Skip to main content

Kundnöjdheten bland företagare ökar stort i ny servicemätning

Pressmeddelande   •   Apr 11, 2019 13:59 CEST

Bygglovshandläggningen är ett av de områden som fått ett mycket bra resultat i undersökningen.

­­Sveriges kommuners och landsting (SKL) gör årligen en servicemätning av myndighetsutövningen bland Sveriges kommuner. I senaste undersökningen har Skara tagit ett rejält kliv uppåt och ligger nu på 15:e plats – i landet!

Syftet med Insikt, som undersökningen heter, är att genomföra en kvalitetsmätning av den kommunala servicen och myndighetsutövningen gentemot företagare. En enkät skickas till företagskunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året. 171 kommuner av 290 har valt att delta i den senaste undersökningen.

Ett rejält kliv uppåt

Skara har gått från kundnöjdhetsindex 71 till 79 på ett år. I ranking innebär det ett rejält kliv från plats 86 till plats 15 på ett år. Störst är ökningen inom bygglov och markupplåtelse.

Under 2018 inledde en förbättringsgrupp med tjänstemän från olika förvaltningar ett arbete för att vässa hanteringen av ärenden som faller inom myndighetsutövning.

- De är fantastiskt roligt att se att vårt förbättringsarbete har gett resultat så snabbt. Kommunens handläggare inom våra myndighetsområden har haft stort fokus på en god dialog i ärendehanteringen. Nu hoppas jag att vi kan fortsätta hålla denna höga nivå och till och med öka, säger näringslivschef Anna Sundbom.

Vid all myndighetsutövning finns ett regelverk att förhålla sig till och det är många olika intressen som ska samsas. Därför är det inte självklart att alla blir nöjda. Men en god dialog om förutsättningarna bidrar till ett bra företagsklimat.

Vad är det som mäts?

Sex myndighetsområden ingår i undersökningen: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Undersökningen är en av flera som görs för att ta pulsen på företagsklimatet. Kommunen jobbar kontinuerligt på såväl lokal som regional nivå med näringslivsfrågor och upplevelsen av en god myndighetsutövning.

- Att jobba med förbättring av näringslivsklimatet har varit en ambition alltsedan jag tillträdde som kommundirektör, säger Gustaf Olsson.

Kontaktperson

Anna Sundbom, näringslivschef
Telefon 0511-320 06
E-post: anna.sundbom@skara.se

Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.

Bifogade filer

PDF-dokument