Skip to main content

Landsbygden ska utvecklas

Pressmeddelande   •   Jan 13, 2017 10:27 CET

Landsbygden i Skara kommun har stora möjligheter att utvecklas. Den viktigaste resursen för utveckling är människorna som finns på en ort. Nu tar Skara kommun initiativ till åtta träffar på landsbygden där möjligheterna ska utvecklas.

- Nu kommer vi mest att se på hur entreprenörskap och företagande kan utvecklas på landsbygden. Det finns drygt 1 000 företag utanför Skara tätort, dessutom finns ett stort engagemang i föreningar. Det ger bra förutsättningar för att kunna utveckla bygderna runt stan, säger Anna Sundbom, Skara kommuns näringslivschef.

Mötena är en konsekvens av att kommunen antog en Landsbygdsstrategi under 2016. Handlingsplanen till denna innehåller att kommunen ska vara behjälplig med att starta upp olika typer av nätverk för utveckling. Detta är också något som omnämns i näringslivsstrategin för Skara kommun.

I månadsskiftet februari/mars kommer kommunen att ha möten i Eggby, Ljungstorp, Axvall och Skånings Åsaka. Till hösten blir det ytterligare fyra möten.

Den parlamentariska Landsbygdskommittén har under förra veckan lagt fram sitt betänkande. Det innehåller 75 punkter för att få landsbygden att leva.

- Ska detta lyckas så ligger ett stort ansvar på Sveriges kommuner. Det är kommunerna som är närmast medborgarna och som har den största betydelsen för att ha fungerande verksamheter. Därför är det extra kul att Skara kommun gör detta nu. Vi ligger lite före staten i tänket om att alla orters möjlighet att utvecklas, säger Åsa Jellinek, utvecklingschef i Skara kommun.

Det är utvecklingsenheten i Skara kommun som kommer att genomföra mötena.