Skip to main content

Politiker besökte skolor för dialogmöten

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 15:07 CEST

Bildtexten finns längst ned i pressmeddelandet. Fick inte plats här.

Under torsdag förmiddag besökte barn- och utbildningsnämnden kommunens grundskolor och Katedralskolan. Politikerna var indelade i grupper som alla besökte två skolor var. Detta var första gången på flera år som nämndens ledamöter på det här sättet mötte personal ute på skolorna, för att föra ett framåtsyftande samtal om det systematiska kvalitetsarbetet.

Temat var vårens fokusområde inom det systematiska kvalitetsarbetet ”Trygghet och studiero”. Under våren har både elevhälsans personal och rektorerna genom observationer och fokusintervjuer med elevgrupper tagit fram en bedömning av tryggheten i korridorerna och ute på rasterna, och också värderat studieron på lektionerna. Därefter har arbetslagen diskuterat de framtagna beskrivningarna och gjort sina bedömningar av vad som fungerar bra och vad som behöver förändras.

Efter detta var det så igår alltså dags att diskutera dessa mycket viktiga frågor med nämndens politiker. På den politiska sidan har det också väckts frågor och många tankar kring de beskrivningar som kommer från skolorna när det gäller arbetet med kränkningar och konflikthantering. Nu blev det tillfälle för ett välgörande samtal för att bedöma nuläget och diskutera eventuella utvecklingsåtgärder.

Fokusområdet ”Trygghet och studiero” följs upp med en gemensam redovisning vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i maj, då även förskolans situation kommer att belysas.

------------------------------------

Bildtext:

Bilden är tagen på Katedralskolan och de personer som är med på bilden är (från vänster):

Cristina Skoglund, skolkurator

Cathrine Knapasjö, specialpedagog

Maria Lans, rektor

Niklas Karlsson, rektor

Petra Björk, rektor

Thomas Edlund, rektor

Lotta Grönlund Plöen (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Suzanne Johansson (C), ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Magnus Gunnarsson (MP), ledamot i barn- och utbildningsnämnden

Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.