Skip to main content

Skanska Sverige stärker organisationen

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2010 10:37 CEST

Skanska Sverige ökar specialiseringen av sin utvecklingsverksamhet och delar upp projektutveckling i två delar, bostad och kommersiellt. Samtidigt införs en ny strategisk funktion som ska utveckla ekonomistyrningen inom Skanska Sverige.

Charlotta Gren blir ny chef för Skanska Sveriges nya ekonomistyrningsprogram ESP, en strategisk funktion som syftar till att införa nya gemensamma arbetssätt och att verksamhetsanpassa stödsystemen för en effektivare informationshantering och bättre beslutsunderlag.


Genom att vi nu tydligare integrerar och utvecklar den ekonomiska styrningen i hela verksamheten kommer vi att bättre utnyttja våra resurser samtidigt som vi minskar de ekonomiska riskerna ytterligare i våra projekt. Det här är ett stort förändringsprojekt och Charlotta har tidigare bevisat att hon kan få med sig och entusiasmera medarbetare, säger Peter Wallin, finansdirektör på Skanska Sverige.

Charlotta Gren kommer närmast från rollen som utvecklingschef och har arbetat med verksamhetsutveckling inom Skanskas husverksamhet. Hon har sedan tidigare 10 års erfarenhet av utvecklingsprojekt inom IT & telekom och marknadsföring. Charlotta är civilingenjör med inriktning på industriell ekonomi.

Som ett led i att ytterligare specialisera Skanska Sverige delas projektutvecklingsverksamheten upp i två delar. Tidigare har verksamheten inom asfalt och betong specialiserats utifrån produktområden för att fortsätta stärka sin ställning som leverantör.

Gunnar Hagman tillträder den nya rollen som chef för projektutveckling av kommersiella fastigheter. Gunnar arbetar sedan 2008 som regionchef för Hus Syd. Gunnar efterträds av Magnus Persson. Peter Wallin kommer att vara tillförordnad chef för projektutveckling av nya bostäder tills vidare. Jörgen Eriksson som fram till nu har varit chef för projektutveckling inom Skanska Sverige kommer att under den närmaste tiden lånas ut till Skanska-koncernen för ett specialuppdrag.

Förändringarna är en del i arbetet med att specialisera och utveckla de olika verksamheterna inom Skanska Sverige, säger Anders Danielsson, VD på Skanska Sverige.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Wallin, finansdirektör, Skanska Sverige, tel 010-448 10 20
Per-Lennart Berg, presstalesman, Skanska, tel 010-448 88 28
Direktlinje för media: 010-448 88 99

Om Skanska i Sverige
Skanska är ett av Sveriges största byggbolag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 10 000 medarbetare och intäkterna för byggverksamheten uppgick 2009 till cirka 25 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2009 cirka 1 000 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera