Skip to main content

Nu är det dags för strandskyddskontroll kring Husgärdessjön, Bysjön och Skärvalången

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2019 14:33 CEST

Skara Kommun deltar under perioden 1 juni – 31 oktober i miljösamverkans tillsynskampanj Planerad strandskyddstillsyn. Skara kommun kommer att besöka Husgärdessjön, Bysjön och Skärvalången under vecka 27 för att kontrollera anläggningar i strandnära miljöer.


Skara deltar i en gemensam regional tillsynsinsats. Det är sammanlagt 27 kommuner i Västra Götalands och Hallands län som kommer att kontrollera strandskyddet i områden som är viktiga för friluftslivet och växt- och djurlivet. I Skara kommun kommer kontrollen att genomföras vecka 27.


Strandskydd råder vid hav, sjöar och många vattendrag. Skyddet handlar både om att allmänheten ska kunna vistas vid vatten och att känslig natur ska bevaras. Det är ganska vanligt att de som har hus eller mark inom strandskydd inte har kännedom om att det är byggförbud inom skyddade områden. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten.


I första hand kommer planerad strandskyddstillsyn genomföras för att upptäcka sådant som kan hindra friluftsliv eller påverka växtliv- och djurliv negativt. Det här är första gången som Skara kommun genomför planerad strandskyddstillsyn och det kommer endast ske i områden där inte andra områdesskydd gäller. Det är länsstyrelsen som ansvarar för tillsyn av Natura 2000, naturreservat och landskapsskyddade områden.

Kontaktpersoner:


Namn: Abbe Sahli
Titel: Miljöstrateg
Telefon: 0511-321
E-post: abbe.sahli@skara.se


Namn: Mikael Peterson
Titel: Bygglovshandläggare
Telefon: 0511-320 62
E-post: mikael.peterson@skara.se

Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.