Skip to main content

Skanska bygger järnvägstunnel i Norge för cirka 700 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Maj 08, 2014 09:08 CEST

Skanska har skrivit kontrakt, i joint venture med Strabag, med norska Jernbaneverket om att bygga en järnvägstunnel i Norge. Kontraktet är värt totalt NOK 1,3 miljarder, cirka 1,4 miljarder kronor. Skanskas del är NOK 650 M, cirka 700 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för Skanska Norge för andra kvartalet 2014.

Tunneln är en del av den stora järnvägsutbyggnaden vid Arna-Bergen och den blir den första järnvägstunneln i Norge som byggs med en TBM-maskin vid tunneldrivningen.

Arbetet inleds i juni 2014 och ska vara färdigställt under sommaren 2021.

Skanska Norge är inriktat på bygg- och anläggningsverksamhet. Enheten har cirka 4 500 medarbetare. Skanska Norge hade 2013 intäkter på 14,3 miljarder kronor. I Norge är Skanska även verksamt inom utveckling av bostäder, kommersiella fastigheter och projekt i offentlig-privat samverkan, OPS.

För ytterligare information, kontakta:

Pål P Syse, kommunikationsdirektör, Skanska Norge, tel +47 98 21 00 01

Edvard Lind, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 08

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 57 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2013 uppgick till 136 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera