Skip to main content

Skanska får vattenuppdrag i Florida för USD 49 miljoner, ca 340 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 08:57 CEST

Skanska har fått uppdraget att bygga en vattenåtervinningsanläggning i Tampa, Florida. Kontraktssumman uppgår till USD 49 miljoner, ca 340 miljoner kronor, vilket inkluderas i orderingången för det tredje kvartalet 2007. Kund är Hillsborough County.

Uppdraget gäller en utbyggnad av The Northwest Regional Water Reclamation Facility som är belägen i västra Tampa. Anläggningen för rening och återvinning av vatten för t ex bevattning ska både byggas ut och moderniseras. Kapaciteten fördubblas till ca 38.000 kbm/dag.

Projektet omfattar dels en ny anläggning som byggs i anslutning till den befintliga, dels en uppgradering av existerande anläggningar. I Skanskas uppdrag ingår både bygg- och installationsarbeten, såväl betongkonstruktioner som utrustning för vattenbehandling samt styrning och kontroll.

Arbetet inleds i september och beräknas pågå i två år.

Skanska fick tidigare i år bolagets hittills största USA-order som avser Croton Water Filtration Plant i New York. Skanskas kontrakt uppgår till USD 1,04 miljard, ca 7,2 miljarder kronor. Därutöver bygger och uppgraderar Skanska för närvarande sex vattenreningsanläggningar i New York och sju i Atlanta.

Skanska USA Civil är inriktat på byggande av trafikinfrastruktur och anläggningar för energi, vatten och vattenrening. Bolaget med verksamhet i östra USA, Colorado och Kalifornien har ca 3.800 medarbetare. Skanska USA Civils intäkter uppgick 2006 till ca 9,8 miljarder kronor.


För ytterligare information, kontakta:

Karen Diemer, informationschef, Skanska USA Civil,
tel +1 718 746 2785
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Direktlinje för media: 08-753 88 99

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Skanska är ett av världens ledande byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2006 uppgick till 126 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy