T4q7wm7favoaymhmgq9p

Skanska bygger nya Sixth Street Viaduct i Los Angeles, USA, för USD 134M, cirka 1,2 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2017 10:39 CET

Skanska har, i ett joint venture med Stacy och Witbeck, tecknat avtal med staden Los Angeles om att bygga nya Sixth Street Viaduct i Los Angeles, USA. Det totala kontraktsvärdet är USD 191M. Skanska USA Civil kommer att inkludera sin andel av kontraktet värd USD 134M cirka 1,2 miljarder kronor, i orderingången för det första kvartalet 2017.

Media no image

Skanska bygger parkeringshus i Boston, USA, för USD 75M, cirka 640 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 09:37 CET

Skanska har tecknat avtal med Massachusetts Port Authority om att bygga ett nytt transportcentrum i Seaport District i Boston, USA. Kontraktet är värt USD 75M, cirka 640 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2016.

Den 9 våningar höga strukturen om 60 000 kvadratmeter kommer att innehålla 1 550 parkeringsplatser. Byggnadsarbetet pågår och väntas vara färdigställt under våren 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Michael Iacovella, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 (917) 438 33 77

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med Massachusetts Port Authority om att bygga ett nytt transportcentrum i Seaport District i Boston, USA. Kontraktet är värt USD 75M, cirka 640 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2016.

Läs vidare »
Media no image

Skanska förbättrar motorväg i San Diego, USA, för USD 88M, cirka 750 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 09:25 CET

Skanska har, som en del av ett joint venture med Flatiron, Stacy och Witbeck, tecknat avtal med California Department of Transportation om att bygga två segment i den första fasen av projektet Interstate 5 North Coast Corridor. Det totala kontraktsvärdet är USD 220M. Skanska USA Civil kommer att inkludera sin andel av kontraktet, värd USD 88M, cirka 750 miljoner kronor, i orderingången för det fjärde kvartalet 2016.

North Coast Corridor är ett transport- och miljöförbättringsprogram i San Diego Countys norra kustområde som omfattar 22,5 kilometer motorväg.

I projektet ingår en rad olika förbättringar av motorvägen Interstate 5, dess broar, angränsande järnväg samt arbeten vid laguner. Kontraktstilldelningen adresserar speciellt förbättringar av körfält avsedda för samåkning vid San Elijo och järnvägspassagen över San Elijo-lagunen.

Byggnationen inleds i inledningen av 2017 och färdigställs i slutet av 2020.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Jay Weisberger, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 206 494 54 69

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har, som en del av ett joint venture med Flatiron, Stacy och Witbeck, tecknat avtal med California Department of Transportation om att bygga två segment i den första fasen av projektet Interstate 5 North Coast Corridor.

Läs vidare »
Media no image

Skanska bygger idrottsanläggning i Massachusetts, USA, för USD 53M, cirka 450 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jan 12, 2017 09:05 CET

Skanska har tecknat avtal med Deerfield Academy om att utföra förberedande arbeten och byggnation av en ny idrottsanläggning i Massachusetts, USA. Kontraktet är värt USD 53M, cirka 450 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2016.

Skanska kommer att ersätta Deerfield Academys nuvarande ishockeyrink med en ny 12 000 kvadratmeter stor, förstklassig anläggning och kommer dessutom att renovera den befintliga anläggningens omklädningsrum, brottningsrum samt kommunikationsutrymmen.

Skanska kommer att utföra omfattande markarbeten kring det nya komplexet, anlägga kringliggande grönområden samt en ny gårdsplan. Projektet omfattar även ett nytt pannrum, kylanläggning och en ny reservgenerator.

Byggnationen ska påbörjas i mars 2017 och beräknas att slutföras under det fjärde kvartalet 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Michael Iacovella, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 (917) 438 33 77
Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. 

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med Deerfield Academy om att utföra förberedande arbeten och byggnation av en ny idrottsanläggning i Massachusetts, USA. Kontraktet är värt USD 53M, cirka 450 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2016.

Läs vidare »
Media no image

Skanska renoverar höghus i New York, USA, för USD 40M, cirka 340 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jan 11, 2017 10:16 CET

Skanska har tecknat avtal med The Durst Organization om att renovera 1155 Avenue of the Americas, en byggnad i Midtown på Manhattan i New York, USA. Kontraktet är värt USD 40M, cirka 340 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2016.

Skanska kommer att uppgradera infrastruktur och ytskikt på 30 våningar i förberedelse för att nya hyresgäster ska flytta in i höghuset. Uppdateringen av byggnaden omfattar bland annat ventilation, reservaggregat, toaletter, sprinklersystem och ett nytt Building Management System (BMS).

Byggnationen inleddes i december 2016 och beräknas vara slutfört i oktober 2018.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Michael Iacovella, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 (917) 438 33 77

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har tecknat avtal med The Durst Organization om att renovera 1155 Avenue of the Americas, en byggnad i Midtown på Manhattan i New York, USA. Kontraktet är värt USD 40M, cirka 340 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för det fjärde kvartalet 2016.

Läs vidare »
Ixgcpvdxuqlsfzf1vunf
Epuzmqty26hh7m4k0wlmnq

Skanska bygger energipositivt kontorshus i Trondheim, Norge, för NOK 370M, cirka 390 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 10:04 CET

​Skanska har tecknat avtal med Entra om att bygga världens nordligaste belägna energipositiva kontorshus i Trondheim, Norge. Avtalet är värt NOK 370M, cirka 390 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för det första kvartalet 2017.

Media no image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 12:55 CET

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under december 2016 har på aktieägares begäran 43 868 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 041 890.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 793 202 aktier av serie A, och 400 109 870 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Senior Vice President, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Murukp1rkep1odmhzy1c

Skanska säljer hotell i Warszawa, Polen, för EUR 56M, cirka 530 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Dec 30, 2016 10:02 CET

Skanska har sålt Westin Warsaw, ett femstjärnigt hotell i Warszawa, Polen, till Al Sraiya Holding Group. Värdet av transaktionen uppgår till EUR 56M, cirka 530 miljoner kronor, och försäljningen kommer att bokföras av Skanska Commercial Development Europe i det fjärde kvartalet 2016. Transaktionen förväntas slutföras under det första kvartalet 2017.

Media no image

Skanskas försäljning av sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien, kommer att redovisas 2016

Pressmeddelanden   •   Dec 23, 2016 09:10 CET

Som tidigare har meddelats har Skanska tecknat ett avtal om försäljning av sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien. Köpeskillingen, som initialt angavs till cirka 2,9 miljarder kronor, uppgår till cirka 3,1 miljarder kronor som ett resultat av att affären redan är valutasäkrad. Försäljningen kommer att redovisas av Skanska Infrastructure Development under det fjärde kvartalet 2016.

Affären kommer att stängas och likviden kommer att regleras under det första kvartalet 2017.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor och annan infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

För ytterligare information, kontakta:

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Som tidigare har meddelats har Skanska tecknat ett avtal om försäljning av sin investering i motorvägen M25 i London, Storbritannien. Köpeskillingen, som initialt angavs till cirka 2,9 miljarder kronor, uppgår till cirka 3,1 miljarder kronor som ett resultat av att affären redan är valutasäkrad.

Läs vidare »
Ujfa8gqmm6kdqsncssut

Skanska bygger tredje etappen av avancerad forskningsanläggning i Lund för 2,5 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 12:48 CET

Skanska har tecknat avtal med ESS, European Spallation Source, om att bygga tredje etappen av forskningsanläggningen i Lund. Kontraktet är värt 2,5 miljarder kronor och arbetet utförs av Skanska Sverige (75 procent) i samarbete med Skanska UK (25 procent).

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • mia.trahn@skanska.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edvard.lind@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar