Skip to main content

Saneringsarbete vid Stationsområdet tidigareläggs

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 11:05 CET

Stationsområdet i Skara står som känt inför förnyelse framöver. Inför planprogrammet har markundersökning gjorts och visat på att ett saneringsbehov finns för att kunna bostäder på marken i framtiden.

I dagsläget finns här en flitigt använd parkering på marken som just nu är avstängd för upprustning. Under arbetet med att snygga till parkeringen har en tidigare okänd dieselcistern upptäckts. Därför måste saneringsarbetet av marken tidigareläggas.

- Nu väljer vi att tidigarelägga saneringsarbetet av marken för det är det bästa på lång sikt, säger Anders Kyrkander, stadsarkitekt. Avstängningen av parkeringen blir längre än planerat, men inom 5-10 år kommer bostäder byggas på marken, och då är det en fördel att detta arbete redan gjort.

Saneringsarbetet kommer att ske i etapper så att en del av parkeringen alltid är öppen. Kostnaden för saneringen är uppskattat till 1-1,5 miljon kronor.

Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.