Skip to main content

Skanska investerar i ny vindkraftpark i Jämtland

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 09:34 CEST

Skanska Infrastructure Development och Jämtkraft investerar tillsammans i en vindkraftanläggning med en totalkostnad om cirka 1,2 miljarder kronor. Skanskas och Jämtkrafts ägarandel uppgår till 50 procent vardera. Byggkontraktet för Skanska är värt cirka 200 miljoner kronor, vilket bokas i tredje kvartalet.

Den nya vindkraftparken, Mullbergs Vindpark, ligger vid Rätan i Bergs Kommun, Jämtland och har utvecklats av Eolus Vind AB, som är en av Sveriges ledande vindkraftsprojektörer med lång erfarenhet av att ta fram lämpliga platser för att etablera vindkraft. Vindkraftparken är belägen på två från varandra åtskilda höjdryggar i terrängen med markhöjd om 520-600 möh. Tillståndet medger 31 vindkraftverk på en sammanlagd effekt av 80 MW och en totalhöjd på 180 meter och en årsproduktion om mer än 200 GWh, vilket kommer att kunna försörja cirka 45 000 hushåll med el.

Skanska går in i projektet som investerare och byggentreprenör tillsammans med kraftbolaget Jämtkraft, som bidrar med kunskaper inom elnät, produktion och elhandel. Upphandling av turbinleverantör har påbörjats.

- I och med färdigställandet av Mullbergs Vindpark så kommer Skanska på ett miljövänligt sätt att producera mer elenergi än vad vi gör av med på alla våra byggarbetsplatser och i alla våra fastigheter i Sverige. Vi kommer på sikt kunna erbjuda grön, egenproducerad el till våra egenutvecklade bostads-, industri- och kontorsfastigheter. Det är ett fantastiskt framsteg för vårt miljöarbete!, säger Göran Carlberg, projektutvecklingsdirektör på Skanska Infrastructure Development.

Jemtska, ett bolag samägt av Skanska och Jämtkraft, är byggentreprenör och svarar för byggnation av vindkraftparken och anslutning till elnätet. Arbetet har påbörjats och elproduktion beräknas starta under 2013. Erforderliga tillstånd har erhållits.

För ytterligare information kontakta:
Göran Carlberg, projektutvecklingsdirektör, Skanska Infrastructure Development, telefon 010-448 10 06.
Edvard Lind, presschef, telefon: 010-448 88 08
Direktlinje för media, telefon: 010-448 88 99

Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com

Informationen är sådan som Skanska AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.

Under 125 år har Skanska varit ett modernt och innovativt projektutvecklings- och byggföretag, som byggt vad samhället behövt. Idag är Skanska ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med expertis inom byggande, utveckling av kommersiella lokaler, bostäder och projekt i offentlig-privat samverkan. Baserat på bolagets globala miljökunnande siktar Skanska på att bli kundernas första val när det gäller gröna projekt. Koncernen har idag 53 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa, USA och Latinamerika. Omsättningen år 2011 uppgick till 123 miljarder kronor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy