Skip to main content

Skanska säljer fastighet till Deutsche Bank för 360 miljoner kronor med en vinst på 92 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2003 10:06 CET

Skanska säljer en fastighet i Göteborg till DB Real Estate Investment
GmbH, ett företag i Deutsche Bank Group. Försäljningspriset är 360
miljoner kronor och försäljningsvinsten uppgår till 92 miljoner kronor.
Försäljningsvinsten kommer att redovisas i det fjärde kvartalet 2003.
Tillträde till kvarteret Kopparn Gullbergsvass 4:2 beräknas ske i
december 2003.

Kv Kopparn köptes av Skanska Fastigheter Göteborg 1998 och 2001 inleddes
en omfattande renovering och tillbyggnad, bl a gjordes en påbyggnad av
två kontorsplan.

- Genom ett omfattande utvecklingsarbete har vi på kort tid skapat
starka kommersiella förutsättningar för både hyresgäster och
investerare. Att köparen är en långsiktig internationell aktör visar på
ett intresse både för kvaliteten i våra projekt och för den svenska
marknaden, säger Claes Larsson VD för Skanska Projektutveckling Sverige.

If Skadeförsäkringar, Capio AB och Nordea är de största hyresgästerna i
huset. Fastigheten omfattar knappt 14.800 kvm lokalyta. Ca 12.500 kvm är
kontor, resterande ytor är butiker samt en restaurang. Fastigheten
inrymmer även drygt 200 garageplatser. Samtliga lokaler är uthyrda.

- Skandinavien, och i synnerhet Sverige, är en intressant marknad med
goda möjligheter för fastighetsinvesteringar. Förvärvet av kv Kopparn är
den femte investeringen för vår internationella fastighetsfond
grundbesitz-global, säger Werner Welter, VD för DB Real Estate
Investment GmbH.

Fonden grundbesitz-global äger i dagsläget fastigheter för ca 360
miljoner Euro (inkl kv Kopparn) i Sverige. Fonden äger idag 25
fastigheter till ett totalt värde av ca 2,1 miljarder Euro.

Skanska Projektutveckling Sverige arbetar framförallt med att initiera,
utveckla, förvalta och sälja kommersiella fastighetsprojekt (kontor,
logistik- och volymhandelsanläggningar). Tyngdpunkten finns i Stockholm,
Göteborg och i Öresundsregionen.Skanskas projektutvecklingsverksamhet i Sverige och Centraleuropa har
under 2003 sålt fastigheter för totalt 5,6 miljarder kronor med en
försäljningsvinst på 1,9 miljarder kronor. Av försäljningsvinsten kommer
90 procent från projekt som färdigställts de senaste fem åren.

För ytterligare information, kontakta:

Claes Larsson, VD, Skanska Projektutveckling Sverige,
tel 08-504 350 18 eller 070-581 11 08
Lars Vardheim, VD Skanska Fastigheter Göteborg,
tel 031-711 11 01 eller 073-410 11 33
Peter Gimbe, presschef, Skanska AB, tel 08-753 88 38
Tim Oliver Ambrosius, informationschef, DB Real Estate Investment GmbH
tel +49 69 71 704-850

Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera