Skip to main content

Bokslutskommuniké, januari−december 2012

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 09:07 CET

Skanska bokslutskommuniké, januari−december 2012 (jämfört med januari-december 2011)

Sammanfattning:
- Intäkterna i byggverksamheten ökade 8 procent och uppgick till 124,5 (115,0) miljarder kronor. 

- Orderingången uppgick till 120,1 (123,6) miljarder kronor och orderstocken 146,7 (155,7) miljarder kronor. 

- Rörelseresultatet uppgick till 4,6 (4,6 miljarder kronor, exklusive försäljningen av Autopista Central). 

- Rörelsemarginalen i byggverksamheten uppgick till 2,8 (3,0) procent. 

- Operativt kassaflöde uppgick till –0,7 (–1,0 miljarder kronor, exklusive försäljningen av Autopista Central). I det fjärde kvartalet uppgick det operativa kassaflödet till 3,1 (2,7) miljarder kronor. 

- Investeringarna i utvecklingsverksamheterna ökade 20 procent och uppgick till –14,6 (–12,2) miljarder kronor. 

- Totala nettoinvesteringar uppgick till –3,8 (–5,7 miljarder kronor, exklusive försäljningen av Autopista Central). 

- Operativa finansiella tillgångar, netto, uppgick till 4,6 (9,5) miljarder kronor. 

- Styrelsen föreslår en utdelning om 6,00 (6,00) kronor per aktie.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wallin, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900
Pontus Winqvist, direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 8851
Katarina Grönwall, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8877
Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808 

Denna rapport kommer även att presenteras på en telefonkonferens och webbcast den 7 februari klockan 14:00. Telefonkonferensen direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–506 307 79, +44 1452 555 131, eller +1 866 682 8490. Denna samt tidigare releaser finns även www.skanska.com/investors.

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera