Skip to main content

Skanska bygger ut raffinaderi i Brasilien för USD 50 miljoner, ca 310 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 13:53 CEST

Skanska har fått i uppdrag att bygga en avsvavlingsanläggning och en anläggning för behandling av petroleum vid Capuava-raffinaderiet (RECAP) i São Paulo, Brasilien. Den totala kontraktssumman uppgår till USD 125 M, ca 770 miljoner kronor, varav Skanskas andel är 40 procent motsvarande USD 50 miljoner, ca 310 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet.

Kund är RECAP, ett oljeraffinaderi ägt av det brasilianska oljebolaget Petrobras, som är en av Skanskas återkommande kunder i Latinamerika.

I den nya avsvavlingsanläggningen kommer raffinaderiet att kunna återvinna 20 ton svavel per dag, medan anläggningen för behandling av petroleum kommer att kunna rena 40 ton petroleum per dag. I uppdraget ingår bland annat detaljerad projektering, inköp, byggande, installation och montering samt assistans vid igångsättning av anläggningen.

Projektet ingår i ett nationellt miljöprogram som syftar till att minska svavelföroreningar i petroleumprodukter.

Arbetet inleds i oktober 2008 och beräknas vara slutfört inom 24 månader. Skanskas partner i det konsortium som säkrat kontraktet är det brasilianska teknikföretaget Promon.

Skanska Latinamerika har lång erfarenhet av raffinaderiarbeten och under den senaste treårsperioden har Skanska genomfört ett flertal stora projekt för Petrobras i Brasilien.

Skanska Latin America är ett av kontinentens ledande byggföretag och en av Skanskas mest lönsamma affärsenheter. Verksamheten är inriktad på bygg, drift- och serviceuppdrag för olje- och gasindustrin. Affärsenheten med ca 12.000 medarbetare hade 2007 intäkter på ca
4,3 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 60.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2007 uppgick till 139 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy