdet Kommersiell fastighetsutveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Planering av varje arbetsmoment gör arbetsplatser säkrare – Skanska Safety Week för 11:e året i rad

Pressmeddelanden   •   2015-05-18 10:08 CEST

Skanska Safety Week är världens största initiativ för hälsa och säkerhet i yrkeslivet som drivs av ett enskilt företag. Initiativet bidrar till Skanskas fokus på att uppnå visionen om noll olyckor. Under perioden 18-24 maj kommer bolagets 58 000 anställda samt mer än 300 000 medarbetare från underleverantörer, partner och andra på alla Skanskas hemmamarknader ha fokus på ”Planering av uppgifter” ("Pre Task Planning").

– För att nå vårt mål om noll olyckor måste vi samarbeta med våra partner, underleverantörer och branschkollegor. Vi kan inte vara nöjda förrän alla, varje dag, känner sig säkra på att de kan komma hem oskadda från jobbet, säger Johan Karlström, VD och koncernchef för Skanska.

Ett byggprojekt är en dynamisk miljö och årets tema har valts för att minska risken för olyckor på arbetsplatsen.

– Vi vet att vi kommer att förstå säkerhetsrisker och kan vidta rätt åtgärder för att hålla våra medarbetare säkra genom att planera varje uppgift noggrant. Planering av uppgifter är en viktig del av riskhanteringen som syftar till att identifiera potentiella säkerhetsrisker. Om det görs bra, minskar risken för att arbeta osäkert, säger Neil Moore, Senior Vice President Safety, Skanska AB.

På webbplatsen www.skanska.com/safetyweek2015 kan du läsa om några av de tusentals aktiviteter som äger rum under Skanska Safety Week. Du kan också läsa om hur hälsa och säkerhet är en del av det dagliga arbetet hos medarbetare inom alla delar av Skanska.

09.00, Oslo, Norge

Karen Hagby arbetar inom byggnation i Norge och är Health & Safety-rådgivare vid Sundtkvartalet-projektet i Oslo. Hon börjar sin arbetsdag med planering och ger sitt team stöd för att garantera ett säkert och effektivt byggarbete på platsen.

13.00 CET, 07:00 EDT, Newark, NJ

På andra sidan jordklotet har dagen precis börjat. Joe Domingues, arbetsledare som arbetar för Skanska USA Civil, är 80 år gammal och leder fortfarande ”stretch-and-flex”. Han håller sig i god form och säger: "min egen ’hula bula’-rörelse visar alla vad den här gamle mannen kan göra!"

För ytterligare information, kontakta:

Annika Svensson, PR-ansvarig, Skanska AB, tel 010-448 15 15

Direktlinje for media: tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Skanska Safety Week är världens största initiativ för hälsa och säkerhet i yrkeslivet som drivs av ett enskilt företag. Initiativet bidrar till Skanskas fokus på att uppnå visionen om noll olyckor.

Läs vidare »
Media-no-image

Tremånadersrapport, januari–mars 2015

Pressmeddelanden   •   2015-05-06 11:06 CEST

Sammanfattning

 • Orderingången i byggverksamheten uppgick till 30,2 (31,0) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 14 procent.
 • Orderstocken uppgick till 181,2 (Dec 31 2014; 170,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter var orderstocken oförändrad.
 • Intäkterna uppgick till 34,1 (27,9) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 8 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 832 (656) Mkr, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 18 procent.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 622 (595) Mkr, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 8 procent.
 • Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 1 075 (929) Mkr.
 • Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –3,4 (–3,1) miljarder kronor.
 • Totala nettoinvesteringar uppgick till –0,5 (–0,4) miljarder kronor.
 • Kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,5 (–3,3) miljarder kronor.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 5,9 (Dec 31 2014; 8,4) miljarder kronor.
 • Resultatet per aktie ökade med 17 procent till 1,26 (1,08) kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 6 maj klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

Magnus Persson, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 6429

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, Övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering, demografi och energi samt med ett fokus på grönt byggande, etik, arbetsmiljö och hälsa erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar även i de mest komplexa uppdragen. Affärsmodellen skapar värde för Skanskas aktieägare genom att bygg- och projektutvecklingsverksamheterna samverkar.

Januari-mars 2015 jämfört med januari-mars 2014

Läs vidare »
Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2015-04-30 11:05 CEST

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under april 2015 har på aktieägares begäran 4 320 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 916 627.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 890 395 aktier av serie A, och 400 012 677 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till press- och telefonkonferens den 6 maj med presentation av Skanskas bokslutskommuniké

Pressmeddelanden   •   2015-04-29 10:08 CEST

Onsdagen den 6 maj kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de tre första månaderna 2015.

Med anledning av rapporten vill vi bjuda in media och analytiker till en press- och telefonkonferens onsdagen den 6 maj kl.10:00, på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, VD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investerare, där den även finns tillgänglig i efterhand.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström och Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 4 maj till per.heinrup@skanska.se.

Välkommen!

Magnus Persson, Direktör, Investor Relations

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns påwww.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

Onsdagen den 6 maj kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de tre första månaderna 2015.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger kommersiell fastighet i Jessheim, Norge, för cirka 340 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 09:12 CEST

Skanska har skrivit kontrakt med Harald Kværner Eiendom AS om att bygga en kommersiell fastighet med parkeringsgarage i Jessheim, Norge. Kontraktet är värt NOK 316 M, cirka 340 miljoner kronor, och inkluderas i orderingången för Skanska Norge för andra kvartalet 2015.

Den nya byggnaden kommer att ha sex våningar med kontor, butiker och parkeringsgarage. Den totala ytan är cirka 50 000 kvadratmeter.

Projektet påbörjas i maj 2015 och slutförs i mars 2017.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har cirka 4 200 medarbetare. Skanska Norge hade 2014 intäkter på 14,3 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

För ytterligare information, kontakta:

Pål P Syse, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 98 21 00 01

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 58 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2014 uppgick till 145 miljarder kronor.

​Skanska har skrivit kontrakt med Harald Kværner Eiendom AS om att bygga en kommersiell fastighet med parkeringsgarage i Jessheim, Norge. Kontraktet är värt NOK 316 M, cirka 340 miljoner kronor, och inkluderas i orderingången för Skanska Norge för andra kvartalet 2015.

Läs vidare »
Zb5sxfjvtszxlo0pnxfc

Skanska säljer kontorsfastighet i Malmö för 330 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 09:08 CEST

​Skanska har tecknat ett avtal med SPP Fastigheter om överlåtelse av kontorsfastigheten Österport 7 i Malmö. Affären genomförs som en bolagstransaktion där köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 330 miljoner kronor. Transaktionen bokas i det andra kvartalet och tillträde sker den 4 maj 2015.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presstalesman, Skanska Sverige
 • mia.trahzun@sjntposkvrknfciaanjliyskzba.se
 • +46 10 448 44 40
 • +46 10 448 88 99

 • Presskontakt
 • Presschef, Skanska AB
 • edvard.lind@skanska.se
 • +46 10 448 88 08
 • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar