Skip to main content

Skanska i global studie som visar att användningen av energi i byggnader kan minskas med 60 procent till 2050

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 10:09 CEST

 

Byggnader använder idag mer energi än någon annan sektor i världen - cirka 38 procent. Industrin står för 33 procent och transportsektorerna för 26 procent. Studien visar också att om en stor samordnad och global satsning genomförs är det möjligt att minska energiförbrukningen i byggnader med 60 procent till 2050 och att det är möjligt att byggnader producerar eller återvinner lika mycket energi som de konsumerar.

Detta är några av de viktigaste slutsatserna i forskningsrapporten "Transforming the Market: Energy Efficiency in Buildings", som offentliggjordes den 27 april av World Business Council för Sustainable Development (WBCSD). Det är den mest grundliga studie som hittills utförts på området och resultaten är tillämpliga på både befintliga och nya byggnader. Skanska är ett av 14 internationella företag som ligger bakom rapporten och är den enda nordiska deltagaren och det enda byggföretaget.

- Byggnader förbrukar mer energi under sin livslängd än någon annan sektor och är därmed en starkt bidragande orsak till klimatförändringarna. Om inte omedelbara insatser görs kommer tusentals nya byggnader att uppföras utan hänsyn till energieffektivitet och miljontals befintliga, ineffektiva, byggnader som använder mer energi än nödvändigt kommer att finnas kvar även 2050, säger Johan Karlström, VD och koncernchef i Skanska.

Studien som bygger på omfattande forskning har också utvecklat en avancerad datormodell som analyserar energianvändningen för miljontals befintliga och nya byggnader fram till 2050. Med hjälp av dessa simuleringar har forskare kunnat identifiera den optimala kombinationen av ekonomiska, tekniska, beteendemässiga och politiska alternativ. Resultatet är sex principiella rekommendationer till åtgärder:

  • Skärp byggnormer och miljöklassningar för ökad transparens.
  • Använd subventioner och prisincitament för att stimulera energieffektiva investeringar.
  • Uppmuntra integrering av nya designlösningar och innovationer.
  • Utveckla och använd avancerad teknik för att möjliggöra ett energisparande beteende.
  • Utbilda medarbetare, kunder och hyresgäster i energisparande.
  • Verka för en energimedveten kultur i samhället.


- Studien visar att det finns ett behov av omedelbara åtgärder för att avsevärt minska energiförbrukningen. Detta måste ske i en gemensam och samordnad global insats för att uppnå de nödvändiga resultaten. Skanska stöder detta och några av de åtgärder som rapporten efterlyser är redan på vår dagordning. Vi kommer nu att utvärdera hur vi kan intensifiera våra ansträngningar, säger Johan Karlström.

Skanska använder idag system för miljöcertifiering såsom EU GreenBuilding och LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) för att minska energianvändningen i byggnader och har också infört det nordiska Svanen-märket för bostadskonceptet Uniqhus. Andra åtgärder på företagets agenda är omfattande utbildning av anställda inom energieffektivitet och som hyresgäst prioriterar Skanska energisparande beteenden. Det integrerade designverktyget BIM (Building Information Modeling) kommer också att användas i alla byggprojekt där Skanska även medverkar i utveckling av designen.

Senare i år kommer Skanska och de andra företagen bakom forskningsstudien att återkomma med ytterligare åtgärder för energieffektivitet genom ett manifest kopplat till rapporten.

Den fullständiga rapporten "Transforming the Market: Energy Efficiency in Buildings" finns på följande länk: www.wbcsd.org.


För ytterligare information, kontakta:

Noel Morrin, direktör, Hållbarhet och Grönt Byggande, Skanska AB, tel +46 73 076 88 98.
Roy Antink, Development Manager, Grönt Byggande, Skanska AB, tel +358 40 759 1810.
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel +46 10 448 88 38. Direktnummer för media: tel +46 10 448 88 99.

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Koncernen har idag 56.000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2008 uppgick till 144 miljarder kronor.

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy