Skip to main content

Tremånadersrapport, januari-mars 2018

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2018 09:12 CEST

Januari-mars 2018 jämfört med januari-mars 2017

Sammanfattning, enligt segmentsredovisning

 • Intäkterna ökade med 8 procent och uppgick till 37,0 (34,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter ökade intäkterna med 11 procent.
 • Rörelseresultatet minskade med 65 procent och uppgick till 0,7 (1,8) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 60 procent. Som tidigare kommunicerats belastade omstruktureringskostnader rörelseresultatet i kvartalet. Dessa uppgick till totalt 670 miljoner kronor.
 • Resultatet per aktie minskade med 68 procent till 1,25 (3,90) kronor.
 • Operativt kassaflöde från verksamheten uppgick till -0,6 (1,6) miljarder kronor, enligt IFRS.
 • Operativa finansiella tillgångar uppgick till 9,3 (31 december 2017; 9,7) miljarder kronor, enligt IFRS.
 • Orderingången i Byggverksamheten minskade med 14 procent och uppgick till 32,9 (38,2) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade orderingången med 12 procent. Orderstocken uppgick till 190,9 (31 december 2017; 188,4) miljarder kronor.
 • Rörelseresultatet i Byggverksamheten uppgick till -41 (392) miljoner kronor och inkluderar 430 miljoner kronor av tidigare kommunicerade omstruktureringskostnader. Ytterligare projektnedskrivningar i den polska verksamheten om cirka 600 miljoner kronor ingår också. Lösta tvister i den amerikanska anläggningsverksamheten samt effekter av reduceringar från ändring av förmånsbestämda pensionsplaner i den brittiska verksamheten hade en positiv påverkan om totalt cirka 500 Mkr.
 • Rörelseresultatet i Projektutveckling (Bostads-, Kommersiell fastighets- och Infrastrukturutveckling) minskade med 42 procent och uppgick till 1,0 (1,7) miljarder kronor, justerat för valutaeffekter minskade rörelseresultatet med 43 procent. Jämförelseperioden inkluderar vinsten för avyttringen av OPS-projektet A1 om 0,9 miljarder kronor.
 • Avkastning på sysselsatt kapital i Projektutveckling uppgick till 14,7 (15,9) procent.
 • Nettoinvesteringar i Projektutveckling uppgick till -1,7 (0,7) miljarder kronor, enligt IFRS.
 • Denna rapport kommer även att presenteras på en presskonferens och webcast den 9 maj, 2018, klockan 10:00. Webcasten direktsänds på Skanskas webbplats www.skanska.com/investors, där en inspelning också kommer att finnas tillgänglig i efterhand. För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring 08–505 564 74, +44 203 364 5374, eller +1 855 753 2230. Denna samt tidigare releaser finns även på www.skanska.com/investors.


  För ytterligare information, kontakta:

  Magnus Persson, Ekonomi– och Finansdirektör, Skanska AB, tel 010–448 8900

  André Löfgren, Direktör Investor Relations, Skanska AB, tel 010–448 1363

  Karolina Cederhage, Kommunikationsdirektör, Skanska AB, tel 010–448 0880

  Edvard Lind, Presschef, Skanska AB, tel 010–448 8808

  Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Skanska AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

  Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag, fokuserat på utvalda hemmamarknader i Norden, övriga Europa och Nordamerika. Med stöd av globala trender i urbanisering och demografi samt genom att gå i spetsen för hållbarhet, erbjuder Skanska konkurrenskraftiga lösningar i enkla såväl som de mest komplexa uppdragen, vilket hjälper både kunder och samhället att skapa en hållbar framtid. Koncernen har idag cirka 40 000 medarbetare på utvalda hemmamarknader i Europa och USA. Omsättningen år 2017 uppgick till 161 miljarder kronor.

  Skanska is one of the world’s leading construction and project development companies, focused on selected home markets in the Nordics, Europe and USA. Supported by global trends in urbanization and demographics, and by being at the forefront in sustainability, Skanska offers competitive solutions for both simple and the most complex assignments, helping to build a sustainable future for customers and communities. The Group currently has about 40,000 employees. Skanska's sales in 2017 totaled SEK 161 billion.

  Bifogade filer

  PDF-dokument

  Kommentarer (0)

  Lägg till kommentar

  Kommentera

  Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.