Skip to main content

Skanska får två byggkontrakt i USA för totalt USD 82 miljoner, ca 575 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 09:25 CET

Skanska har fått två bygguppdrag i USA. Den sammanlagda kontraktssumman uppgår till USD 82 miljoner, ca 575 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det fjärde kvartalet.

Det ena kontraktet uppgår till USD 41,3 M och avser en universitetsbyggnad i Storrs, Connecticut. Kund är University of Connecticut.

Den 14.500 kvm stora fyravåningsbyggnaden som ska inrymma lektions- och föreläsningssalar uppförs mitt på universitetsområdet vilket ställer stora krav på logistik och säkerhet.

Projektet utformas för att uppfylla kraven för LEED Silver inom det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Arbetet inleds i år och projektet ska vara klart i juli 2012.

Det andra kontraktet uppgår till USD 40,6 M och gäller en fyra våningar hög kontorsbyggnad med en intilliggande envåningsbyggnad och ett parkeringshus för 200 bilar. Kund för detta projekt är The Molasky Group som utvecklar projektet för ett regeringsorgans räkning.  

Projektet som uppförs nära flygplatsen i i Portland, Oregon ska vara klart 2012.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 7.000 medarbetare. 2009 uppgick intäkterna i USA till ca 44 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:
Jay Weisberger, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 206 494 5469
Elizabeth Miller, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 917 656 5883
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 010-448 88 38
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com


Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentlig göra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller Gröna projekt. Koncernen har idag 49.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2009 uppgick till 137 miljarder kronor.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera