Skip to main content

Skanska förbättrar motorväg i San Diego, USA, för USD 88M, cirka 750 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 09:25 CET

Skanska har, som en del av ett joint venture med Flatiron, Stacy och Witbeck, tecknat avtal med California Department of Transportation om att bygga två segment i den första fasen av projektet Interstate 5 North Coast Corridor. Det totala kontraktsvärdet är USD 220M. Skanska USA Civil kommer att inkludera sin andel av kontraktet, värd USD 88M, cirka 750 miljoner kronor, i orderingången för det fjärde kvartalet 2016.

North Coast Corridor är ett transport- och miljöförbättringsprogram i San Diego Countys norra kustområde som omfattar 22,5 kilometer motorväg.

I projektet ingår en rad olika förbättringar av motorvägen Interstate 5, dess broar, angränsande järnväg samt arbeten vid laguner. Kontraktstilldelningen adresserar speciellt förbättringar av körfält avsedda för samåkning vid San Elijo och järnvägspassagen över San Elijo-lagunen.

Byggnationen inleds i inledningen av 2017 och färdigställs i slutet av 2020.

Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag; Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande; Skanska Infrastructure Development som utvecklar projekt inom offentlig-privat-samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt mer än 10 000 medarbetare. 2015 uppgick intäkterna i USA till cirka 54,5 miljarder kronor.

För ytterligare information, kontakta:

Jay Weisberger, kommunikatör, Skanska USA, tel +1 206 494 54 69

Andreas Joons, pressekreterare, Skanska AB, tel 010-449 04 94

Direktlinje för media, tel 010-448 88 99

Denna samt tidigare releaser finns på www.skanska.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 43 100 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2015 uppgick till 155 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy