Skip to main content

Skanska belastar resultatet i det fjärde kvartalet 2011 med 520 miljoner kronor för byggverksamheterna i Finland och Norge

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2012 08:50 CET

I de finska och norska byggverksamheterna pågår ett omfattande arbete med att förbättra lönsamheten. Båda enheterna har under kvartalet genomfört djupare analyser av verksamheten och projektportföljen.

Analysen av Skanska Finlands verksamhet och projektportfölj har genomförts av enhetens nya ledning och medför att resultatet för kvartalet belastas med 350 miljoner kronor. Projektnedskrivningar och reserveringar uppgår till 320 miljoner kronor och är till största del hänförliga till kommersiella byggprojekt i södra Finland och i Estland. Nedskrivningar av mark och tillgångar har gjorts med 30 miljoner kronor, vilka till största del är hänförliga till den estniska verksamheten.

Det pågående arbetet och omstruktureringen av byggverksamheten i Norge har medfört projektnedskrivningar och reserveringar som uppgår till 170 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.

Övrig information avseende fjärde kvartalet 2011 presenteras i bokslutskommunikén den 8 februari 2012.

För ytterligare information, kontakta:
Peter Wallin, Ekonomi- och Finansdirektör, Skanska AB, tel: 010-448 11 20
Pontus Winqvist, Chef för Investor Relations, Skanska AB, tel: 010-448 88 51
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 88 08

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2010 uppgick till 122 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera