Skip to main content

Skanska bygger om 11th Street Bridges och trafikplatser i Washington D.C. för USD 182 miljoner, ca 1,4 miljarder kronor

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 08:55 CEST

Skanska har fått uppdraget att utforma och bygga om 11th Street Bridges och anslutande trafikplatser i Washington D.C. Skanskas andel av den totala kontraktssumman på USD 260 miljoner uppgår till USD 182 miljoner, ca 1,4 miljarder kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet. Kund är District Department of Transportation.

Kontraktet inkluderar tre broar över Anacostia River. De två första broarna är avsedda för den regionala trafiken och innehåller trefiliga körfält i en riktning. De ska förbinda Southeast Freeway med Interstate 295/Anacostia Freeway.

Den tredje bron har två körfält i vardera riktning och är avsedd för den lokala trafiken mellan stadsdelarna på ömse sidor om Anacostia River, några kilometer från centrala Washington.

I projektet ingår även två större trafikplatser. Väster om floden byggs en ny förbindelse till Southeast freeway och 11th Street. Den befintliga trafikplatsen som förbinder lokal och regional trafik öster om Anacostiafloden ska byggas om, sänkas och flyttas längre ifrån intilliggande bebyggelse.

Arbetet har redan inletts och projektet ska vara färdigställt i maj 2013.

Planering och genomförande av denna typ av projekt där Skanska ansvarar för såväl utformning som byggande, s k Design/Build kommer att understödjas av Building Information Modeling, BIM.

Projektet genomförs i ett joint-venture tillsammans med Facchina Construction Company, där Skanska som ledare har 70 procent.

Skanska USA Civil är inriktat på byggande av trafikinfrastruktur och anläggningar för energi, vatten och vattenrening. Affärsenheten med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 4.200 medarbetare. Skanska USA Civils intäkter uppgick 2008 till ca 11,5 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 55.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy