Skip to main content

Taggar

SKAP

upphovsrätt

Alfons Karabuda

sveriges kompositörer och textförfattare

musik

musikskapare

musikpolitik

yttrandefrihet

Remissvar: SKAP:s synpunkter på förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning

SKAP har inbjudits att lämna synpunkter på förslaget till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning KOM (2012) 372 slutlig. Läs yttrandet i sin helhet här.

ECSA News from Brussels - Edition 22, July 2012

EC Vice-President Neelie Kroes welcomes ECSA representatives.

2011-10-26 - Yttrande över Kommissionens grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen: Möjligheter och utmaningar med en digital inre marknad