Skip to main content

Skanska bygger anslutningar vid REFAP-raffinaderiet i Brasilien för USD 100 miljoner, ca 815 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 08:44 CEST

Skanska har fått ett kontrakt att bygga anslutningarna för en avsvavlingsanläggning vid Alberto Pasqualini-raffinaderiet - REFAP, i Canoas, Porto Alegre, i södra Brasilien. Det totala kontraktsvärdet är USD 100 miljoner, ca 815 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det andra kvartalet.

Kund är REFAP, som ägs av Petrobras (70 procent) och Repsol (30 procent). Skanska har vid samma raffinaderi byggt flera enheter tidigare och har ett pågående kontrakt att bygga avsvavlingsanläggningen.

Kontraktet omfattar projektering av vissa delar, byggande, inköp, elektromekanisk installation, tester och igångsättning av anläggningen. Arbetena börjar i augusti 2009 och skall slutföras inom 24 månader.

Anslutningarna kommer att länka samman avsvavlingsanläggningen med övriga enheter vid raffinaderiet.

Skanska har omfattande erfarenhet av arbeten vid raffinaderier i Latinamerika och är idag framgångsrikt delaktigt i många andra projekt för samma kund (Petrobras) i Brasilien.

Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för olje- och gasindustrin. Affärsenheten med ca 11.000 medarbetare hade 2008 intäkter på ca 5,6 miljarder kronor.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38.
Direktlinje för media: 010-448 88 99.

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy