Nt4ghzssbme85rmqjo2i

Skanska säljer kontorsfastighet i Malmö för 1 miljard kronor

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2016 09:44 CEST

Skanska har tecknat ett avtal med Ikano om överlåtelse av kontorsfastigheten Klipporna i Malmö för 1 miljard kronor. Försäljningen bokförs av Skanska Kommersiell Fastighetsutveckling Norden under det andra kvartalet 2016. Köparen tillträder fastigheten den 30 juni 2016.

Media-no-image

Skanska bygger tunnel för National Grids pipeline i norra England för cirka 480 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 10:25 CEST

Skanska har, som en del i ett joint venture, tecknat avtal med National Grid för att utforma och bygga en tunnel under floden Humber på östkusten i norra England för Humber Tunnel-projektet. Kontraktssumman uppgår för Skanskas del till GBP 40M, cirka 480 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK i det andra kvartalet 2016.

Samriskbolaget med det österrikiska byggbolaget PORR och A.Hak från Nederländerna sammanför internationell expertis för att på ett innovativt, hållbart och samverkande sätt leverera en fem kilometer lång tunnel. Tunneln kommer att skydda pipelinen, som är en del av det nationella överföringssystemet, vilket kommer att hjälpa National Grid att leverera gas till miljontals människor över hela Storbritannien.

Skanska UK har cirka 5 500 medarbetare och intäkterna 2015 uppgick till cirka 18 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling.

För ytterligare information, kontakta:

Kevin Perlmutter, Communications, Skanska UK, tel +44 1923 423906 Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Skanska har, som en del i ett joint venture, tecknat avtal med National Grid för att utforma och bygga en tunnel under floden Humber på östkusten i norra England för Humber Tunnel-projektet. Kontraktssumman uppgår för Skanskas del till GBP 40M, cirka 480 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK i det andra kvartalet 2016.

Läs vidare »
M8gfss7fyp8bqyjwzfwu

Skanska renoverar Fifth Third Arena vid University of Cincinnati, USA, för cirka 420 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2016 10:59 CEST

Skanska har, tillsammans med sin joint venture partner Megen Construction, tecknat ett avtal om USD 70M med University of Cincinnati, USA, för att hantera renoveringen av multiarenan Fifth Third Arena. Skanska har en 70-procentig andel av kontraktet, värd cirka USD 50M, cirka 420 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det andra kvartalet 2016.

Media-no-image

Tremånadersrapport, januari-mars 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2016 09:28 CEST

Januari-mars 2016 jämfört med januari-mars 2015

Sammanfattning

Intäkterna uppgick till 35,3 (34,1) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 5 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 1 969 (832) Mkr, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 134 procent.

Resultatet per aktie ökade med 193 procent till 3,69 (1,26) kronor.

Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –3,4 (–2,5) miljarder kronor. Nettoinvesteringar uppgick till –1,8 (–0,5) miljarder kronor.

Operativa finansiella tillgångar uppgick till 10,3 (5,9) miljarder kronor.

Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 30,3 (30,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 2 procent. Orderstocken uppgick till 154,6 (31 december 2015; 158,2) miljarder kronor.

Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 442 (622) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal om 1,5 (2,0) procent, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 28 procent.

Rörelseresultatet i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 1 744 (565) Mkr, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 198 procent.

Avkastning på sysselsatt kapital i projektutvecklingsverksamheten uppgick till 15,8 procent (11,9).

Nettoinvesteringar i projektutvecklingsverksamheten uppgick till –1,6 (–0,2) miljarder kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 12 maj klockan 10:00. Webbcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Informationen är sådan som Skanska AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Om Skanska

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Januari-mars 2016 jämfört med januari-mars 2015

Läs vidare »
Omvxo5hrupaqmgqwskgv

Skanska investerar cirka 700 miljoner kronor i ett bostadsprojekt i Ørestad City, Danmark

Pressmeddelanden   •   Maj 09, 2016 10:20 CEST

Skanska investerar DKK 560M, cirka 700 miljoner kronor, i ett nytt bostadsprojekt i Ørestad City, Danmark. Investeringen bokförs av Skanska Kommersiell Utveckling Norden i det andra kvartalet 2016.

Media-no-image

Inbjudan till press- och telefonkonferens den 12 maj med presentation av Skanskas bokslutskommuniké

Pressmeddelanden   •   Maj 04, 2016 11:02 CEST

Torsdagen den 12 maj kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de tre första månaderna 2016.

Med anledning av rapporten hålls en press- och telefonkonferens för media och analytiker torsdagen den 12 maj kl. 10:00 på Skanskas huvudkontor, Warfvinges väg 25, Stockholm.

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Presskonferensen kommer att webbsändas live på www.skanska.com/investerare, där den även finns tillgänglig i efterhand.

Presskonferensen kan även följas per telefon med möjlighet att ställa frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 10 maj till per.heinrup@skanska.se.

Välkommen!

André Löfgren Katarina Grönwall

Direktör, Investor Relations Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 43 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och Nordamerika. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Torsdagen den 12 maj kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de tre första månaderna 2016.

Läs vidare »
Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2016 11:25 CEST

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under april 2016 har på aktieägares begäran 3 000 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 598 476 932.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 841 540 aktier av serie A, och 400 061 532 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
C1hqxzanuginpepvn7sm

Skanska bygger huvudkontor i Tennessee, USA, för cirka 590 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2016 10:09 CEST

​Skanska har tecknat avtal med Lifeway Christian Resources om att leda byggnationen av deras nya huvudkontor i Tennessee, USA. Kontraktet är värt USD 70M, cirka 590 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building i det andra kvartalet 2016.

Zcm6rw6kudwaxkcfmfuu

Skanska förvärvar fastighet i Solna för cirka 300 miljoner kronor och gör första uthyrningen i projektet Solna United

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 10:17 CEST

Skanska förvärvar kvarteret Tygeln 1 i Solna av Bavaria för en köpeskilling om cirka 300 miljoner kronor. Fastigheten är i dag fullt uthyrd till Bavaria. Transaktionen bokförs av Skanska Kommersiell Utveckling Norden i det andra kvartalet 2016, då även tillträde sker.

Media-no-image

Uppdatering gällande Skanska Brasil

Pressmeddelanden   •   Apr 15, 2016 11:56 CEST

Som tidigare meddelats inkluderar brasilianska myndigheter Skanska Brasil i den pågående utredningen kring Petrobras. I samband med det har Skanska blivit delgivna att regeringen i Brasilien har lämnat in en stämningsansökan mot sju företag, varav ett är Skanska Brasil, och sju personer utan koppling till Skanska.

Enligt stämningsansökan har en joint venture partner till Skanska agerat i strid med lagen i sina kontakter med direktörer i Petrobras. Delgivningen gäller att Skanska Brasil kan ha deltagit i, eller dragit nytta av, joint venture partnerns agerande.

Stämningsansökan gäller skadestånd och böter på basis av ett solidariskt straffrättsligt ansvar mellan de 14 svaranden. Det är för närvarande omöjligt att avgöra om Skanska Brasil är skyldiga, och om de befinns vara skyldiga, hur stora belopp det kan röra sig om i skadestånd och böter.

Den brasilianska regeringen har ansökt om att deras stämning ska förbli konfidentiell.

I juli 2014 tillkännagav Skanska att verksamheten i Latinamerika skulle börja avvecklas. Sedan den 3 mars 2016 har Skanska inte någon verksamhet kvar i Latinamerika.

För ytterligare information kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktnummer för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Som tidigare meddelats inkluderar brasilianska myndigheter Skanska Brasil i den pågående utredningen kring Petrobras. I samband med det har Skanska blivit delgivna att regeringen i Brasilien har lämnat in en stämningsansökan mot sju företag, varav ett är Skanska Brasil, och sju personer utan koppling till Skanska.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • mia.trahn@skanska.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edvard.lind@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar