Ssd3q591qyxafcp9zrgk

Skanska investerar EUR 48M, cirka 460 miljoner kronor, i fas I av ett kommersiellt fastighetsprojekt i Poznan, Polen

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2017 08:39 CEST

Skanska investerar EUR 48M, cirka 460 miljoner kronor i den första fasen av Nowy Rynek, ett kommersiellt fastighetsprojekt i Poznan, Polen. Kontorsbyggnaden om sex våningar kommer att ha en total uthyrningsbar yta på cirka 25 000 kvadratmeter, med två nivåer parkeringsgarage.

Media no image

Skanska gör design och tidiga arbeten för High Speed Two i London, UK, för GBP 27M, cirka 300 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2017 08:52 CEST

Skanska har i ett joint venture med Costain och Strabag tecknat ett partneringavtal med High Speed Two (HS2) Ltd. Totalt är kontraktet värt GBP 79M. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet värd GBP 27M, cirka 300 miljoner kronor, i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2017.

Kontraktet omfattar framtagandet av design och riktpris för HS2:s två huvudsakliga byggpaket. Kontraktstilldelningen bygger på det arbete som Skanska redan genomfört i ett joint venture med Costain på HS2 South Enabling Works och kommer bland annat att omfatta leverans av två tunnelplatser i och nära London.

Skanskas joint venture med Costain och Strabag har utsetts som preferred bidder för Euston-tunneln och dess infarter samt Northolt-tunnlarna. Efter en 16 månader lång partneringperiod, vilken beräknas starta under hösten 2017, kommer det byggarbetet fortsätta i inledningen av 2019, beräknat av Storbritanniens regering att vara värt GBP 1,8 miljarder.

Den nya HS2-järnvägen kommer att ge snabbare resor för passagerare mellan Birmingham och London, samtidigt som den skapar ytterligare kapacitet för att minska trycket på järnvägsnätet som helhet. Projektet beräknas färdigställas år 2023 med de första tågen i trafik år 2026.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Europa. Utanför Norden har företaget verksamhet inom husbyggnad samt infrastrukturbyggande i Polen, Tjeckien & Slovakien och i Storbritannien. Skanska utvecklar kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader i Polen, Tjeckien, Rumänien och Ungern, medan bostadsutvecklingen är aktiv i Prag och Warszawa. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte 36 miljarder kronor under 2016 och hade cirka 16 500 anställda i sina europeiska verksamheter.

För ytterligare information, kontakta:

Kevin Perlmutter, kommunikatör, Skanska UK, tel +44 1923 423 906

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 41,000 employees. Skanska's sales in 2016 totaled SEK 151 billion.

Skanska har i ett joint venture med Costain och Strabag tecknat ett partneringavtal med High Speed ​​Two (HS2) Ltd. Totalt är kontraktet värt GBP 79M. Skanska kommer att inkludera sin andel av kontraktet värd GBP 27M, cirka 300 miljoner kronor, i orderingången för Europa för det tredje kvartalet 2017.

Läs vidare »
Media no image

Skanska renoverar tunnlar i Akershus, Norge, för NOK 385M, cirka 400 miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jul 26, 2017 08:59 CEST

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen om renoveringen av två tunnlar på E6 i Akershus. Kontraktet är värt NOK 385M, cirka 400 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2017.

Nordbytunneln är 3 850 meter lång med två filer i vardera riktningen i dubbla rör, medan Smiehagen är 892 meter med två körfält i en riktning. Tunnlarna öppnades 1993 respektive 1999 och ska uppgraderas för att uppfylla gällande tunnelföreskrifter. I Nordbytunneln ska brandsäkerheten och säkringen av berg förbättras. I Smiehagentunneln ska vägbeläggningen ersättas och dräneringsrör repareras. En ny reningsanläggning som tar vatten från de båda tunnlarna ska också byggas.

Byggstart sker i augusti 2017 och projektet färdigställs i februari 2019.

Skanska är ett av de ledande projektutvecklings- och byggföretagen i Norden, med verksamhet inom husbyggnation och infrastrukturbyggande i Sverige, Norge och Finland samt utveckling av bostäder och kommersiella fastigheter på utvalda hemmamarknader. Kommersiell fastighetsutveckling sker även i Danmark. Skanska erbjuder också tjänster inom offentlig-privat samverkan. Skanska omsatte cirka 67 miljarder kronor i sin nordiska

För ytterligare information, kontakta:

Audun Lågøyr, kommunikationschef, Skanska Norge, tel +47 93 45 25 31

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 41,000 employees. Skanska's sales in 2016 totaled SEK 151 billion.

Skanska har tecknat avtal med Statens Vegvesen om renoveringen av två tunnlar på E6 i Akershus. Kontraktet är värt NOK 385M, cirka 400 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2017.

Läs vidare »
Fithkfi4g7xnwmnuv8gw
Hrbbdwktexpbd94znbs4

Skanska bygger kommersiell fastighet i London, Storbritannien, för GBP 142M, cirka 1,6 miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2017 09:06 CEST

​Skanska har tecknat avtal med Consolidated Developments om att bygga den kommersiella fastigheten St Giles Circus i West End i London, Storbritannien. Avtalet är värt GBP142M, cirka 1,6 miljarder kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för tredje kvartalet 2017.

Media no image

Sexmånadersrapport, januari–juni 2017

Pressmeddelanden   •   Jul 20, 2017 09:00 CEST

Sammanfattning

 • Intäkterna uppgick till 79,1 (72,5) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 6 procent.
 • Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (3,6) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 10 procent.
 • Resultatet per aktie ökade med 7 procent till 7,35 (6,89) kronor.
 • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till –0,3 (–1,9) miljarder kronor.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 7,4 (31 mars 2017; 12,6) miljarder kronor.
 • Orderingången i Byggverksamheten uppgick till 84,5 (84,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 3 procent. Orderstocken uppgick till 202,2 (31 mars 2017; 200,8) miljarder kronor.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till 0,5 (1,3) miljarder kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 0,7 (2,1) procent. Justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 63 procent. Projektnedskrivningar i den amerikanska anläggningsverksamheten samt i Storbritannien påverkade rörelseresultatet med 420 Mkr respektive 360 Mkr.
 • Rörelseresultatet i Projektutveckling uppgick till 3,3 (2,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade rörelseresultatet med 20 procent.
 • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 16,5 (15,9) procent.
 • Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till –0,2 (1,4) miljarder kronor.
 • Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och audiocast den 20 juli klockan 10:00. Audiocasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors , där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 2033 645 374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors .

  För ytterligare information, kontakta:

  Peter Wallin, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

  André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

  Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877

  Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

  Om Skanska
  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid.

  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

  Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 41,000 employees. Skanska's sales in 2016 totaled SEK 151 billion.

  Januari–juni 2017 jämfört med januari–juni 2016

  Läs vidare »
  Media no image
  Hrbbdwktexpbd94znbs4

  Skanskas rörelseresultat i andra kvartalet 2017 uppgår till ca 1,5 (1,7) miljarder kronor inkluderat nedskrivning på totalt 780 miljoner i USA och UK

  Pressmeddelanden   •   Jul 14, 2017 09:07 CEST

  Skanska redovisar nedskrivningar om 420 miljoner kronor i anläggningsverksamheten i USA och om 360 miljoner kronor i verksamheten i Storbritannien i det andra kvartalet 2017.

  Efter nedskrivningarna beräknas rörelseresultatet i det andra kvartalet 2017 uppgå till cirka 1,5 (1,7) miljarder kronor för koncernen och för det första halvåret 2017 till cirka 3,3 (3,6) miljarder kronor. Rörelseresultatet per verksamhetsgren beräknas bli enligt följande:

  Apr-junApr-junJan-junJan-jun
  Mdr kr2017201620172016
  Rörelseresultat
  Byggverksamhet0,10,90,51,3
  Bostadsutveckling0,70,41,10,7
  Kommersiell fastighetsutveckling1,00,51,31,8
  Infrastrukturutveckling0,00,10,90,2
  Centralt och elimineringar-0,3-0,2-0,5-0,4
  Totalt1,51,73,33,6

  I anläggningsverksamheten i USA avser nedskrivningarna i projekt främst lägre produktionstakt än beräknat och förseningar i projekt. De förhandlingar med kunder om kostnader i samband med designförändringar i vissa projekt, som kommunicerats tidigare, utvecklas i rätt riktning och har ingen finansiell påverkan i det andra kvartalet.

  För att minska kostnaderna för organisationen och återställa lönsamheten ska anläggningsverksamheten i USA fokusera på sina kärngeografier och projekt inom kärnverksamheten.

  I verksamheten i Storbritannien avser projektnedskrivningarna framför allt en lägre produktionstakt än beräknat, förseningar i projekt som förväntas resultera i tillhörande straffavgifter samt överskridna kostnader till följd av omfattande designförändringar från kunder.

  En telefonkonferens kommer att hållas idag, fredag 14 juli, klockan 09:00. Under telefonkonferensen kommer Skanskas vd och koncernchef Johan Karlström samt ekonomi- och finansdirektör Peter Wallin att ge en lägesbeskrivning och svara på frågor.

  För att delta i telefonkonferensen, med möjligheten att ställa frågor, vänligen ring 08-505 564 74.

  Skanskas fullständiga halvårsrapport presenteras den 20 juli 2017.

  För ytterligare information, kontakta:

  André Löfgren, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010 448 13 63

  Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010 449 04 94

  Direktlinje för media, tel 010 448 88 99

  Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

  Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 41,000 employees. Skanska's sales in 2016 totaled SEK 151 billion.

  Skanska redovisar nedskrivningar om 420 miljoner kronor i anläggningsverksamheten i USA och om 360 miljoner kronor i verksamheten i Storbritannien i det andra kvartalet 2017.

  Läs vidare »
  Media no image
  Hrbbdwktexpbd94znbs4

  Inbjudan till telefonkonferens och audiocast den 20 juli med presentation av Skanskas sexmånadersrapport

  Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2017 10:06 CEST

  Torsdagen den 20 juli kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de sex första månaderna 2017.

  Rapporten kommer att presenteras av Johan Karlström, VD och koncernchef, samt Peter Wallin, vVD och ekonomi- och finansdirektör, på en telefonkonferens kl. 10.00.

  Telefonkonferensen kommer att sändas live på www.skanska.com/investerare , där den även finns tillgänglig i efterhand.

  För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08 505 564 74, eller +44 20 3364 5374, eller +1 855 753 2230.

  Välkommen!

  André Löfgren, Direktör, Investor Relations

  Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör

  För ytterligare information, kontakta:

  André Löfgren, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010-448 13 63

  Katarina Grönwall, kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010-448 88 77

  Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

  Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

  Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

  Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 41,000 employees. Skanska's sales in 2016 totaled SEK 151 billion.

  Torsdagen den 20 juli kl. 07:30 rapporterar Skanska resultatet för de sex första månaderna 2017.

  Läs vidare »
  Jjm5do19jhv08shzcoe0
  Hrbbdwktexpbd94znbs4

  Robert Ward ny Business Unit President för Skanska Commercial Development USA

  Pressmeddelanden   •   Jul 13, 2017 09:09 CEST

  ​Robert Ward har utsetts till ny Business Unit President för Skanska Commercial Development USA. Han tillträder sin nya roll den 13 juli 2017.

  Jyzedfufuouduznbja8r

  Skanska bygger vårdbyggnad på Kungälvs sjukhus för cirka 940 miljoner kronor

  Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 09:29 CEST

  Skanska har tecknat avtal med Västfastigheter om en ny vårdbyggnad på Kungälvs sjukhus. Kontraktet är värt cirka 940 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Norden för det tredje kvartalet 2017.

  Qrqt8vrrwnjl7wnfqdpg

  Skanska bygger ny forsknings- och utbildningsbyggnad i Tampa, FL, USA, för USD 41M, cirka 360 miljoner kronor

  Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 08:53 CEST

  Skanska har tecknat avtal med University of South Florida om att bygga Morsani College of Medicine och Heart Institute i Tampa, Florida, USA. Kontraktet är värt USD 41M, cirka 360 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för USA för det andra kvartalet 2017.

  Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstalesperson, Skanska Sverige
  • apmizgdwctbua.trijahn@skanska.dgvqlhgooxnhse
  • +46 10 448 44 40
  • +46 10 448 88 99

  • Presskontakt
  • Presschef, Skanska AB
  • edrnahvaeord.linoiuhd@orskanskera.se
  • +46 10 448 88 08
  • +46 10 448 88 99

  Om Skanska AB

  Ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag

  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 41 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2016 uppgick till 151 miljarder kronor.

  Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 41,000 employees. Skanska's sales in 2016 totaled SEK 151 billion.

  Adress

  • Skanska AB
  • Warfvinges väg 25
  • 112 74 Stockholm
  • Vår hemsida