Hu32ftv2yiqgsvgaogux

Skanska säljer kontorsprojekt i Wroclaw, Polen, för cirka 1 miljard kronor

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:34 CET

​Skanska säljer sin kontorsbyggnad Dominikanski i Wroclaw, Polen, till den Hamburgbaserade fastighetsinvesteraren Union Investment. Värdet av transaktionen uppgår till EUR 117 M, cirka 1 miljard kronor. Försäljningen bokförs i fjärde kvartalet 2014 och överlämnandet av fastigheten är planerat till fjärde kvartalet 2015.

Ilw4hbkimiiwc5pqidkv

Skanska säljer ÅF-Huset i Göteborg för 495 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-12-19 09:01 CET

Skanska säljer kontorsfastigheten ÅF-Huset i Göteborg för 495 miljoner kronor, vilket inkluderas i resultatet för Skanska Commercial Development Nordic för fjärde kvartalet. Köpare till fastigheten är GBG Office 1 AB, ett bolag bildat av Pareto Project Finance. Tillträde sker under december 2014.

Media-no-image

Skanska bygger lackeringsanläggning åt Boeing i Charleston, USA, för cirka 560 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 08:48 CET

Skanska har skrivit kontrakt med The Boeing Company om att bygga en anläggning för dekorationslackering av kommersiella flygplan i Charleston, USA. Kontraktet är värt USD 82 M, cirka 560 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Den 35 000 kvadratmeter stora anläggningen kommer att användas för att måla Boeings 787-plan. Anläggningen rymmer två lackeringsdockor, kontorsbyggnader samt utrymmen för mekanik och elektronik. Byggnaden har ett omfattande system för att klara det luftflöde som krävs vid lackeringsprocessen.

Byggnadsarbetena inleddes i november 2014 och beräknas vara klara i november 2016.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 43,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Pamela Monastra, Senior Director SE Communications, Skanska USA, tel: +1 404 946 7533
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

​Skanska har skrivit kontrakt med The Boeing Company om att bygga en anläggning för dekorationslackering av kommersiella flygplan i Charleston, USA. Kontraktet är värt USD 82 M, cirka 560 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Building för fjärde kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Noel Morrin, Senior Vice President Sustainability, lämnar Skanska

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 08:46 CET

Efter nio år på företaget lämnar Noel Morrin Skanska. Från och med den 1 april tillträder han som Executive Vice President på Stora Enso. Noel Morrin kommer att ingå i företagets Global Leadership Team och ansvara för koncernens globala hållbarhetsarbete. Under sin tid på Skanska har Noel Morrin utvecklat Skanskas gröna hållbarhetsarbete, särskilt inom grön projektutveckling och bygg, och inom social hållbarhet.

– Noel har haft en nyckelroll i att ta ut riktningen för Skanskas hållbarhetsarbete, som lett till att Skanska idag betraktas som branschledande på våra hemmamarknader. Arbetet med social hållbarhet har blivit allt mer betydelsefullt, inte bara för Skanska utan även för våra kunder och partners. Med sin kunskap, sin erfarenhet och sitt goda omdöme har Noel varit en mycket värdefull tillgång i den utvecklingen och jag önskar honom stort lycka till på hans fortsatta resa, säger Claes Larsson, Vice VD Skanska AB.

Arbetet med att rekrytera en ersättare har påbörjats.

För ytterligare information, kontakta:
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08
Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Efter nio år på företaget lämnar Noel Morrin Skanska. Från och med den 1 april tillträder han som Executive Vice President på Stora Enso. Noel Morrin kommer att ingå i företagets Global Leadership Team och ansvara för koncernens globala hållbarhetsarbete.

Läs vidare »
Gckcmi0kmvtcs0whxydk

Skanska bygger hyreshus och studentlägenheter åt Stockholmshem för 450 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-12-15 09:07 CET

​Skanska har slutit avtal med AB Stockholmshem om att bygga tio flerbostadshus med hyreslägenheter samt två hus med studentlägenheter i Årstadal, Stockholm. Kontraktet är värt cirka 450 miljoner kronor, vilket inräknas i orderingången för Skanska Sverige för fjärde kvartalet 2014.

E6wex4q8nhhryqiij1ko

Skanska bygger kontorsfastighet i London, Storbritannien, för cirka 2,2 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   2014-12-10 09:15 CET

Skanska har skrivit kontrakt med WRBC Development UK Limited om att bygga en stor kontorsfastighet på Lime Street i centrala London, Storbritannien. Kontraktet är värt GBP 198 M, cirka 2,2 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska UK för fjärde kvartalet 2014.

Ifd4bq93p5snzojq0zjx

Ny verkställande direktör i Skanska Tjeckien och Slovakien

Pressmeddelanden   •   2014-12-08 14:56 CET

Roman Wieczorek har utsetts till verkställande direktör i Skanska Tjeckien och Slovakien från 4 december 2014. Roman efterträder Dan Ťok som har utsetts till transportminister i Tjeckien.

Media-no-image

Skanska överlåter två projekt, i Uppsala respektive Jönköping, för 449 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-12-01 09:45 CET

Skanska och Hemfosa har ingått bindande överlåtelseavtal avseende ett vårdboendeprojekt i Uppsala samt ett kontorsprojekt i Jönköping. Köpeskillingen för de två projekten motsvarar totalt 449 miljoner kronor och resultatförs för Skanska Sverige i fjärde kvartalet 2014.

Vårdboendeprojektet rör sig om en egenutvecklad vårdboendeanläggning på Kungsgatan i Uppsala avseende 72 vårdboendeplatser på 5 600 kvadratmeter, med Vardaga AB som långsiktig hyresgäst.

Kontorsprojektet i Jönköping är ett samarbete mellan försvars- och säkerhetsföretaget SAAB AB och Skanska, där Skanska i egen regi utvecklar SAAB AB:s nya kontorslokaler om cirka 8 500 kvadratmeter samt produktionslokaler om 3 100 kvadratmeter. SAAB har tecknat ett 20-årigt hyresavtal för båda anläggningarna. Byggnationerna för produktionslokalerna är påbörjade och arbetet med kontorshuset påbörjas i december förutsatt att bygglovet vunnit laga kraft.

Projekten genomförs som egenutvecklade nyckelfärdiga projekt där Hemfosa tillträder efter färdigställande och hyresgästernas respektive tillträden. Detta beräknas ske i maj 2015 respektive juli 2016.

– Det har varit spännande att få utveckla framtidens lokaler för SAAB. Att nu också knyta till sig Hemfosa som långsiktig ägare för projektet känns mycket bra, säger Joakim Åkesson, affärsutvecklingschef på Skanska.

– Vi scannar kontinuerligt av marknaden för att hitta affärer som passar Hemfosas strategi med fokus på fastigheter med stabila kassaflöden och specifikt inom samhällssegmentet. Det kan även innebära att vi förvärvar nyproduktionsprojekt som nu i Uppsala och Jönköping. Med dessa förvärv kompletterar Hemfosa sin fastighetsportfölj med moderna fastigheter i expansiva kommuner, kommenterar Jens Engwall, vd för Hemfosa.

Skanska Sverige är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande. Affärsenheten har cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2013 till cirka 30 miljarder kronor. I Sverige är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder och kommersiella lokaler.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Joakim Åkesson, affärsutvecklingschef, Skanska Sverige, tel: 010-448 33 61

Fredrik Hjortzén, affärsutvecklare, Skanska Sverige, tel: 010-448 30 56

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08

Skanskas direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com .

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

​Skanska och Hemfosa har ingått bindande överlåtelseavtal avseende ett vårdboendeprojekt i Uppsala samt ett kontorsprojekt i Jönköping. Köpeskillingen för de två projekten motsvarar totalt 449 miljoner kronor och resultatförs för Skanska Sverige i fjärde kvartalet 2014.

Läs vidare »
Media-no-image

Omvandling av aktier i Skanska AB

Pressmeddelanden   •   2014-11-28 13:24 CET

I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under november 2014 har på aktieägares begäran 5 784 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 599 022 467.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 419 903 072, varav 19 902 155 aktier av serie A, och 400 000 917 av serie B.

För ytterligare information, kontakta:

Magnus Persson, direktör, Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 64 29

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com/media/pressmeddelanden

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

​I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att offentliggöra uppgifter om förändringen.

Läs vidare »
Media-no-image

Skanska säljer kontorsprojekt i Bukarest, Rumänien, för cirka 400 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   2014-11-27 09:04 CET

Skanska Property Romania säljer sitt första kontorsprojekt i Rumänien. Den nya ägaren av Green Court Bucharest A – den första av tre byggnader i kontorskomplexet i Bukarest – är Globalworth Real Estate Investments LTD. Värdet av transaktionen är EUR 44 M, cirka 400 miljoner kronor. Försäljningen bokförs i fjärde kvartalet 2014 och överlämnandet av fastigheten är också planerat till andra kvartalet 2015.

Green Court Bucharest är det första projektet som utvecklats av Skanska Property Rumänien i Bukarest och på den rumänska marknaden. Den totala uthyrningsbara ytan i kontorskomplexet är cirka 52 000 kvadratmeter. Byggnaden som säljs rymmer cirka 19 500 kvm uthyrningsbar yta och färdigställdes under fjärde kvartalet 2014. Byggnaden är redan uthyrd till 91 procent till välkända varumärken som Orange Romania och Schneider Electric Romania. Fastigheten kommer att överlämnas till köparen fullt uthyrd.

Byggnaden har LEED-certifierats på guldnivå.

Skanska Commercial Development Europe initierar och utvecklar fastighetsprojekt inom kontor, logistik och kommersiella byggnader. Verksamheten är koncentrerad till storstadsområden i Ungern, Tjeckien, Rumänien och Polen. Verksamheten bedrivs i fyra lokala enheter: Skanska Property Czech Republic, Skanska Property Hungary, Skanska Romania och Skanska Property Poland.

För ytterligare information, kontakta:

Monica Bejan, Communications and Marketing, Skanska Property Romania, tel: +40 725 726 444

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Skanska Property Romania säljer sitt första kontorsprojekt i Rumänien. Den nya ägaren av Green Court Bucharest A – den första av tre byggnader i kontorskomplexet i Bukarest – är Globalworth Real Estate Investments LTD. Värdet av transaktionen är EUR 44 M, cirka 400 miljoner kronor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesman, Skanska Sverige
  • mia.trkalrwsqbahzpmzyqn@skqhqwqropyyanqnafskzda.vlse
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edvard.lind@skanska.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

Om Skanska AB

Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Adress

Investor Relations

Länkar