Skip to main content

Stort engagemang kan ge hållbara effekter i yrkeslivet

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2017 14:18 CET

Frågor som engagerar många. (Bilden är från en seminariedag 2016).

Projektet Hållbart yrkeslivs satsning på nätverksfrukostar har slagit så väl ut att flera aktiviteter är fulltecknade. Det stora intresset visar att frågorna tas på allvar av chefer och ledare.

Nätverksträffarna syftar till att sätta fingret på förbättringsområden som på sikt kan sänka ohälsotalen i kommunen. Genom att sprida kunskap om hälsofrämjande ledarskap, sjukskrivningsprocesser och vikten av en god balans mellan privatliv och arbetsliv, hoppas projektet bidra till långsiktiga förändringar mot ett mer hållbart yrkesliv.

Använd projektet

Projektet kan ses som en resurs och en möjlighet under 2017.

Utöver aktiviteterna med nätverksfrukostar och erfarenhetsutbyte kan projektledaren komma ut till företag och verksamheter för att starta igång processer.

- Själva arbetet för att sänka ohälsotalen måste dock göras av verksamheterna själva och då har alla ett ansvar; chefer, ledare och medarbetare, säger projektledaren Erica Boegård.

Ja till arbetsglädje

Nästa aktivitet är en öppen föreläsning om arbetsglädje den 9 mars. Även där har intresset varit stort och det finns endast ett fåtal platser kvar.

Bifogade filer

PDF-dokument