Skip to main content

Ishallsuppdrag i Solna för Skanska

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 09:12 CEST

Skanska bygger en ny ishall i Ritorp åt Solna stad samt energieffektiviserar den befintliga Ulriksdals ishall. Konståkare och ishockeyspelare får därmed ökade möjligheter till träning. Arbetena börjar omgående och i slutet av nästa sommar är isen åkbar.

Projektet kommer att drivas som ett partneringuppdrag, vilket innebär att Solna stad och Skanska kommer att jobba nära tillsammans för att sänka kostnaderna, öka dialogen med slutanvändarna för att bättre möta deras förväntningar. Den nya ishallen kommer att byggas i Ritorp i stadsdelen Frösunda. Ishallen kommer att inrymma en fullstor ishockeyrink samt fyra omklädningsrum. Platsen är strategiskt vald intill den bro som kommer att sammanbinda den nya Arenastaden och Frösunda. Utbyggnaden av kommunikationerna vid Solna station kommer att underlätta för flera att ta sig till och från den nya ishallen.

Att ha en god driftsekonomi och samtidigt minska klimatpåverkan är en viktig fråga i projektet. Som ett led i att förbättra driftekonomin och sänka energiförbrukningen i den befintliga ishallen kommer bland annat värmepumpar att installeras. Projektet fokuserar också på styrning och kontroll av värmesystem och fläktar, ett område där ytterligare besparingar på energiförbrukningen kan ske.

- Energiförbrukningen är en stor post i driftbudgeten för en ishall. Därför tar vi ett helhetsgrepp på energianvändningen för både den gamla och den nya ishallen., säger Bengt Staaff, Skanska.

Skanska börjar omgående markarbetena, omkring 15 personer kommer att jobba i projektet och den nya ishallen kommer att stå klar för invigning i augusti 2010.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bengt Staaff, distriktschef Skanska tel: 010-448 12 33
Per-Lennart Berg, presstalesman Skanska, tel: 010-448 88 28
Direktnummer för media, tel: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 11 000 medarbetare och intäkterna uppgick 2008 till drygt 30 miljarder kronor. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy