Skip to main content

Nu samordnas kommunens integrationsinsatser

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 16:10 CET

Isabelle Waldenvik, integrationssamordnare

I december 2016 beslutade kommunfullmäktige att anta en integrationsstrategi för Skara kommun. Nu har Isabelle Waldenvik tillsatts som integrationssamordnare med ansvar att samordna kommunens insatser inom integration.

Strategi och samordning

När integrationsstrategin antogs i fullmäktige i december med bred majoritet var det slutet på en lång process. Förslag och idéer har ventilerats och gått ut på bred remiss, och invånarna har getts möjlighet att tycka till om innehållet. Strategin har tagits fram parallellt med allt det arbete som redan sker i kommunen.

Under resans gång har det framkommit att det finns behov av att arbeta mer förvaltningsövergripande med integration. Därför tillsätts nu en integrationssamordnare med uppgift att samordna arbetet med genomförandet av integrationsstrategin.

Isabelle Waldenvik ny integrationssamordnare

Isabelle Waldenvik har en kandidatexamen i socialpsykologi med masterexamen i socialt arbete. Hon kommer närmast från en tjänst som socialsekreterare i kommunen. Under 2016 arbetade hon hos europaparlamentariker Lars Adaktusson i Bryssel. Isabelle bevakade bland annat socialutskottet som under våren 2016 präglades mycket av flyktingfrågan.

Isabelle kommer ha en stödjande roll i integrationsarbetet internt i kommunen. Hennes första uppgift är att besöka olika delar av kommunen för att få en nulägesbeskrivning och lyssna in förväntningar och behov. Detta ger en god överblick över det arbete som sker i kommunens förvaltningar idag.

- Det ska bli spännande att få vara med och utveckla den nya tjänsten och rollen som integrationssamordnare. För mig är det viktigt att kunna lyfta in värdegrund och sammanhang i integrationsprocessen, samtidigt som vi diskuterar bostäder och sysselsättningsfrågor, säger Isabelle Waldenvik.

Integrationstrategin finns tillgänglig på webben (se Resurslänkar) och i tryckt form på Nya biblioteket.

En handlingsplan för integration har behandlats av kommunstyrelsen den 8 februari. Beslutet blir officiellt efter justering fredagen den 10 februari.