”Nya” förskolan Björkbacken öppnar i mars

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 09:54 CET

Förskolan Björkbacken står om några veckor klar efter om- och tillbyggnationen som påbörjades i augusti 2018. Förskolan kommer vid öppningen att kunna ta emot 100-talet barn fördelade på sex avdelningar. Tidigare har lokalerna som vetter mot Viktoriaskolan inhyst slöjdlokaler och även fordonsprogrammet har haft verksamhet här. Nu är lokalerna anpassade för förskoleverksamhet.

Positiv trend i medarbetarenkät

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2019 13:00 CET

Under måndagen delges kommunens arbetsplatser resultatet av 2018 års medarbetarundersökning. Undersökningen ger medarbetarna möjlighet att tycka till om sin arbetsmiljö och uttrycka hur man upplever sin arbetssituation. Sammanfattningsvis konstaterar kommunen att medarbetarna trivs väl med sitt arbete och att det i flertalet frågor skett en positiv utveckling jämfört med 2016.

Fler rekommenderar Skara

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2018 08:02 CET

Idag presenterar SCB årets medborgarundersökning. Undersökningen mäter attityder och upplevelser av att bo i Skara kommun. Undersökningen består av tre delar som tillsammans visar hur invånarna ser på kommunens verksamheter, möjligheten att påverka och ha insyn. Inom samtliga områden visar resultatet på en positiv trend. Undersökningen är ett sätt att få en bild av hur man ser på kommunen.

Gör Skaraborgsgatan bra för alla

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 11:17 CET

Skaraborgsgatan är ett av huvudstråken in i staden för fordonstrafik och måste ha god tillgänglighet. Men gatan delar också av gångstråken och måste därför erbjuda säkra passager för oskyddade trafikanter. Gatan har blivit omdebatterad för sina så kallade chikaner i traditionella medier liksom i sociala medier. Pontus Düring, förvaltningschef för service och teknik berättar hur vi går vidare.

Klimatsmart familj 2.0

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2018 07:04 CET

Denna vecka inleds FN:s årliga klimatförhandlingar i Polen. Mötet har beskrivits som det viktigaste sedan Parisavtalet slöts. För att visa att det är möjligt för var och en att ändra sin konsumtion och sitt beteende, och att det tillsammans kan ge en stor effekt, lanserar nu energi- och klimatrådgivningen i Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara ett livsstilsprojekt för totalt 30 familjer.

Nu förändras kollektivtrafiken i Skara

Nyheter   •   Dec 04, 2018 13:31 CET

Den 10 december förändras kollektivtrafiken i Skara. Med en ny linje och flera nya hållplatser blir det enklare för nuvarande och framtida resenärer att nå fler områden i Skara.

Framtidsfokus när sex kommuner samarbetar om digitalisering

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 15:27 CET

​Digitalisering handlar om förändrade arbetssätt, inte om teknik. Det är utgångspunkten för det samarbete som nu bedrivs i kommunerna i det s.k. V6-samarbetet. På en digitaliseringsdag i Skara den 23 november träffades de sex kommunernas ledningsgrupper och It-ansvariga tjänstemän till inspiration och erfarenhetsutbyte. Nya e-tjänster lanseras i januari 2019.

Medarbetare uppmärksammades för 25 år i tjänst

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 11:22 CET

Den 22 november mottog elva medarbetare i Skara kommun en minnesgåva efter 25 års anställning. Sammankomsten bjöd på underhållning, god mat och samvaro runt borden. Under utdelningen höll närmaste chef tal till varje jubilar.

PRESSINBJUDAN: Träffa vintercyklisterna

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 15:14 CET

När: Tisdagen den 20 november kl 17:30

Var: Svahns cykelaffär, Skaraborgsgatan 35, Skara

Välkommen att vara med på uppstartsmöte i projektet Vintercyklist och träffa de cyklister som valts ut bland ett stort antal sökande. Deltagarna kommer från olika delar av kommunen, är i olika åldrar och har olika färdvägar till jobb och aktiviteter. Några färdas med elcykel. Gemensamt för deltagarna är att de förbinder sig att cykla till jobbet tre dagar i veckan och att rapportera om sina resvanor. Syftet med projektet är att skapa mer hållbara resvanor. De som vintercyklar värnar både miljön, plånboken och sin egen hälsa.

Projektet Vintercykla drivs av Västra Götalandsregionen. Nio kommuner i Västsverige deltar.
Projektet pågår 1 december 2018 - 31 mars 2019.


Kontaktperson

Malin Tell, kommunutvecklare
Telefon 0511-320 23
malin.tell@skara.se

Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.

Läs vidare »

Nu stärker vi biblioteket i Skara

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2018 07:00 CET

Stifts- och landsbiblioteket i Skara har tilldelats statsbidrag om 550 000 kr från Statens kulturråd. Kulturrådet genomför på regeringens uppdrag en satsning 2018–2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

Kontaktpersoner 11 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Kommunens övergripande kommunikation
 • pecrteblr.swblwvomno@spykatyracl.srberi
 • 0511-320 40

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • edqjityah.dnbescckgvmacrn@olskhharhxa.gpsesj
 • 0511-321 98
 • 072-160 31 33

Om Skara kommun

Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.

Adress

 • Skara kommun
 • Stortorget 2
 • 532 88 Skara
 • Sverige