Skip to main content

Guide ska hjälpa företag och organisationer att minska sjuktalen ytterligare

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2018 16:13 CET

Arbetslaget på Skarahemmet hör till de mellan 600 och 700 medarbetare som har deltagit i arbetsplatsträffar i projektet.

Sjuktalen är på väg ner. På ett år har de dalat generellt i vårt arbetsmarknadsområde och särskilt märkbart är det i Skara kommun som organisation. Projektet Hållbart yrkesliv lanserar nu en nedladdningsbar guide som praktisk hjälp för arbetsgivare och medarbetare att sträva mot ett långsiktigt hållbart yrkesliv.

Sjuktalen minskar

Sjuktalen sjunker rejält och särskilt märks det i Skara kommun som organisation. På ett år har sjuktalen minskat ner till 14,3 dagar (december 2017). Det innebär att kommunens verksamheter ökar sina möjligheter att förbättra leveransen till invånarna.

För att sätta fokus på ohälsotalen skapades under 2016 ett samarbetsprojekt med en rad aktörer. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Avonova, Västra Götalands-regionen, Samordningsförbundet och Bräcke diakoni har tillsammans med kommun och näringsliv samarbetat kring rutiner och förhållningssätt som ska underlätta. Tidiga, konkreta insatser görs för personer som riskerar sjukskrivning. Mer och mer har arbetet också inriktats på hälsofrämjande insatser. En gemensam handlingskraftig kultur behövs för att bygga det hållbara yrkeslivet.

Guiden bygger på erfarenheter från nätverksträffar och arbetsplatsbesök

Ledare och chefer i näringsliv och kommun har deltagit i en serie nätverksträffar med workshop. 600-700 medarbetare har deltagit i arbetsplatsträffar där frågor kring hälsa och sjukskrivningar tagits upp. Utifrån dessa erfarenheter har en guide tagits fram som berör ämnena sjukdom och arbetsförmåga och den friska arbetsplatsen. Guiden är redan nu nedladdningsbar på nätet och kommer att kompletteras med ett konkret arbetsmaterial som ska vara inspirerande och kompetenshöjande.

Fortsatt fokus på frågorna

- Arbetet har skapat ett engagemang om de här frågorna och medvetenheten om sjukskrivningsprocessen har ökat hos både medarbetare och chefer. Det är också mycket glädjande att sjuktalen har minskat i kommunen under det gångna året, säger personalchef Kjell-Ove Karlsson.

När projektet avslutas tar kommunens HR-avdelning över ansvaret för att frågorna hålls levande under hela 2018 och 2019.


Kontaktpersoner

Kjell-Ove Karlsson
Personalchef
Telefon 0511-320 25
kjell-ove.karlsson@skara.se

Erica Boegård
Projektledare Hållbart yrkesliv
Telefon 073-429 73 08
erica-boegard@skara.se

Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.

Bifogade filer

PDF-dokument