Skip to main content

Anders Lilja ny chef för controllingfunktionen i Skanska

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2008 09:03 CEST

Anders Lilja har utsetts till direktör för Skanskas koncernstab Controlling. Han tillträder omgående och ersätter Mariann Östansjö som kommer att arbeta med kostnadsbesparingar i de nordiska enheterna.

Anders Lilja har arbetat i Skanska sedan 1994 och har under de senaste fem åren varit direktör för Investor Relations. Rekryteringen till ny chef för koncernstab IR har påbörjats.

Koncernstab Controlling kommer att få en mer framskjuten roll i analys och uppföljning av projekt. Genom ett breddat angreppssätt och en ökad användning av koncernens kompetens inom riskhantering stärks genomlysningen i såväl anbudsstadiet som i produktionsperioden.

- Att minimera projektförluster och öka antalet framgångsrika genomföranden är grunden till att förbättra våra marginaler och nå våra mål. Vi tar nu ett nytt steg i det arbetet genom att vidareutveckla modellen för vårt arbete med kontroll och uppföljning, säger Johan Karlström, VD och koncernchef Skanska AB.

Mariann Östansjö ska ansvara för Lean S&A, ett initiativ som syftar till att effektivisera organisationen och reducera kostnaderna för försäljning och administration i de nordiska enheterna. Mariann har arbetat i Skanska sedan 2000.



För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy