Skip to main content

​Nya löften med fokus på en tryggare miljö

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2019 11:57 CET

Från vänster till höger: Ylva Pettersson (kommunalråd), Fredrik Malm (lokalpolisområdeschef), Oscar Svantesson (kommunpolis), Gustaf Olsson (kommundirektör), Lars Berg (vice ordförande kommunstyrelsen). Stående: Bengt Nilsson (säkerhetssamordnare)

Nu har Skara kommun och Polisen undertecknat det nya medborgarlöftet. Löftet innehåller konkreta åtgärdspunkter och har tagits fram av Polisen och kommunen i dialog med invånarna. Även brottsstatistik och rapporter har använts i underlaget.

- Det känns bra att ta ytterligare ett steg i vårt samarbete. Det löftet som vi skriver idag är ett än mer utvecklat löfte än tidigare år. Det tyder på en god samverkan mellan kommun och polis, säger Fredrik Malm lokalområdespolischef i Västra Skaraborg.

Områden i fokus

Dialogen med medborgarna i Skara kommun visar att de platser som upplevs som mest otrygga är Skara centrum, stationsområdet och vissa bostadsområden. Otryggheten grundar sig huvudsakligen i en oro för att utsättas för brott på dessa platser. De brott man oroar sig mest över är misshandel/överfall och inbrott.

Ett område som kommer att prioriteras under 2019 är att motarbeta användandet av narkotika bland unga.

  • -Vi kan se att användandet av narkotika ökar bland unga. Det ökande användandet är inte unikt för Skara men vi tar det på största allvar och har därför lyft ut det som en prioriterat område, säger Bengt Nilsson säkerhetssamordnare på Samhällsskydd mellersta Skaraborg.

Våra löften!

Detta är vårt gemensamma medborgarlöfte till dig som bor i Skara kommun. 

Kommunen lovar

  • Att genomföra temaaktiviteter mot narkotika för elever, personal och vårdnadshavare.
  • Att lyfta fram trygghetsaspekten i kommunala plan och gestaltningsprojekt.
  • Att utveckla arbetet om ett tryggare resecentrum.

Polisen lovar

  • Att fortsätta med trygghetsskapande patrullering vid områden som framkommer från våra gemensamma lägesbilder i arbetet med EST (Effektiv Samordning för Trygghet).
  • Att arbeta med riktade insatser mot narkotika.

Tillsammans lovar vi

  • Att arbeta med kontinuerlig kommunikation kring kommunens och polisens brottsförebyggande arbete.

Dialog och statistik

Medborgarlöftet är en del av det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete som Polisen och kommunen gemensamt ansvarar för. Medborgarlöftet baseras på resultat från dialoger med kommun invånare, samt medarbetare inom Polisen och kommunen. Även anmälningsstatistik, händelserapporter och underrättelser har använts i underlaget.

Det nya gemensamma medborgarlöftet gäller under 2019.

Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.