Skip to main content

PRESSINBJUDAN: Tillsammans för ett tryggt Skara

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2018 16:21 CET

Ett av de utpekade områdena där invånare känner sig som mest otrygga är stationsområdet i Skara centrum.

Måndagen den 5 februari kl. 13 är media välkomna till pressträff. Tillsammans jobbar vi för ett tryggt Skara. Skara kommun har idag ett nära samarbete med Polisen och Samhällsskydd Mellersta Skaraborg med vilka vi för en tät dialog för ett tryggt Skara. På pressträffen finns kommunalråd Fredrik Nordström (S), kommundirektör Gustaf Olsson, säkerhetssamordnare Bengt Nilsson, kommunpolis Oscar Svantesson och Christian Carlsson från Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Tid och plats

Vi möts upp i receptionen, Skara kommun, Stortorget 2 i Skara kl. 13.00 måndagen den 5 februari 2018.

Bakgrund

Medborgarlöfte 2017

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftet utgår från den lokala problembilden och prioriteras genom medborgardialog, medarbetardialog vid polisen samt gemensam kunskap inom polisen och kommunen.

Problembild

Den upplevda tryggheten som invånarna i Skara beskriver är inte överensstämmande med den reella risken för att bli utsatt för brott. I nationell jämförelse och även i jämförelse med liknande kommuner har Skara en större grad av trygghet. Enstaka allvarliga händelser, faktisk ökning av antalet anmälda brott i kombination med stort fokus på otrygghetsfrågor i media kan ha bidragit till upplevelsen.

Våldsbrott i offentlig miljö sker i Skara på några få platser i anslutning till krogmiljö och runt resecentrum. Trenden för denna kategori brott är ökande.

Det råder en osund cykelkultur, framförallt i Skara centrum. Beteenden som vittnar om okunskap om trafikregler, bristande respekt för gällande lagstiftning samt bristande kontroll från polisen beträffande efterlevnad av regler.

Skara – storslaget i det lilla. Vår anrika landsbygdsstad är formad av sin tusenåriga historia och gröna framtidstro och har ett perfekt geografiskt läge mellan Vänern och Vättern. Vi omges av grönskande överraskningar och en hisnande historia - på landet, i staden och mittemellan. Här finns ett blomstrande näringsliv, rikt kulturutbud och ett aktivt föreningsliv. I Skara kommun arbetar drygt 1800 personer med att skapa de bästa möjligheterna för våra invånare, besökare och företag. Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.