Skip to main content

Idag invigs Sjisjka vindpark

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 08:30 CEST

Sjisjka vindkraftspark, en av de största landbaserade parkerna i Sverige, är färdigbyggd och idag inviger Skanska, O2 och Jämtkraft den. Parken består av 30 verk och årsproduktionen motsvarar elförsörjningen till 43 000 hushåll. Tomas Kåberger, tidigare generaldirektör för Energimyndigheten och numera ordförande i stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation, invigningstalar.

30 vindkraftverk, 130 meter höga, har byggts på en otillgänglig plats, i ett kargt klimat med extremt kort byggsäsong och stränga miljökrav. Skanska, O2 och Jämtkraft har löst utmaningarna med ett gott samarbete och unika lösningar. Jemtska, som ägs till lika delar av Skanska och Jämtkraft, har samordnat bygget och varit huvudentreprenör för all infrastruktur i parken.

En unik lösning är bland annat användningen av prefabricerade betongfundament – ett helt nytt koncept som sparat både tid och miljö. 95 procent av allt material har transporterats till Sjisjka med tåg. Dumprar, maskiner, bilar och personal har också kommit till Sjisjka via järnvägen. Först i juli 2012 byggdes en väg till arbetsplatsen.

– Idag är en speciell dag, vi har visat att det går att bygga förnybar energi i fjällmiljö. Nu är vi stolta leverantörer av framtidens energi och kommer varje år att producera 200 GWh grön el, säger Fredrik Björckebaum, vd på Sjisjka Vind AB.

Visionen har varit att Sjisjka ska byggas och drivas i samspel med naturen och att projektet ska vara en förebild för hur man med liten miljöpåverkan skapar förnybar energi i en känslig fjällmiljö.

– Bygget har genomförts med en hållbarhetsplan som ska ge minsta möjliga miljöpåverkan och långsiktigt hållbara lösningar – grönt byggande, livscykeltänkande och hög säkerhet, säger Fredrik Björckebaum.

Lokal förankring har varit en viktig del i utvecklingen av projektet. I linje med detta kommer även en del av produktionsintäkterna att gå tillbaka till bygden. Bygdepengen om cirka 300 000 kronor per år kommer att delas ut under anläggningens hela livstid för att främja utvecklingen i kommunen, varav en del går riktat till de närmaste byarna Killinge, Kaitum och Neitisuanto.

Bland gästerna som kommer till invigningen finns Tomas Kåberger, som kommer att tala om förnybar energi i ett globalt perspektiv. Han har tidigare varit generaldirektör för Energimyndigheten och jobbar numera med Japans energiomställning, som ordförande i stiftelsen Japan Renewable Energy Foundation.

Pressbilder för redaktionell publicering och mer information finns på Sjisjka Vinds hemsida: www.sjisjkavind.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Björckebaum, vd, Sjisjka Vind AB, tel 070-587 78 81
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Sjisjka Vind AB
Lågfjället Sjisjka i Gällivare kommun är utpekat av Energimyndigheten som riksintresse för vindkraft. Vindkraftsparken består av 30 vindkraftverk, som på årsbasis kommer att leverera el motsvarande årsförbrukningen för 43 000 hushåll. Sjiska Vind AB ägs till 50 procent av Skanska, O2 och Jämtkraft äger 25 procent vardera.

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2011 till cirka 27 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2011 cirka 1 150 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy