Skip to main content

Vi tar naturen in i vården

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 08:38 CEST

Forskning visar att inte enbart besök i naturen - utan även möjligheten att titta på naturbilder – kan gynna välbefinnandet och ha en läkande kraft. Därför vill vi ta naturen till dem som inte kan komma ut i den. På Centralsjukhuset Kristianstad ger bilder från våra strövområden kraft till svårt sjuka patienter.

Att föra in naturen i den skånska vården och börja i liten skala på en avdelning på Centralsjukhuset Kristianstad (CSK) var fokus för initiativtagaren Lalla Thord, sjuksköterska och konstnär med fil.mag. i konstvetenskap, för ett knappt år sedan. Tanken var att ta avstamp in den forskning som finns inom området och studera betydelsen av att föra in naturmotiv till en avdelning med svårt sjuka patienter.

Nio månader senare har patienter på avdelning 51 en vägglist framför sängen med naturbilder att välja mellan och flera väggar har tapetserats med naturmotiv. Det finns växter på rummen, fågelkvitter i högtalarna och akvarier. Intervjuer visar att både patienter och personal mår mycket bättre av att vistas i en mer trivsam miljö med influenser från naturen.

Stiftelsen Skånska Landskap har stöttat studien och har donerat de fyra väggtapeterna.

 – Vi har ett uppdrag från Region Skåne att inspirera människor att komma ut i naturen. Att bidra till att sjuka människor får uppleva våra strövområden via fotografier ser vi som oerhört positivt. Det kändes naturligt att tillsammans med andra bidra ekonomiskt till projektet på CSK, säger Stefan Olsson, vd för Stiftelsen Skånska Landskap.

Men det handlar inte om något inredningsprojekt eller att göra en avdelning mysig, poängterar Lalla Thord.

– Väggtapeterna ska ses som en del i ett större arbete med att jobba med patientens läkande process. Vi måste ha forskningen med oss och vara väl insatta i forskningsområdet, men sen kunna jobba nära personal och patienter utifrån deras specifika förutsättningar och patienternas vårdbehov.

Personalen på avdelning 51 har varit fullt involverade i arbetet och har aktivt jobbat för att föra in naturmotiv som en del i vården. Det är inte heller en slump vilka bilder som finns hos patienterna eller på väggarna. Naturmotiven har valts med omsorg och baseras på den stressforskning som finns kring hur olika typer av motiv upplevs beroende på sinnestämning eller sjukdomsbild.

– Vi hoppas att bilderna kan skingra tankarna en stund och att patienten kan hitta en kraft i de bilder man ser – och kanske en kraft att besöka platsen i verkligheten. Därför vill vi välja naturmotiv som ligger nära sjukhuset, säger Lalla Thord.

Invigningen av den ”nya” avdelningen på CSK ser Lalla Thord som en symbolisk handling, där hon lämnar över arbetet till den engagerade personalen. Samtidigt blickar hon framåt. Ett samarbete har inletts med Skånes universitetssjukhus i Malmö, där det finns planer på att föra in naturtapeter och involvera personal i processen - som en del i rehabiliteringen på en avdelning. För motiven och tapeterna står Stiftelsen Skånska Landskap, som ser positivt på fortsatt engagemang för att föra in naturen som en läkande del i vården.

– Vi har en öppenhet för olika sätt att koppla in naturen i vården. Kanske är ett nästa steg att hjälpa patienter att komma ut i naturen?, säger Stefan Olsson.

Kontaktpersoner

Stefan Olsson, vd Stiftelsen Skånska Landskap, 0768-870 223

Lalla Thord, initiativtagare och projektledare, 0705-45 61 56

Åsa Kull Persson, avdelningschef Avdelning 51, CSK 044-309 10 57

Pressbilder finns. Kontakta Lena Arenbo, kommunikatör Stiftelsen Skånska Landskap, 0768-89 01 92

Mer att läsa

Den 4 juni bjöd avdelning 51 på Centralsjukhuset Kristianstad in till öppet hus.
Läs CSK:s pressmeddelande om avdelningens arbete

Rapporten Naturupplevelser i vården – En studie på en kvinnoklinik vid ett svenskt centralsjukhus av Lalla Thord och Ingrid Ainalem finns att ladda ner som pdf på: www.skanskalandskap.se

FAKTA

  • Innan studien startade hade de flesta rum på avdelning 51 bara kala väggar.
  • Alla patienter har idag en tavelhylla i sitt rum och en låda vid sängen med olika naturmotiv att välja mellan.
  • I de allmänna utrymmena finns fototapeter och en utställningsvägg med foton som byts ut regelbundet. Att ta en promenad i korridoren och titta på naturbilderna har blivit en del i den läkande processen med att röra sig och få igång kroppen efter en operation.
  • I det rum som är avsett för de svårast sjuka patienterna finns en väggtapet från havet och ett akvarium, och ur högtalare hörs vindens ljud och vågskvalp.
  • Tidigare tomma balkonger och korridorer har fått växter och det finns en krukväxt i varje rum.
  • Alla patienter och anhöriga får ett välkomstbrev vid första besöket med information om naturbilderna på avdelningen och tanken med varför de finns där.
  • För de patienter som bli inspirerade att ge sig ut i naturen finns information om platserna som visas på bilderna.
  • Stiftelsen Skånska Landskap har stöttat studien och donerat de fyra väggtapeterna. Flera andra finansiärer har stöttat det övriga arbetet.
  • Bilderna på fototapeterna har naturfotografen Johan Hammar tagit. Han har också donerat bilder till studien.

Stiftelsen Skånska Landskap ansvarar för ett tjugotal strövområden, där verksamheten till största delen finansieras av Region Skåne. Här kan du fiska, paddla, cykla, bada eller bara njuta av vacker natur. Det finns informationstavlor, markerade stigar, toaletter och plats att äta matsäck eller grilla. I vissa områden finns slingor för terrängcykel eller hästar. Flera stigar är tillgänglighetsanpassade.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy