Skip to main content

Minskade kostnadsanpassningar inom barn- och utbildning

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2019 17:42 CET

Under torsdagen beslutade barn- och utbildningsnämnden att inte genomföra alla planerade konstadsanpassningar enligt budgetbeslutet i december. Anpassningar var en nödvändig åtgärd för att förvaltningen hålla budget 2019. Inför beslutet har samtliga enhetschefer inom barn- och utbildningsförvaltningen redovisatde åtgärder som de anser är nödvändiga för att hållas sig inom budgeten.

Inför 2019 stod det tidigt klart att det krävdes kostnadsanpassningar inom alla delar av barn- och utbildningsförvaltningen. En av anledningarna till detta var minskade statliga migrationsersättningar.

I december 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden om budget 2019. Detta innebar att förvaltningens enhetschefer stod inför att anpassa framförallt bemanningen.

- Barn- och utbildningsnämnden kände tidigt en oro för att de åtgärder som krävdes för att hålla sig inom budgetramarna skulle komma att påverka kvalitén i sådan grad att det inte är acceptabelt i förhållande till lagkrav och statliga målsättningar. Därför fick förvaltningens enhetschefer i uppdrag att beskriva kostnader som rymdes i 2018 års budget, men som inte ryms inom de ramar som beslutats om för år 2019, säger nämndens ordförande Lotta Grönlund Plöen.

Fördelningen av planerade kostnadsanpassningarna mellan verksamheterna var i ungefärliga siffror 3,5 miljoner inom förskolan, 6,2 miljoner inom grundskolan, 2,6 miljoner inom gymnasiet och 3,6 miljoner inom vuxenutbildningen.

Nu stoppas åtgärderna inom förskola, grundskola och gymnasium. Dessutom innebär beslutet att mildra kostnadsanpassningarna inom vuxenutbildningen med 1,2 miljoner.

Efter att barn- och utbildningsnämnden noggrant hade tagit del av enhetschefernas beskrivningar av de kostandsanpassningar som var planerade, så blev bedömningen att de inte är rimliga, eftersom de skulle påverka möjligheterna för elever och personal ute på förskolor och skolor i för hög grad, kommenterar Lotta Grönlund Plöen beslutet att inte fullt ut genomföra redovisade kostnadsanpassningar.

Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.