Skip to main content

Skara kommun inleder rekrytering av ny chef för barn- och utbildningsförvaltningen

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2016 11:50 CET

Den 31 juli 2017 löper förordnandet för kommunens nuvarande chef för barn- och utbildningsförvaltningen ut. Kommunen inleder därför nu en rekryteringsprocess för att hitta en ny chef.

Den gångna hösten har varit en händelserik tid på barn- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningschefen har varit sjukskriven sedan mitten på september, en tillförordnad chef har tillsatts, en översyn av ledningsorganisationen har genomförts och samtidigt har det inträffat händelser på några av skolorna som skapat otrygghet bland elever, föräldrar och personal.

- Jag och Ulla-Stina Millton har sedan våren 2016 varit överens om att hon ska gå på ett nytt uppdrag efter att förordnandet som förvaltningschef löper ut i juli 2017. Bakgrunden är att hon arbetat länge inom förvaltningen i olika chefsuppdrag och att det nu är dags att gå vidare. Samtidigt är skolverksamheten i en spännande utveckling och det är viktigt att få en långsiktighet i ledarskapet som ger en god arbetsmiljö för elever och personal och därmed förutsättningar goda studieresultat. Det vill säga att rekrytera en ny förvaltningschef följer planeringen men vi påbörjar den något tidigare än det först var tänkt, säger Ulrika Strandroth Frid, kommundirektör.


Rekryteringsprocessen inleds omgående

Rekryteringsprocessen inleds omgående och kommer att ske i samarbete med Mercuri Urval AB. Målsättningen är att ha en ny förvaltningschef på plats under maj månad.

Under tiden rekryteringen pågår är Ove Johansson fortsatt tillförordnad chef. Hans huvuduppgift fram till den nya chefen är på plats är att arbeta med resultatet av översynen, genom att ge stöd till chefer och personal och skapa arbetsro för dem och studiero för eleverna.

Kommunen har haft dialog med berörda fackförbund och personalen informeras i samband med detta pressmeddelande.

Tusen år har gjort oss kloka. Och nyfikna på framtiden.