Skip to main content

​Byggboom i Skara under 2016

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2017 10:00 CET

Kim Olsson, mark- och exploateringsingenjör och Tobias Gunnarsson, planarkitekt

I maj förra året berättade kommunen att de första månaderna av 2016 var mycket positiva för bostadsbyggandet i Skara. Då var tre tomter redan sålda och fjorton stycken reserverade. När kommunen nu summerar hela året kan de konstatera att 2016 blev ett riktigt bra år för byggandet i Skara; totalt beviljades 23 bygglov för enbostadshus och 13 tomter såldes.

2016 startade bra för kommunen, med tre sålda tomter och fjorton reserverade, redan under första kvartalet. Därefter har efterfrågan på småhustomter i kommunen varit fortsatt stor. När året summeras har 23 bygglov för enbostadshus beviljats och 13 tomter sålts. Kim Olsson, mark- och exploateringsingenjör i Skara kommun, tror på ett fortsatt stort intresse.

- Telefonen går fortfarande varm och vi har nu runt 45 personer i tomtkön. Tidigare har det varit runt 30 personer. Redan i år har det tillkommit sex stycken i kön, berättar han.

Men det är inte bara småhusbyggandet som gått framåt i kommunen, det beviljades även bygglov för två flerbostadshus på Rådhuset 1 under förra året. Tillsammans kommer det att ge 18 nya lägenheter. Dessutom har det getts bygglov för ett kontor som ska byggas om till åtta bostäder.

- Det är riktigt roligt att bostadsbyggandet tagit fart i kommunen. Vi bygglovshandläggare hjälper gärna till med information om vad som gäller och hur handläggningen går till, säger Mikael Peterson, bygglovshandläggare.

Fler tomter släpps i Sörskogen och Skaraberg

För tillfället finns det få lediga tomter i kommunen efter det stora intresse som varit under de två gånga åren, men i månadsskiftet mars/april släpper kommunen 10 nya tomter i området Sörskogen och sju nya tomter i Skaraberg.

- Med tanke på det stora intresset för att bygga känns det väldigt roligt att vi har så pass många tomter att släppa. Såväl Sörskogen som Skaraberg är populära områden, vi har flera i tomtkön som är intresserade av att bygga på dessa ställen, säger Kim Olsson.

I dagsläget är 12 tomter reserverade och fyra tomter har sålts hittills i år.

- Vi arbetar för att Skara ska vara en attraktiv boendekommun där det finns ändamålsenliga bostäder för alla. En väl fungerande bostadsmarknad är viktig för Skaras utveckling och vi försöker tillämpa alla kommunens verktyg så bra som möjligt för att skapa en effektiv bostadsplanering och byggande, avslutar Åsa Jellinek, utvecklingschef.