Hmhphsqqvuqyypkqahog

Skanska tecknar kontrakt om arbete på bostadsprojekt vid Battersea Power Stations i Storbritannien, värt cirka 970 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-07-29 09:29 CEST

Skanska har tecknat ett kontrakt med byggbolaget Carillion om att utföra mekaniska och elektriska arbeten på 866 lägenheter, som en del av utvecklingen av ett bostadsprojekt kring Battersea Power Stations i London, Storbritannien. Kontraktet är värt cirka GBP 89 M, cirka 970 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska UK i tredje kvartalet 2014.

Xoo7k5xheqm7ucsotvw6

Skanska säljer kontorsfastigheten Green House i Budapest, Ungern, för cirka 323 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-07-28 09:59 CEST

Skanska säljer kontorsfastigheten Green House i Budapest, Ungern, till den ungerska fastighetsfonden Torony Real Estate Investment Fund som förvaltas av Diófa Fund Management som ingår i FHB Group. Transaktionen är värd EUR 36 M, cirka 323 miljoner kronor. Affären bokförs i tredje kvartalet 2014 och överlåtelse av fastigheten är också planerad till tredje kvartalet 2014.

Qbmwliokesijjm6itnss

Skanska säljer kontorsfastighet i Virginia, USA, för cirka 585 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-07-18 09:20 CEST

Skanska säljer en kontorsfastighet på 1776 Wilson Boulevard i Virginia, USA, för USD 90 M, cirka 585 miljoner kronor. Köparen är Invesco Advisers, Inc och transaktionen bokförs av Skanska USA Commercial Development i tredje kvartalet 2014.

Media-no-image

Sexmånadersrapport, januari – juni 2014

Pressmeddelanden   •   2014-07-18 09:16 CEST

Sammanfattning:

- Orderingången i byggverksamheten uppgick till 70,4 (60,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 16 procent.

- Orderstocken uppgick till 155,4 (31 mars 2014; 145,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 4 procent.

- Rörelseresultatet minskade med –22 procent och uppgick till 1,6 miljarder kronor (2,0). Detta inkluderar projektnedskrivningar och omstruktureringskostnader om 0,5 miljarder kronor i den latinamerikanska verksamheten under det andra kvartalet.

- Rörelsemarginalen i Byggverksamheten uppgick till 2,0 (2,7) procent.

- Intäkterna minskade –1 procent, och uppgick till 62,4 (62,8) miljarder kronor. Valutaeffekter hade ingen nettopåverkan på intäkterna.

- Försäljningar av kommersiella fastighetsprojekt uppgick till 2,3 (1,9) miljarder kronor.

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna uppgick till –6,4 (–5,2) miljarder kronor.

- Totala nettoinvesteringar uppgick till 0,2 (1,1) miljarder kronor.

- Kassaflöde från verksamheten uppgick till –2,8 (–0,9) miljarder kronor.

- Operativa finansiella tillgångar uppgick till 0,8 (31 mars 2014; 3,3) miljarder kronor.

- Resultatet per aktie minskade med –22 procent till 2,64 (3,40) kronor.

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 18 juli klockan 10:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors , där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230.

För ytterligare information, kontakta:

Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

Magnus Persson, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 6429

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Sammanfattning: - Orderingången i byggverksamheten uppgick till 70,4 (60,3) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderingången med 16 procent. - Orderstocken uppgick till 155,4 (31 mars 2014; 145,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade orderstocken med 4 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska förnyar kontrakt för underhåll av offshore-plattformar i Brasilien för 547 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-07-15 09:04 CEST

Skanska har förnyat två kontrakt för underhåll av offshore-plattformar för Petrobras i Macae, Brasilien. Kontrakten är totalt värda BRL 192 miljoner, cirka 547 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska LA i tredje kvartalet 2014. 

Kontrakten omfattar underhåll av elektrisk och mekanisk utrustning på 15 offshore plattformar under två år.

Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på drift- och serviceuppdrag för den internationella energi-, olje- och gasindustrin. Skanska Latin America har över 14 000 medarbetare och 2013 års intäkter var 8,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har förnyat två kontrakt för underhåll av offshore-plattformar för Petrobras i Macae, Brasilien. Kontrakten är totalt värda BRL 192 miljoner, cirka 547 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska LA i tredje kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Inbjudan till telefonkonferens och audiocast den 18 juli med presentation av Skanskas sexmånadersrapport

Pressmeddelanden   •   2014-07-11 10:22 CEST

Fredagen den 18 juli kl 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de första sex månaderna 2014.

Med anledning av rapporten är ni inbjudna till en telefonkonferens kl.10:00.

Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, presenterar rapporten och besvarar frågor.

Telefonkonferensen kommer att sändas live på www.skanska.com/investerare , där den även finns tillgänglig i efterhand.

För att delta i telefonkonferensen med möjlighet att ställa frågor, vänligen ring 08-505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

Efter presskonferensen kommer det att finnas vissa möjligheter till enskilda möten med Johan Karlström och Peter Wallin. Intresseanmälan för ett möte önskas senast den 16 juli till per.heinrup@skanska.se .

Välkommen!

Magnus Persson, Direktör, Investor Relations

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Fredagen den 18 juli kl 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de första sex månaderna 2014. Med anledning av rapporten är ni inbjudna till en telefonkonferens kl.10:00.

Läs vidare »
Media-no-image

Förluster i verksamheten i Latinamerika belastar Skanskas resultat i det andra kvartalet 2014 med 500 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-07-10 09:00 CEST

Skanska belastar resultatet i verksamheten i Latinamerika med 500 miljoner kronor under andra kvartalet 2014. Omkring 380 miljoner kronor relaterar till nedskrivningar av två kraftverksprojekt i Brasilien och en petrokemisk anläggning i Argentina. Dessa projekt kommer att färdigställas innan årsskiftet. De resterande 120 miljoner kronorna är omstruktureringskostnader.

Efter nedskrivningarna och omstruktureringskostnaderna beräknas rörelseresultatet i andra kvartalet 2014 uppgå till 620 miljoner kronor för den totala byggverksamheten och 920 miljoner kronor för koncernen.

Som en konsekvens kommer verksamheten i Latinamerika att minskas kraftigt framöver. Vidare kommer verksamheten att fokuseras på drifts- och underhållsverksamhet.

Mot denna bakgrund är Johan Henriksson utsedd till verkställande direktör i Skanska Latinamerika. Johan har arbetat nära 20 år på Skanska och är för närvarande finansdirektör i byggenheten Skanska USA Civil. Johan har före det varit finansdirektör i Skanska Infrastrukturutveckling respektive Skanska Sverige. Johan tillträder omedelbart och kommer att rapportera till Mats Williamson, vice VD Skanska AB.

En telefonkonferens kommer att hållas idag, torsdag 10 juli, klockan 10:00. Skanskas VD och koncernchef, Johan Karlström samt ekonomi- och finansdirektör, Peter Wallin kommer att svara på frågor. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08-505 564 74.

All övrig information som är relaterad till det andra kvartalet 2014 kommer att presenteras vid Skanskas sexmånadersrapport för 2014 den 18 juli 2014. 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Persson, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010 448 64 29

Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010 448 88 77

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/press-releases

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.


Skanska belastar resultatet i verksamheten i Latinamerika med 500 miljoner kronor under andra kvartalet 2014. Omkring 380 miljoner kronor relaterar till nedskrivningar av två kraftverksprojekt i Brasilien och en petrokemisk anläggning i Argentina. Dessa projekt kommer att färdigställas innan årsskiftet. De resterande 120 miljoner kronorna är omstruktureringskostnader.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger kraftverk i amerikanska mellanvästern för 510 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-07-09 09:11 CEST

Skanska har tecknat kontrakt om att bygga ett kraftvärmeverk åt en existerande kund i energibranschen i den amerikanska mellanvästern. Projektet är totalt värt USD 127 M, cirka 825 miljoner kronor. Skanska inkluderar sin andel om 60 procent, USD 78 M, cirka 510 miljoner kronor, i orderingången för Skanska USA Civil i tredje kvartalet 2014.

Projektet är ett joint venture med Burns & McDonell som leds av Skanska. Projektet omfattar konstruktion, upphandling och byggnation av en ny gasturbin för kraftproduktion och en ång-generator för återvinning av värme för produktion av ånga.

Arbetet påbörjades i juni 2014 och beräknas vara avslutat i juli 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Shelby Adams, Director of Communications, Skanska USA, tel + 1 972 281 6451

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har tecknat kontrakt om att bygga ett kraftvärmeverk åt en existerande kund i energibranschen i den amerikanska mellanvästern. Projektet är totalt värt USD 127 M, cirka 825 miljoner kronor. Skanska inkluderar sin andel om 60 procent, USD 78 M, cirka 510 miljoner kronor, i orderingången för Skanska USA Civil i tredje kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger om Södertälje sjukhus för 968 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 14:21 CEST

Skanska har slutit avtal med Locum AB gällande om- och tillbyggnad av Södertälje sjukhus. Kontraktet är värt 968 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för tredje kvartalet 2014.

Nya Södertälje sjukhus blir det första i en rad strategiska investeringar som Stockholms läns landsting beslutat att genomföra. Syftet är att säkerställa en modern och ändamålsenlig akutsjukvård i den folktäta södra Stockholmsregionen.

Skanskas uppdrag innefattar nyproduktion av 22 000 kvadratmeter akutsjukhus, inklusive förlossning. Dessutom ska ett befintligt hus på 8 000 kvadratmeter byggas om till vårdavdelningar. Efter ombyggnaden får sjukhuset ytterligare 120 enkelrum med egna hygienrum. Det ska ge patienterna ännu högre patientsäkerhet och bättre komfort än idag.

Nya Södertälje sjukhus kommer att motsvara högt ställda hållbarhetskrav. Avsikten är att det nya akutsjukhuset ska certifieras enligt miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, på högsta nivån guld. Miljöbyggnad, som administreras av Sweden Green Building Council, är ett certifieringssystem för nyproducerade och befintliga byggnader med fokus på energi, inomhusmiljö och materialval.

Byggstart är planerad till augusti i år och sjukhuset ska stå färdigt i maj 2018.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information kontakta:

Gustaf Bergstedt, distriktschef, Skanska Sverige AB, tel 010-448 48 84

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Christina Hallberg, kommunikationschef, Locum AB, tel 08-123 171 42

Skanskas direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com .

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor. 

Skanska har slutit avtal med Locum AB gällande om- och tillbyggnad av Södertälje sjukhus. Kontraktet är värt 968 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för tredje kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska utvalt som preferred bidder för New Papworth Hospital i Cambridge, Storbritannien

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 10:17 CEST

Skanska har blivit utvalt som preferred bidder för New Papworth Hospital av kunden, Papworth Hospital NHS Foundation Trust. OPS-kontraktet (Offentlig Privat Samverkan) omfattar ansvar för byggnation, design, finansiering, drift och underhåll. Skanska kommer att meddela sin investering i projektet i samband med financial close, vilket förväntas ske i början av 2015.

Skanskas andel av investeringen är 50 procent och Equitix står för resterande 50 procent. Det totala kontraktsvärdet för byggnation och design är omkring GBP 140 M, cirka 1,5 miljarder kronor. Ingen orderbokning eller investering sker före financial close, vilket förväntas ske i början av 2015.

Konsortiet består av Skanska tillsammans med OCS, som kommer att ansvara för skötsel och underhåll av fastigheten. Byggstart förväntas ske under första hälften 2015, och projektet beräknas vara färdigställt sommaren 2017.

Skanska Infrastructure Development är ett ledande företag inom offentlig privat samverkan (Public Private Partnerships, PPP). Affärsenheten investerar i, utvecklar och driver vägar, sjukhus, skolor, kraftverk och annan social infrastruktur i samarbete med den offentliga sektorn.

För ytterligare information, kontakta:

Niklas Franck, Kommunikation, Skanska Infrastructure Development, tel: +44 207 429 4200

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig­göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor. 

Skanska har blivit utvalt som preferred bidder för New Papworth Hospital av kunden, Papworth Hospital NHS Foundation Trust. OPS-kontraktet (Offentlig Privat Samverkan) omfattar ansvar för byggnation, design, finansiering, drift och underhåll. Skanska kommer att meddela sin investering i projektet i samband med financial close, vilket förväntas ske i början av 2015.

Läs vidare »

Kommande evenemang 1 evenemang

07 Okt 08:30

Inbjudan till Kapitalmarknadsdag i New York den 7-8 oktober, 2014

2014-10-07 - 2014-10-08
Konferenscentret Convene, på 810 7th Avenue / 53rd street

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • miohsfhuyza.yutrahn@skflebrsanskhga.se
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edvard.lind@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar