Skip to main content

Skanska bygger Fore River bridge i Boston, USA, för cirka 670 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 08:40 CEST

Skanska, i ett joint venture med J.F. White Contracting Company, ska bygga ersättningsbron för Fore River Bridge i Boston, USA. Kund är Massachusetts Department of Transportation (MassDOT). Värdet på projektet är totalt USD 245 miljoner, cirka 1,7 miljarder kronor. Skanskas del av joint venture-avtalet uppgår till USD 98 miljoner, cirka 670 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska USA Civil för tredje kvartalet 2012.

Projektet omfattar design och konstruktion av en lyftbro som sammanlänkar städerna Weymouth och Quincy i Boston. Skanska kommer att riva den nuvarande bron och bygga en ny där den ursprungliga bron låg. Arbetet påbörjades i september 2012 och förväntas vara avslutat i februari 2017. 

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 400 medarbetare. 2011 uppgick intäkterna i USA till cirka 31,3 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Beth Miller, Communications Manager, Skanska USA, tel +917 438 4523
Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel: 010-448 80 08
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy