Skip to main content

Peder Samuelsson

Säkerhetssamordnare - Säkerhet och beredskap inkl. coronavirus

Kontaktperson

  • pevddeecr.mhsasbmulielmfssmvonuf@fbwalyfkokypiwkngty.slweng
  • 0515-88 58 69
  • 0515-88 58 00

Medias kontaktperson för kommunspecifika coronavirusfrågor.