Skip to main content

Tyst Asfalt vinner Vägverkets miljöpris

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2006 13:40 CET

Vägverkets miljöpris kammas hem av Skanskas bullerdämpande vägbeläggning, Tyst Asfalt. Priset delades ut vid en ceremoni i Stockholm under onsdagsförmiddagen.

– Buller är ett stort miljö- och hälsoproblem som hittills har bekämpats med bullerplank och fönsteråtgärder samt genom att undvika att bygga i bullerutsatta lägen. Men vi måste hitta lösningar som motverkar bullret vid källan. Tyst Asfalt är en kompletterande lösning som är lovande. Tillsammans med tystare fordon och däck kan det ge en kraftigt förbättrad stads- och trafikmiljö, säger Ingemar Skogö, generaldirektör Vägverket.

Tyst Asfalt reducerar trafikbullret direkt vid ljudkällan - bildäcket - och öppnar upp för många möjligheter, bland annat för nybyggnation av till exempel bostäder på mark där man tidigare inte klarat kravnivåerna för buller. Med Tyst Asfalt kan trafikbullret minskas med upp till 9 decibel, vilket upplevs som en halvering av bullret hos det mänskliga örat.

- Vi var redan jättestolta över nomineringarna. Att dessutom vinna känns oerhört bra. Miljö- och klimathänsyn ur alla tänkbara aspekter är viktiga idag. Det handlar om överlevnad för oss som samhällsbyggare och vår industrialiseringsprocess går hand i hand med ambitionen att skapa en bättre boende- och arbetsmiljö och samtidigt minska vår egen miljöpåverkan. Det vi gör ska ge verklig nytta för både människor och miljö på lång sikt, säger Mats Williamson, vd Skanska Sverige.

Tyst asfalt ligger idag på flera vägsträckor i och kring Stockholm, Västerås och Malmö.

Mer information om Tyst asfalt finns på www.skanska.se/tystasfalt

Vägverkets miljöpris delas ut för femte gången sedan 1998. Priset instiftades för att uppmärksamma goda insatser för att bättre anpassa vägtransportsystemet till ett hållbart samhälle. Årets tema är miljökvalitetsnormer och buller.

För ytterligare information, kontakta:
Mats Williamson, vd Skanska Sverige, 070-514 23 91
Roger Nilsson, forskningsledare Skanska Teknik, tel: 070-547 98 70.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy