Media-no-image

Skanska bygger kontorsfastighet i London, UK, för cirka 1 miljard kronor

Pressmeddelanden   •   2014-04-17 08:58 CEST

Skanska har skrivit kontrakt med Helical Bar om att bygga den kommersiella fastigheten Creechurch Place i London, UK. Kontraktet är värt GBP 95 M, cirka 1 miljard kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för andra kvartalet 2014.

Fastigheten, i centrala London, kommer att rymma totalt 26 000 kvadratmeter kontorsyta på 21 våningar. Skanska ansvarar för bygge, mekanisk och elektrisk konstruktion samt installationer i de viktigaste maskinrummen.

Creechurch Place förväntas uppnå BREEAM ”Excellent” när den är klar.

Arbetet planeras starta i augusti 2014 och avslutas i september 2016.

Skanska UK med cirka 5 000 medarbetare och intäkterna 2013 uppgick till cirka 13 miljarder kronor. Bolaget är verksamt inom husbyggnad, anläggningsarbeten, distributionsnät samt fastighetsunderhåll och kommersiell utveckling. Skanska är även ledande inom offentlig-privat samverkan, PPP, eller Private Financed Initiatives, PFIs. 

För ytterligare information, kontakta:
Lizzie Sparrow, Communications, Skanska UK, tel +44 1923 423905
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99


Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har skrivit kontrakt med Helical Bar om att bygga den kommersiella fastigheten Creechurch Place i London, UK. Kontraktet är värt GBP 95 M, cirka 1 miljard kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för andra kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska renoverar byggnad i New York City, USA, för cirka 1,2 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 08:47 CEST

Skanska har skrivit kontrakt med en konfidentiell kund om att renovera en fastighet i New York City, USA. Kontraktet är värt USD 189 M, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2014.

Arbetena inleds i januari 2015 och beräknas vara klara till största delen under våren 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Beth Miller, Communications Manager, Skanska USA, tel: +1 917 438 4523

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har skrivit kontrakt med en konfidentiell kund om att renovera en fastighet i New York City, USA. Kontraktet är värt USD 189 M, cirka 1,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska säljer handelsfastighet i Sundbyberg för 104 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-04-09 08:40 CEST

Skanska säljer en handelsfastighet i Sundbyberg för 104 miljoner kronor. Transaktionen bokförs i första kvartalet för 2014. Köparen är Nordic Real Estate Partners AB (NREP) som tillträder som ny fastighetsägare i slutet av april.

Fastigheten har utvecklats och byggts av Skanska och färdigställdes under 2013. Totalt omfattar den LEED-certifierade fastigheten cirka 3 700 kvm butiksyta med Coop som hyresgäst.

– Fastigheten är ett bra komplement till vår befintliga Stockholmsportfölj. Kombinationen av ett starkt läge i ett område med snabb befolkningsökning, en modern LEED certifierad fastighet och Coops nya koncept gör detta till en mycket attraktiv investering, säger Tobias Alsborger, partner på NREP.

– Försäljningen bekräftar att det finns en fortsatt efterfrågan på gröna handelsfastigheter med långa hyreskontrakt i strategiska lägen, säger Jonas Karlsson, transaktionschef på Skanska Fastigheter.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik, verksamhetslokaler och affärshus. Kontorsverksamheten är koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, Köpenhamnsregionen i Danmark, Osloregionen i Norge samt Helsingfors i Finland. Utvecklingen av logistik- och volymhandelsfastigheter bedrivs på strategiska orter i Sverige och Danmark.

För ytterligare information, kontakta:

Jonas Karlsson, transaktionschef, Skanska Fastigheter Göteborg, tel: 010-448 44 48

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.


Skanska säljer en handelsfastighet i Sundbyberg för 104 miljoner kronor. Transaktionen bokförs i första kvartalet för 2014. Köparen är Nordic Real Estate Partners AB (NREP) som tillträder som ny fastighetsägare i slutet av april.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger upp strandpromenad i New York City, USA, för cirka 1,3 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 10:05 CEST

Skanska har skrivit kontrakt med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) om återuppbyggnad av strandpromenaden vid Rockaway Beach, New York City, USA. Kontraktet är värt USD 202 M, cirka 1,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2014.

Skanska ska bygga upp närmare 8 kilometer av strandpromenaden som skadades under orkanen Sandy i oktober 2012. NYCEDC leder projektet på uppdrag av New York City Department of Parks & Recreation.

Arbetena inleds i april 2014 och beräknas vara klara till största delen under våren 2017.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Beth Miller, Communications Manager, Skanska USA,

tel: +1 917 438 4523

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har skrivit kontrakt med New York City Economic Development Corporation (NYCEDC) om återuppbyggnad av strandpromenaden vid Rockaway Beach, New York City, USA. Kontraktet är värt USD 202 M, cirka 1,3 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger kontorsfastighet i Redmond, USA, för cirka 515 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 09:27 CEST

Skanska har skrivit kontrakt med en konfidentiell kund om att bygga en ny kontorsfastighet i Redmond, Washington, USA. Kontraktet är värt USD 80 M, cirka 515 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2014.

Arbetena har inletts och beräknas vara klara under våren 2015.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Jay Weisberger, Skanska USA, tel +1 206 494 5469

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har skrivit kontrakt med en konfidentiell kund om att bygga en ny kontorsfastighet i Redmond, Washington, USA. Kontraktet är värt USD 80 M, cirka 515 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2014.

Läs vidare »
Ondzqgceertk307lzkgs

Skanska bygger ut sjukhus i Gainesville, USA, för cirka 1,5 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 09:25 CEST

Skanska har skrivit kontrakt om att bygga ut UF Shands Cardiovascular/Neuroscience Hospital i Gainesville, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 225 M, cirka 1,5 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2014.

Media-no-image

Rapport från Skanskas årsstämma

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 09:56 CEST

Vid Skanska AB’s årsstämma i Stockholm idag fattades bland annat följande beslut:

Utdelningen för 2013 fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 6,25 kronor per aktie i utdelning. Avstämningsdag för utdelningen är den 8 april 2014.

Stämman omvalde styrelseledamöterna Stuart E Graham, Johan Karlström, Fredrik Lundberg, Sverker Martin-Löf, Adrian Montague, Charlotte Strömberg, Matti Sundberg och Pär Östberg. John Carrig och Nina Linander valdes till nya styrelseledamöter.

Till styrelsens ordförande omvaldes Stuart E Graham.

Vidare beslutade stämman att arvode till styrelseledamöterna skall utgå enligt följande:

- Styrelsens ordförande: 1875 000 kronor.

- Övriga styrelseledamöter: 625 000 kronor.

- Ledamot i styrelsens ersättningskommitté, inklusive ordföranden: 100 000 kronor.

- Ordföranden i styrelsens revisionskommitté: 150 000 kronor.

- Övriga ledamöter i styrelsens revisionskommitté: 125 000 kronor.

- Ledamöter i styrelsens projektkommitté, inklusive ordföranden: 200 000 kronor.

Stämman omvalde KPMG som revisor, med huvudansvarig revisor George Pettersson.

Stämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare.

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma förvärva högst 4 500 000 egna B-aktier. Avsikten är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i det långsiktiga aktiesparprogrammet aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 11 april 2013 (Seop 2014-2016).

Stämman beslutade att högst 763 000 aktier av serie B i Skanska AB som förvärvats med stöd av tidigare bemyndiganden om återköp av egna aktier kan, före årsstämman 2015, överlåtas i syfte att täcka vissa kostnader, som kan uppkomma till följd av de långsiktiga aktiesparprogram som beslutades av årsstämman den 13 april 2010 (Seop 2011-2013).

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.


Vid Skanska AB’s årsstämma i Stockholm idag fattades bland annat följande beslut:

Läs vidare »
Media-no-image

Skanskas styrelse har beslutat om återköp av aktier

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 09:52 CEST

Styrelsen har vid styrelsemöte den 3 april 2014 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till årsstämman 2015 får förvärv ske av högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska AB och syftet med förvärvet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram Seop (2014 – 2016).

Förvärv får endast ske på NASDAQ OMX Stockholm inom det vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Den 3 april 2014 hade Skanska 9 076 588 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Styrelsen har vid styrelsemöte den 3 april 2014 beslutat att utnyttja årsstämmans bemyndigande om återköp av aktier på följande villkor. Vid ett eller flera tillfällen, dock längst in till årsstämman 2015 får förvärv ske av högst 4 500 000 aktier av serie B i Skanska AB och syftet med förvärvet är att säkerställa leverans av aktier till deltagarna i Skanskas aktiesparprogram Seop (2014 – 2016).

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska ger ut gröna företagsobligationer

Pressmeddelanden   •   2014-04-04 09:51 CEST

Skanska ger kapitalmarknaden möjlighet att investera i gröna projekt genom att ge ut gröna företagsobligationer. Obligationerna kommer uteslutande att finansiera investeringar i grön kommersiell fastighetsutveckling.

– Intresset bland investerare för att inte enbart få avkastning, utan också bidra till en bättre miljö, ökar. Skanska är ledande inom grön projektutveckling och grönt byggande, och vill vara det självklara valet för investerare som söker gröna investeringar, säger Peter Wallin, ekonomi- och finansdirektör, Skanska AB.

– De gröna obligationerna är en möjlighet för Skanska att diversifiera sin investerarbas och dra nytta av vår ledande position inom grön projektutveckling. Det stora intresset för emissionen bekräftar samtidigt kapitalmarknadens förtroende för Skanskas finansiella styrka och långsiktiga satsning på en hållbar affärsmodell, säger Pär Lageryd, Head of Treasury, Skanska Financial Services AB.

Ramverket för de gröna obligationerna har verifierats av Centre for International Climate and Environmental Research (CICERO), ett oberoende forskningscenter knutet till Universitetet i Oslo.

Obligationer för ett värde av 850 miljoner kronor och med fem års löptid emitterades tidigare i veckan. SEB var arrangör av transaktionen och har även fungerat som rådgivare kring det gröna ramverket.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.


Skanska ger kapitalmarknaden möjlighet att investera i gröna projekt genom att ge ut gröna företagsobligationer. Obligationerna kommer uteslutande att finansiera investeringar i grön kommersiell fastighetsutveckling.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska bygger vattenreningsverk i Peru för cirka 640 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-04-01 09:35 CEST

Skanska har skrivit ett kontrakt om att bygga ett vattenreningsverk åt en konfidentiell gruvkund i Peru. Kontraktet är värt PEN 279 M, cirka 640 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska LA för första kvartalet 2014.

Projektet kommer att ta hand om restvatten och använda delar av det i gruvverksamheten för att undvika att använda färskt flodvatten. Skanska kommer att ansvara för byggandet av anläggningen och fyra pumpstationer.

Arbetet har redan börjat och projektet beräknas vara avslutat under det tredje kvartalet 2015. Omkring 1 000 personer kommer att vara involverade i projektet under dess intensivaste fas.

Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för den internationella energi-, olje- och gasindustrin. Skanska Latin America har över 15 000 medarbetare och 2013 års intäkter var 8,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska har skrivit ett kontrakt om att bygga ett vattenreningsverk åt en konfidentiell gruvkund i Peru. Kontraktet är värt PEN 279 M, cirka 640 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Skanska LA för första kvartalet 2014.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • ssmia.trfqahn@skwpghspandzskyeyhbea.daedmase
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edvard.lind@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar