Skip to main content

Taggar

Skatt på pension

Skattedebatt

skatter

skattepengar

slöseri

slöseriombudsmannen

Andelen seniorer i arbete minskade 2016 – Högre skatt bröt positiv trend

Under 2016 minskade sysselsättningsgraden i åldersgruppen 65–74 år, samtidigt som den ökade inom alla andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. Det tyder på att det är ett resultat av den särskilda löneskatten som återinfördes 2016 för de som fyllt 65 år. Statistik från Eurostat visar att Sverige därmed hade en betydligt sämre utveckling under fjolåret än majoriteten av övriga EU- och EFTA-länder.

Hur mycket ger en skattehöjning? - dags för ett finanspolitiskt ramverk som räknar in de negativa effekterna av högre skatter

Syftet med det budgetpolitiska ramverket är att slå fast en försiktighetsprincip för hur statens utgifter och intäkter hanteras. Detta syfte uppnås bättre om beräkningar av budgetutfallet inkluderar negativa dynamiska effekter. Förväntade nya skatteintäkter som är osäkra bör räknas hem först när de är realiserade på samma grunder som positiva dynamiska effekter räknas hem först när de observerats.

Kommunalskatten 2018

Kommunalskatten 2018

Dokument   •   2017-11-11 12:59 CET

Skattebetalarna har kartlagt kommunalskatten inför 2018. Genom en enkät till landets samtliga kommuner och landsting/regioner och en omfattande genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige har vi sammanställt de förändringar som väntas ske av den totala kommunalskatten. Den 15 december presenterar SCB de slutgiltigt beslutade skattesatserna för 2018.

Mandatperiodens skattesmäll 2014-2018

Mandatperiodens skattesmäll 2014-2018

Dokument   •   2017-11-07 10:13 CET

Regeringens sista höstbudget för mandatperioden presenterades den 20 september. Vi har sammanställt de skatteförändringar som regeringen presenterade för nästa år, men också de som ägt rum under hela mandatperioden. Mekaniskt räknat, höjningarna minus sänkningarna, har det totala skatteuttaget under mandatperioden ökat med 47 miljarder kronor.

Skattefridagen 2017 i landets 290 kommuner

Skattefridagen 2017 i landets 290 kommuner

Dokument   •   2017-07-10 08:00 CEST

Bilaga till rapporten Skattefridagen 2017. Dokumentet bryter ner när Skattefridagen infaller i landets olika kommuner, samt var den infaller först och sist.

Skattefridagen 2017

Skattefridagen 2017

Dokument   •   2017-07-10 08:00 CEST

Skattefridagen visar hur många av årets dagar det tar för en genomsnittlig inkomsttagare att tjäna ihop till årets inkomstskatt, arbetsgivaravgift, moms och punktskatter. Nytt för i år är att Skattebetalarna även beräknat Skattefridagen för landets samtliga kommuner. Resultatet visar på stora skillnader över landet för när Skattefridagen infaller först respektive sist.

Allt fler skattekronor spenderas i Almedalen

Allt fler skattekronor spenderas i Almedalen

Dokument   •   2017-06-28 10:48 CEST

Almedalsveckan växer explosionsartat. Att privata företag och organisationer satsar stort är en sak. Men en oroande trend är att fler offentliga aktörer är på plats för varje år. Det handlar om myndigheter, kommuner och landsting men också skattefinansierade organisationer som lägger ned betydande summor på att arrangera evenemang eller skickar politiker och tjänstemän för att nätverka.

Mer välfärd för varje skattekrona -dags att rikta fokus mot förluster i välfärden

För att få mesta möjliga välfärd för skattepengarna gäller det att ställa krav och stimulera till välfungerande konkurrens. Det är också viktigt att sätta stopp för de förluster i offentliga välfärdsenheter som skattebetalarna behöver täcka upp. Skattebetalarna vill rikta fokus mot förluster i offentlig välfärd, ett stort problem i välfärdssektorn som systematiskt döljs från allmänheten.

Skattesmäll Sverige 2015-2018 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet

En sammanställning av regeringens genomförda och aviserade förändringar på skatteområdet under mandatperioden 2015-2018. Den bygger på uppgifter ur budgetpropositioner, vårpropositioner och material från regeringens hemsida. Vi redovisar de skattehöjningar och skattesänkningar som antingen genomförts eller aviserats och hur de riktas mot hushåll respektive företag. Nära 60 mdr i ökat skatteuttag!

I bilagan presenteras hur bensinskattehöjningarna påverkar länen och kommunerna samt ger en topp- och bottenlista som visar vilka kommuner som drabbas mest och minst av den höjda bensinskatten.

På väg mot världens högsta bensinskatt

På väg mot världens högsta bensinskatt

Dokument   •   2017-05-15 21:44 CEST

I år drabbas en miljon bilhushåll i Sverige av en skattehöjning på bensinen med minst 400 kronor. Sedan 2014 har skatten på årstanken för dessa hushåll ökat med minst 1 400 kronor. Skattebetalarna har med hjälp av en specialbeställning från SCB tagit reda på hur regeringens bensinskattehöjningar påverkar landets hushåll.

Löneökningen som försvann

Löneökningen som försvann

Dokument   •   2017-03-21 11:58 CET

Skattebetalarna har granskat hur regeringens höjda skatter på arbete 2016 påverkat den slutliga skatten för ett antal månadsinkomster vid en löneökning på två procent. Resultatet visar att den totala skatten i relation till löneökningen vid månadsinkomster över 50 000 kronor ökade med 68-151 procent jämfört med 2015. Från 65 000 kronor försvann hela årets löneökning eller mer i skatt.

Pensionärerna halkar efter

Pensionärerna halkar efter

Dokument   •   2017-02-14 13:05 CET

Sedan 2006 har pensionärerna tappat nära en femtedel i köpkraft i förhållande till de yrkesaktiva. I löpande priser har pensionärens inkomst efter skatt ökat med nära 23 procent medan löntagarens nettoinkomst ökat med 52 procent.

Släpp kommunernas bokföring fri – den är vår!

En inspirationsrapport om vägen till ökad medborgarinsyn i den kommunala ekonomin.

Kommunalskatten 2017: Drygt var tionde kommun höjer skatten

Skattebetalarna har kartlagt kommunalskatten inför 2017. Genom en enkät till landets samtliga kommuner och landsting och en omfattande genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige har vi sammanställt de förändringar som väntas ske av kommunalskatten.

Kartläggning av 300 skattemål i Stockholms Kammarrätt, oktober – december 2015

Skattebetalarna har kartlagt 300 skattemål under perioden oktober–december 2015 i Stockholms Kammarrätt. Syftet är att få en indikativ bild av hur utfallen blir när myndigheten och enskilda överklagar förvaltningsrätternas beslut till en kammarrätt. Av underlaget framgår att Skatteverket förlorar mer än hälften av de processer som myndigheten driver till denna instans.

Skattesmäll 2015–2018 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet.

Totalt har skatteuttaget ökat med cirka 54 miljarder kronor sedan regeringen tillträdde, i genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet. Och fler skattehöjningar ligger och väntar i pågående utredningar.

Lägre andel seniorer i arbete – Högre skatt bryter positiv trend

Den 1 januari i år återinfördes den särskilda löneskatten för de som fyllt 65 år med 6,15 procent. Ny statistik visar en kraftig inbromsning av sysselsättningsgraden i åldersgruppen 65–74 år 2015 jämfört med övriga EU och EFTA-länder. Sverige har därför förlorat förstaplatsen till Island för snabbast ökningstakt under perioden 2006–2015. Hela 22 länder redovisar nu en bättre utveckling.

Skattefridagen 2016

Skattefridagen 2016

Dokument   •   2016-07-18 10:57 CEST

Om kommunerna prioriterar annorlunda ...  Tabellbilagor 1.3–1.11

Detta är en bilaga till rapporten Om kommunerna prioriterar annorlunda... . Den kompletterar och fördjupar de bilagor som finns på sidorna 9-23 i rapporten (Bilaga 1.1: Länsnivå – sorterat efter störst total besparingspotential per invånare; Bilaga 1.2: Kommunerna sorterade efter störst total besparingspotential per invånare; Bilaga 2: Utgiftsområdena samt Bilaga 3: Metod).