Skip to main content

Hemtjänstpersonal ska hjälpa räddningstjänsten

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2019 13:31 CET

Foto: Carina Holmberg i hemtjänsten i Skara kommun gör hjärt- och lungräddning på en docka när de övar inför att rycka ut på larm i samarbete med räddningstjänsten.

Hemtjänstens kvälls- och nattpersonal i Skara har utbildats för att kunna bistå räddningstjänsten med akutuppdrag som hjärtstopp, olyckor och mindre bränder.

- Målet är att effektivisera kommunens resurser och snabbare nå de drabbade, säger Ola Jakobsson, stabsbrandmästare Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Från och med 1 mars kan hemtjänsten som jobbar kvälls- och nattetid åka ut på larm om till exempel trafikolyckor, bränder och hjärtstopp.

På den kommunala samordningscentralen i Falköping ser man vart hemtjänstens bilar befinner sig och de kan anropas för att komma först ut på plats vid larm. Mellan klockan 16-07 kommer alla larm som kommer in till räddningstjänsten även att kommuniceras ut via ett kommunikationssystem i hemtjänstens bilar. Bilarna har även utrustats med hjärtstartare och brandsläckare.

- Hemtjänsten har sitt uppdrag och deras uppdrag kommer alltid att gå i första hand. Men om de hör om ett larm som de är i närheten av kan deras insats vara avgörande och ytterst betydelsefull för händelseutvecklingen, fortsätter Ola.

Ett gemensamt utbyte

Under fem tillfällen har hemtjänst och räddningstjänst träffats för att etablera kontakt och utbyta kunskaper och erfarenheter. Carina Holmberg i hemtjänsten framhäver ytterligare fördelar med samarbetet.

- Det känns bra men framförallt tryggt. Vi är ute på vägarna året runt och om vi exempelvis skulle köra fast eller av andra orsaker inte komma fram till våra brukare kan samordningscentralen hjälpa oss, säger Carina.

Det finns flera fördelar med att samordna kommunala resurser och man hoppas att samarbetsprojektet ska leda till ökad trygghet och säkerhet hos Skaraborna.

- Samarbetet innebär inga neddragningar eller andra förändringar inom räddningstjänsten. Hemtjänsten är bara en förstärkning. Men i vissa situationer kan vi vinna viktiga minuter genom att de är närmre en olycksplats än oss, avslutar Ola. 

Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.